ICT Deskundigen

Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Juristen hebben allen een specialisme ontwikkeld op het gebied van IT – recht en de ICT deskundigen hebben een duidelijke affiniteit met het recht.

DESKUNDIGEN

De SGOA stelt hoge eisen aan de expertise en ervaring van deze juristen en deskundigen. Zo staan hoogleraren, raadsheren, wetenschappers, zeer ervaren IT advocaten, accountants, EDP auditors, alsook topmanagers en directeuren uit het ICT bedrijfsleven op de lijst. Een langdurige werkervaring in de automatisering is noodzakelijk.

Bij ICT-mediations wordt door de SGOA standaard co-mediation toegepast. Daarbij treden twee mediators op, een ICT-jurist en een ICT-specialist. Alle mediators op de SGOA lijst zijn toegelaten tot het Register van Mediators van het Nederlands Mediation Instituut (NMI).

In geval van bindend advies en arbitrage worden drie personen benoemd: twee juristen en een deskundige of twee deskundigen en een jurist (afhankelijk van de keuze van partijen). De voorzitter van een arbitraal college is altijd een jurist met langjarige praktische ervaring in het procesrecht, als rechter of als advocaat.

In geval van een deskundigenbericht wordt één persoon benoemd. Deskundigenberichten mogen bij de SGOA alleen uitgebracht worden door personen die de (post academische) opleiding tot Gerechtelijk Deskundige hebben voltooid.

Indien partijen een zaak aanhangig hebben gemaakt, stelt het bureau ten behoeve van partijen een lijst samen van juristen en ICT deskundigen (afhankelijk van het type procedure), uit welke lijst ieder der partijen de juristen / ICT deskundigen kunnen kiezen aan wie zij de voorkeur geven de zaak te laten behandelen. Alvorens deze personen op de lijst te zetten, checkt het bureau of het deze personen vrij staat de zaak te behandelen en of zij geen persoonlijke of zakelijke banden hebben of hebben gehad met één der partijen en geen rechtstreeks persoonlijk of zakelijk belang bij de afloop van het geding hebben. Omdat de SGOA hecht aan vlotte doorlooptijden wordt ook afgestemd of de betreffende personen ook daadwerkelijk tijd hebben voor de behandeling van de zaak.

Het secretariaat van de Stichting bevestigt de keuze van betrokken partijen schriftelijk aan ieder der betrokken partijen. Indien partijen het niet eens worden over de bemiddelaar, arbiter(s) of deskundige, dan vindt de benoeming plaats door het bestuur.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen