Experts in IT conflict management

Het doel van de stichting Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) is het bemiddelen in en het oplossen en indien nodig beslechten van geschillen op het gebied van ICT, in de ruimste zin van het woord.

Diensten die de SGOA aanbiedt

De SGOA voorziet met haar gespecialiseerde arbitrages, bindend advies procedures, mediations, deskundigenberichten onmiskenbaar in een maatschappelijke behoefte op het gebied van het oplossen en beslechten van IT, privacy en security-gerelateerde geschillen. Deze diensten kunnen elk afzonderlijk worden ingezet voor het oplossen van een geschil, maar in complexe situaties ook als “lego-steentjes” aan elkaar worden verbonden waardoor op maat een geschilbehandeling kan worden samengesteld.

DESKUNDIGEN

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen