Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Nieuws

Openingstijden SGOA bureau tijdens de zomerperiode

Het bureau van de SGOA is vanaf 18 juli 2022 telefonisch bereikbaar op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

Voor dringende zaken kunt u ons per e-mail: info@sgoa.eu bereiken.

Nieuws

De eerste SGOA Signaal van 2022 is verzonden

Vandaag is de eerste SGOA Signaal van 2022 verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met bedrijven.

In SGOA Signaal komen relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten aan de orde. SGOA Signaal verschijnt 3 keer per jaar.

Wilt u SGOA Signaal ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden

MEER INFORMATIE

Nieuws

SGOA Academy: mislukte (agile) IT projecten

Op dinsdag 7 juni 2022 organiseert de SGOA een nieuwe SGOA Academy. Centraal in deze bijeenkomst van de SGOA Academy staan mislukte (agile) IT projecten. Wat zijn de conflict issues bij Agile IT-projecten en Agile contracten? Welke juridische aspecten spelen een rol? We bespreken voorbeelden uit de praktijk en lessons learned. Deze bijeenkomst van de SGOA Academy vindt plaats in Amsterdam van 16.00 uur tot 18.00 uur met aansluitend een borrel.

MEER INFORMATIE

Nieuws

Nieuw SGOA Arbitragereglement treedt in werking op 1 januari 2022

Op 1 januari 2022 treedt het nieuwe SGOA arbitragereglement in werking. U treft het nieuwe arbitragereglement hierbij aan. Het bijbehorende aanhangsel met nieuwe tarieven kunt u hier downloaden.

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, een lange doorlooptijd en een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten.

Teneinde te komen tot een kortdurende, onafhankelijke en deskundige dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, is in 1989 de Stichting Geschillenoplossing Automatisering opgericht. De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT conflictpreventie (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang. Ook diverse combinaties van deze vormen van ADR zijn mogelijk waardoor de SGOA in staat is om voor ieder geschil maatwerk te leveren. Lees meer over arbitrage, mediation, arbitraal kort geding, deskundigenbericht, bindend advies en ICT conflict conflictpreventie.