Tycho de Graaf

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Tycho de Graaf

prof. mr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Universiteit Leiden

Huidige functie(s):

 • Hoogleraar Technologie en Privaatrecht

Vorige functie(s):

 • Universitair hoofddocent burgerlijk recht
 • Advocaat NautaDutih N.V.

Nevenfunctie(s):

 • Universitair docent eLaw@Leiden, Universiteit Leiden
 • Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag
 • Redacteur Computerrecht
 • Redacteur Maandblad voor Vermogensrecht (MvV)
 • Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR)
 • Docent VIRA/Grotius Academie informaticarecht
 • Docent Grotius Academie nationaal en internationaal contracten
 • Incidenteel docent bij o.a. diverse advocatenkantoren, bedrijven, opleidingsinstituten, rechterlijke instanties, universiteiten en verenigingen
Expertise gebieden
 •  Technologie en Privaatrecht
Publicaties
 • Bekijk voor voor een actueel overzicht het profiel van Tycho de Graaf op de website van de Universiteit Leiden 
Talen

Nederlands:

Engels:

Duits:

Moedertaal

Vloeiend

Goed