Tarieven

 

 

Tarieven

Partijen zijn administratiekosten, honorarium en verschotten verschuldigd. Heel soms is er een uitzondering, u leest het in ons arbitragereglement.

Honorarium

Het honorarium van de juristen en IT-deskundigen die de zaak behandelen wordt op uurbasis betaald. Ze maken vooraf een inschatting van hun uren en brengen die als voorschot in rekening. De werkelijk bestede tijd wordt uiteindelijk doorbelast. Na afloop van de zaak wordt een te veel betaald bedrag teruggestort.

Richtlijnen voor tariefbepaling
Het uurtarief hangt af van het belang van de zaak.

Zaken met belang
uurtarief *
Van 50.000 euro minder
€ 210
Tussen 50.001 - 200.000 euro
€ 220
Tussen de 200.001 - 500.000 euro
€ 250
Van 500.001 - 5.000.000 euro
€ 275
Van 5.000.001 - 30.000.000 euro
€ 300
Van 30.000.001 - 50.000.000 euro
€ 325
Meer dan 50.000.000 euro
€ 350

*  Deze tarieven zijn richtlijnen, u kunt er geen rechten aan ontlenen.

Administratiekosten Arbitrage

Administratiekosten
Bij een arbitrage betaalt de eiser administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak. De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Stelt de gedaagde in de arbitrage zelf ook een vordering in, dan betaalt ook de gedaagde administratiekosten. Bij mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang.

Administratiekosten bij een arbitrage
Het tarief voor administratiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak. Is er een onbepaald belang, dan zijn de administratiekosten € 3.000.

Belang vanaf
tot en met
Basistarief (a)
(b) plus over het meerdere
€ 0
€ 10.000
€ 800
€ 10.001
€ 50.000
€ 1000
1 %
€ 50.001
€ 1.000.000
€ 1.400
0,60%
€ 1.000.001
€ 2.500.000
€ 7.100
0,40%
€ 2.500.001
€ 5.000.000
€ 13.100
0,05%
€ 5.000.001
€ 7.500.000
€ 14.350
0,03%
€ >7.500.000
€ 15.100

Toelichting
Deze kosten worden als volgt berekend: € 800 bij een belang van maximaal € 10.000. En maximaal ​​€ 15.100 bij een belang van € 7.500.000 of meer. Voor de tussenliggende categorieën berekent u het bedrag als volgt: bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het bedrag van het belang van de zaak minus het minimumbedrag in de desbetreffende categorie.

Administratiekosten Mediation

Administratiekosten bij een mediation
Het tarief voor administratiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak. Is er een onbepaald belang, dan zijn de administratiekosten € 1.875 per partij.

Belang vanaf
tot en met
Basistarief (a)
(b) plus over het meerdere
€ 0
€ 10.000
€ 1.000
€ 10.001
€ 50.000
€ 1.250
1,25%
€ 50.001
€ 1.000.000
€ 1.750
0,75%
€ 1.000.001
€ 2.500.000
€ 8.875
0,50%
€ 2.500.001
€ 5.000.000
€ 16.375
0,06%
€ 5.000.001
€ 7.500.000
€ 17.938
0,04%
€ >7.500.000
€ 18.875

Toelichting
De administratiekosten zijn afhankelijk van het belang van de zaak. Minimaal € 1.000 bij een belang van maximaal € 10.000. En maximaal ​​€ 18.875 bij een belang van € 7.500.000 of meer. U berekent het bedrag als volgt: bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het minimum in de betreffende categorie.

Verschotten

Om zittingskosten, zoals huur locatie, reis- en boekingskosten, te dekken brengen we voorschotten in rekening. De eindafrekening is altijd op basis van de werkelijke bedragen. Alle bedragen zijn exclusief btw.

BTW

Over alle diensten van de SGOA betaalt u btw. We starten een zaak na betaling van de administratiekosten en de voorschotnota. Meer over de kosten leest u in de reglementen.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen