Standaard clausules

 

 

Als u en uw wederpartij uw geschillen aan de particuliere rechtspraak van de Stichting Geschillenoplossing wensen te onderwerpen, dan moet u een geldige arbitrageafspraak met elkaar maken. De wet bepaalt dat u arbitrage schriftelijk moet overeenkomen. U kunt deze afspraken maken op het moment dat het geschil bestaat, maar ook is het mogelijk dat u al op voorhand – dat wil zeggen: in uw ICT-contract of in uw algemene voorwaarden – voor arbitrage kiest. Om u daarbij te helpen, presenteren wij u hierbij enkele modelbepalingen voor arbitrage.

Modelbepalingen arbitrage

Mediation clausule

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen