Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Nico Keijser CDPO

mr. ing.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Keijser Consultancy

Huidige functie(s):

 • Adviseur
 • Consultant
 • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige

Nevenfunctie(s):

 • Secretaris Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI)
 • Secretaris Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)
 • Voorzitter Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI
 • Gastdocent Juridisch PAO faculteit rechten, Rijksuniversiteit Leiden, voor verdieping Burgerlijk Procesrecht en Specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundigen
 • Bestuurslid van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI, Parijs
 • Betrokken bij organisatie en uitvoering diverse projecten EEEI op het gebied van deskundigen in Europa
 • Lid van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens Dierendatabase van de Coöperatie CRV u.a.
 • Lid van de redactie van tijdschrift Expertise en Recht, uitgeverij Paris
Expertise gebieden
 • Infrastructuur en netwerken
 • Hardware en software
 • Kantoorautomatisering en MKB toepassingen
 • CRM, ERP
 • ICT Contracten, SLA
Publicaties
 • Medeauteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga
 • Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk, Land en Tuinbouw Bulletin, 2015/11-12, blz. 12
 • Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht, Flip van Spaendonck en Nico Keijser, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijk Macht, Februari 2014
 • Deskundigen en Deskundigenberichten’ in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 80-85
 • Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen, ANWB Verkeersrecht, 7/8 2018, artikel 102, pp. 269 – 274
Talen

Nederlands:

Engels:

Moedertaal

Vloeiend