Polo van der Putt

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Polo van der Putt

mr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Vondst Advocaten N.V.

Huidige functie(s):

 • Advocaat
 • Partner

Vorige functie(s):

 • Advocaat bij Lovells LLP (thans Hogan Lovells)

Nevenfunctie(s):

 • Redactielid Tijdschrift voor Internetrecht
 • Voorzitter redactie ITenRecht.nl
 • Bestuur Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht

Vorige nevenfunctie(s):

 • Voorzitter en bestuurder Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA)
 • Voorzitter en bestuurslid Platform Outsourcing Nederland
Expertise gebieden
 • Outsourcing
 • Beveiliging
 • Afdwingbaarheid contracten
 • Big data
 • Cloud
Publicaties
 • Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers, Computerrecht 2018-160 (samen met T. van de Bunt)
 • De afdwingbaarheid van contracten bij falende IT-projecten, Computerrecht 2016/44
 • Juridische aspecten van exitmanagement, Informatie oktober 2015
 • Distributie van software, Sdu, 2e druk 2013 (boek)
 • Diverse andere publicaties
Talen

Nederlands:

Engels:

Duits:

Moedertaal

Vloeiend

Matig