Arbitrage

 

 

Arbitrage

Dezelfde rechtskracht

Een arbitraal vonnis heeft in principe dezelfde rechtskracht als een “gewoon” vonnis. Als partijen dat zijn overeengekomen, kan het vonnis worden gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank. Wordt het arbitrale vonnis niet nagekomen, dan kan men aan de voorzieningenrechter verlof tot tenuitvoerlegging vragen. Zo’n verlof wordt alleen geweigerd als het arbitrale vonnis kennelijk in strijd is met de openbare orde of goede zeden. Nadat het verlof is verkregen, kan een deurwaarder worden ingeschakeld die bijvoorbeeld bij de andere partij beslag legt om zo uitvoering van het vonnis af te dwingen. 

Internationaal erkend

Arbitrage is een internationaal erkende vorm van geschilbeslechting. Veel landen hebben het verdrag van de Verenigde Naties on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards ondertekend.

Het grote voordeel van een arbitrage is dat de arbiter, anders dan een rechter, gespecialiseerd is. In het geval van de SGOA is dat in geschillen in de IT en security-branche. Arbitragecolleges zijn altijd multidisciplinair: ze zijn samengesteld uit topjuristen – met ervaring in het procesrecht en IT, privacy en security-conflicten – en deskundigen met een trackrecord in de informatietechnologie, privacy en security.

Snel

Een arbitrage van de SGOA gaat snel. We houden relatief korte termijnen, zodat de totale doorlooptijd beperkt blijft. De partijen kiezen in beginsel het scheidsgerecht. De zittingen van dat scheidsgerecht vinden vervolgens in overleg tussen partijen en het scheidsgerecht plaats. In binnen- of buitenland. Is er spoed, dan kan een arbitrage ook binnen een paar dagen worden gehouden in een zogeheten kortgeding-arbitrage. Dat gebeurt bijvoorbeeld als er een tijdelijke voorziening nodig is in een IT-project dat ondanks het geschil wel gewoon door moet gaan.

Het grote voordeel van een arbitrage is dat de arbiter, anders dan een rechter, gespecialiseerd is. In het geval van de SGOA is dat in geschillen in de IT en security-branche. Arbitragecolleges zijn altijd multidisciplinair: ze zijn samengesteld uit topjuristen – met ervaring in het procesrecht en IT, privacy en security-conflicten – en deskundigen met een trackrecord in de informatietechnologie, privacy en security.

Dan is arbitrage een uitkomst

Liever naar de rechter

Reglementen

Arbitrage is een alternatief voor een procedure bij de rechter. In het Arbitragereglement 2021 van de SGOA leest u de spelregels voor het starten en voeren van een arbitrage.

 De arbiter(s) van de SGOA leggen hun bindende beslissingen vast in een of meer arbitrale vonnissen. U vindt hier een model voor een inleidend verzoekschrift voor een arbitrage.

Kunt u de behandeling in een gewone arbitrale procedure niet afwachten, dan kiest u voor een arbitraal kortgeding. Om het u makkelijk te maken vindt u hier een model voor het aanvragen van een arbitraal kortgeding.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen