Reinout Rinzema

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Reinout Rinzema

mr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

To the Point Advocatuur

Huidige functie(s):

 • Advocaat ICT recht
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch
 • Arbiter bij div. nationale en internationale instituten
 • Gecertificeerd Mediator

Vorige functie(s):

 • Ventoux Advocaten, praktijkgroep IP/IT Communications
 • Partner en lid bestuur Advocatenkantoor Stibbe
 • Voorzitter Vereniging van Informaticarecht Advocaten (Vira)

Nevenfunctie(s):

 • Arbiter SGOA
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Arbiter WIPO en ICC
 • Lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR)
 • Vicevoorzitter klachtencommissie cliënten en naasten Lister
 • Voorzitter Klachtencommissie Kijkwijzer

Vorige nevenfunctie(s):

 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
 • Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht
 • Expert ”Commissie van Aanbestedingsexperts”
Expertise gebieden
 • Problemen bij IT projecten
 • Aanbestedingskwesties, overheid
 • Problemen bij samenwerkingsvormen
 • Kennis van ICT in de financiële sector (banken en verzekeraars)
 • Kennis van ICT in de gezondheidszorg
Publicaties
 • Annotatie bij vonnis Rechtbank Amsterdam 18 december 2019 ‘Smart v. Allsafe” – Computerrecht 3/2020
 • Annotatie bij Hoge Raad 11 oktober 2019 ‘Fraanje v. Alukon’ – Computerrecht 3/2020
 • Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt? – Computerrecht 2014/150
 • Strategies for Resolutions in IT Quality Disputes – iTech 2013
 • Diverse andere publicaties
Talen

Nederlands:

Engels:

Moedertaal

Vloeiend