Bern Hugenholz

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Peter Bernt Hugenholtz

prof. dr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam

Huidige functie(s):

 • Professor Emeritus
 • Of Counsel bij Brinkhof Advocaten

Vorige functie(s):

 • Directeur Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam
 • Advocaat en Partner, Stibbe, Amsterdam
 • Juridisch adviseur, ministerie van Cultuur, departement Radio, Televisie en Pers

Nevenfunctie(s):

 • Plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Hoogleraar Rechtenfaculteit Universiteit van Bergen
 • Juridisch adviseur (IE-recht, informatierecht)
 • Voorzitter Vaste Commissie Plagiaat Bumastemra
 • General Editor, Information Law Series (Kluwer Law International)

Vorige nevenfunctie(s):

 • Medeoprichter European Copyright Society
 • Oprichter Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)
 • Vice-voorzitter Vereniging voor Auteursrecht (VVA)
Expertise gebieden
 • Auteursrecht & informatietechnologie (computersoftware, databanken, AI)
 • IE-recht
 • Informatierecht
 • Internetregulering
 • Mediarecht
Publicaties
 • Auteursrecht en Information Retrieval. Verveelvoudiging en openbaarmaking in het computertijdperk, Post Scriptum reeks, Kluwer e.a. 1982, 62 pp.
 • [met J.H. Spoor] Auteursrecht op software, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1987, 79 pp.
 • [met A.W. Hins] The Law of International Telecommunications in the Netherlands. Baden Baden: Nomos Verl. 1988, 231 pp.
 • Auteursrecht op informatie. Bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland (dissertatie Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1989, 198 pp.
 • Uitgebreide lijst van publicaties beschikbaar op https://www.ivir.nl/employee/hugenholtz/
Talen

Nederlands:

Engels:

Duits:

Frans:

Spaans:

Noors:

Vloeiend

Vloeiend

Goed

Goed

Redelijk

Gevorderd