Ruud Leether

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Rudolf Leether

mr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

zelfstandig gevestigd

Huidige functie(s):

 • Independent legal counsel gespecialiseerd in IT- en aanbestedingsrecht
 • Lid interdepartementale werkgroep ICT model contracten voor de Rijksoverheid
 • Legal counsel Expatise Academy
 • Raadsheer- plv. Gerechtshof Den Haag

Vorige functie(s):

 • Legal counsel bedrijfsvoering van de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (tot augustus 2014)
 • Voorzitter interdepartementale werkgroep nieuwe ICT model contracten voor de Rijksoverheid
 • lid presidium Commissie bedrijfsjuridisch Advies Rijksoverheid
 • Initiatiefnemer en departementaal beheerder meldpunt klachtenlijn Justitie/ICT Office
 • Diverse juridische adviesfuncties binnen en buiten overheid

Nevenfunctie(s):

 • SGOA Arbiter
 • Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI)
 • Bestuurslid/wnd voorzitter stichting

Vorige nevenfunctie(s):

 • Bestuurslid verenigingen (tot september 2016)
Expertise gebieden
 • IT- en aanbestedingsrecht
Publicaties
 • Schrijver van diverse publicaties o.a. in Nederlands Juristenblad, Tijdschrift Contracteren, Automatiseringsgids en Digitaal Bestuur over IT-recht, aanbestedingsvraagstukken en algemeen thema’s inzake bedrijfsvoering. Regelmatig spreker op symposia (IT-rechtelijke thema’s, Patriot Act, aanbestedingsrechtelijke vraagstukken enz.). 
 • Vaste weblogger op iBestuur.nl.
Talen

Nederlands:

Engels:

Duits:

Frans:

Moedertaal

Goed

Redelijk

Matig