Martijn Voorhuis

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Martijn Voorhuis

MBA/MBI

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

NexyZ

Huidige functie(s):

  • Managing Partner

Vorige functie(s):

  • Eigenaar Software Bedrijf Timesoft
  • Director bij Fintech Start Up Triquesta
  • CEO bij Software bedrijf UReason

Nevenfunctie(s):

  • Lid van de Jury bij Utrecht Inc
  • Co-Founder Data Science Lab
Expertise gebieden
  • Software licentie contracten (Intellectual Property, SaaS, Escrow, Licenties)
  • Software implementatie contracten (fixed price contracten, uren maal tarief, Moscow, scope creep)
  • Bedrijfs (onderdeel) waarderingen (valuation, waardebepaling, cash flow, earn out, nabetaling)
Talen

Nederlands:

Engels:

Duits:

Moedertaal

Vloeiend

Vloeiend