Stichting Geschillenoplossing Automatisering

 

 

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) heeft een bestuur en een uitvoerend orgaan, het bureau. We hebben geen leden. Een bedrijf of organisatie hoeft dus niet bij de SGOA aangesloten te zijn om van de diensten gebruik te kunnen maken. De stichting is onafhankelijk en heeft geen winstoogmerk.

Het bureau

Het bureau is ons uitvoerend orgaan. Bureaumanager is Heleen van Beugen. Het bureau opereert zelfstandig, onder eindverantwoordelijkheid van het bestuur, en is vanaf het allereerste begin van een procedure het zenuwcentrum. Het bureau heeft onder meer deze taken:

  • in een procedure met partijen corresponderen, voor een deel op eigen initiatief en voor een deel op verzoek en volgens de instructie van de benoemde arbiters, mediators en deskundigen
  • contacten onderhouden met arbiters, mediators en deskundigen
  • vergaderlocaties regelen
  • factureren en verschuldigde geldbedragen innen
  • procedures administratief vastleggen
  • termijnen bewaken
  • een geheel of gedeeltelijk eindvonnis bij de griffie van de rechtbank deponeren (indien overeengekomen).

Hart

Het hart van de SGOA wordt gevormd door de juristen en deskundigen die bij ons op de lijst staan: stuk voor stuk mensen die excelleren in hun vakgebied, veel ervaring hebben en onafhankelijk zijn. De juristen en deskundigen functioneren onafhankelijk van het bestuur en hebben de eindverantwoordelijkheid voor de vonnissen, de vaststellingsovereenkomsten, de adviezen en de deskundigenberichten die zij uitbrengen.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?
en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust Contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen