Martin Brink

Volledige naam:

Titel(s):

Nationaliteit:

Martin Brink

mr. dr.

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht

Huidige functie(s):

 • Advocaat/mediator

Vorige functie(s):

 • Arbiter
 • Docent Grotius Academie (Enquêterecht)
 • Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV
 • Commissaris Fujitsu Nederland BV
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag

Nevenfunctie(s):

 • Voorzitter Executive Committee Kikkoman Foods Europe B.V.
 • Voorzitter Executive Committee Collewijn Berging B.V.
 • Lid Advies commissie Mediation Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de Raad van Advies Centrum voor Conflicthantering
 • Editor in Chief van het Corporate Mediation Journal

Vorige nevenfunctie(s):

 • Secretaris van de Foreign Bankers Association in the Netherlands
 • Secretaris van de World Law Group
 • Voorzitter Vereniging Corporate Mediation
 • Lid IBA Working Group on Interstate Investment Mediation Rules
 • Lid Adviescommissie van de Ministeries van Economische en Juridische Zaken met betrekking tot de flexibilisering van het BV recht
Expertise gebieden
 • Vennootschapsrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Contractenrecht
Publicaties
 • Proefschrift: Due Diligence
 • (Business) Mediation en Materiedeskundigheid
 • Mediation Next Level (samen met mevrouw L. Rijerkerk)
 • Mediationwet Light kan kloof overbruggen, ontwerp van wet (Advocatenblad 2017, 2)
 • Corporate Mediation in the Netherlands, European Company Law Journal, March 2017, Volume 14, Issue 2
Talen

Nederlands:

Engels:

Frans:

Moedertaal

Vloeiend

Goed