Mediation

 

 

Mediation

Zelf aan het stuur

De mediator spant zich in om een constructieve sfeer te creëren. Eerst krijgen partijen de ruimte om uit te leggen wat hen verdeeld houdt en waarom het conflict niet eerder is opgelost. Vervolgens worden de tegengestelde en gemeenschappelijke belangen van de partijen op een rijtje gezet. Die belangen gaan niet alleen over het conflict, maar ook over de toekomstige relatie van partijen. Vaak blijken er dan oplossingsrichtingen te zijn waar partijen nog niet eerder aan hadden gedacht. Door de IT-expertise van de SGOA mediators, kunnen zij partijen vanuit hun vakgebied prikkelen om tot andere, creatieve oplossingen te komen.

De mediator neemt geen standpunten in over het conflict en velt geen oordeel zoals arbiters of bindend adviseurs doen. Partijen blijven zelf verantwoordelijk voor de oplossing. Zo blijf je in een mediation altijd zelf aan het stuur.

Snel en goedkoop

Mediations zijn relatief snel en goedkoop. Onze praktijk laat zien dat vrijwel elke IT-mediation binnen een paar weken kan zijn afgewikkeld. Vaak is één mediationsessie met partijen voldoende, soms zijn meerdere bijeenkomsten nodig. 92% van onze IT-mediations wordt met een getekende vaststellingsovereenkomst afgesloten.

Voorwaarden voor een succesvolle mediation

Drempels

Reglementen

Wilt u een IT-mediation aanvragen? U leest hier de spelregels van het ICT-Mediation Reglement. De procedure start altijd met een aanvraag. Een van de partijen kan een aanvraag doen, maar partijen kunnen ook een gezamenlijke aanvraag indienen.

In artikel 3 van het IT-Mediation Reglement leest u precies welke gegevens u in de aanvraag moet opnemen. Een modelaanvraag vindt u hier.

Model aanvraag voor een ICT-Mediation

Bekijk de reglementen

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?

en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen