Jacques Honkoop

Volledige naam:

Nationaliteit:

Jacques Honkoop

Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring

Zelfstandig (DGA)

Huidige functie(s):

 • Beëdigd Informaticadeskundige
 • Makelaar in hard- en software
 • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
 • Arbiter/Mediator
 • Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie

Vorige functie(s):

 • Informatieanalist
 • Staflid software- en systeemhuis
 • Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB
 • Enterprise architect
 • Project-, interim- en programmamanager

Nevenfunctie(s):

 • Voorzitter Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI)
 • Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van CR-Delta / het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS)
 • Bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU) en de vereniging voor zelfstandige IT’ers IT-United
 • Diverse geschillencommissies
 • Lid van de werkgroep ‘Appointing an Expert’ van het EGLE project van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI te Parijs (EGLE = European Guide for Legal Expertise).
Expertise gebieden
 • Projectmanagement, ontwikkelmethoden en architectuur
 • Auteursrechtelijke inbreuken
 • Mainframe- en MKB-applicaties
 • Taxaties van Software
 • Corrigeren, doorstarten of beëindigen stagnerende projecten
Publicaties
 • ‘Auteursrechtelijke aspecten van software’ in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 86-95
 • Medeauteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga
 • Drie artikelen in Digitaal recht voor IT Professionals. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-061-7
Talen

Nederlands:

Engels:

Spaans:

Moedertaal

Goed

Matig