Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Arbiters
Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Hier vindt u een overzicht van al onze Arbiters.
 • J.E.C.M. Aarts dr.  Universitair docent biomedische informatica Adjunct associate professor, University of Victoria, Canada    Associate Research Professor, Department of Biomedical Informatics, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY Diverse IT onderwijs en onderzoeksfunctie op het gebied van ICT in de zorg     Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Health Policy and Management Nederlandse Fellow American College of Medical Informatics Adjunct associate professor, University of Victoria, Canada                   Evaluatie van ICT implementatie in organisaties Wetenschappelijke analyse van ICT gebruik Economische analyse van ICT Evaluatie van big data analytics Medicatieveiligheid en ICT Understanding implementation: a sociotechnical appraisal of the introduction of physician order entry systems in Dutch and American hospitals (academisch proefschrift, Erasmus Universiteit Rotterdam, 2005) Meer dan zestig publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften Editor van diverse wetenschappelijke boeken   
  Werkgever:Erasmus University Rotterdam, Erasmus School of Health Policy and Management
  Huidige functie(s):
  • Universitair docent biomedische informatica
  • Adjunct associate professor, University of Victoria, Canada
  Vorige functie(s):
  • Associate Research Professor, Department of Biomedical Informatics, State University of New York at Buffalo, Buffalo, NY
  • Diverse IT onderwijs en onderzoeksfunctie op het gebied van ICT in de zorg
  BEKIJK CV
 • G. Brunt mr.   Advocaat      Partner Höcker Advocaten Amsterdam     Partner Wenckebach Bax & Brunt Advocaten, Haarlem Nederlandse Sinds 2007 Arbiter, mediator SGOA Redactielid ICT website IT en Recht (www.ITenRecht.nl) Lid Raad van Toezicht Orde van Advocaten Arrondissement noord-Holland             Dagelijks bestuur Höcker Advocaten Bestuurslid Vereniging Informatica Recht Advocaten (VIRA) Voorzitter Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) Board member IFCLA (International Federation of Computer Law Associations)  Informatie- en communicatietechnologie Intellectuele eigendom Media en privacy   Auteur (samen met E.A.W. Schippers) van het onderdeel Softwarebescherming in het auteursrecht in de losbladige uitgave Intellectuele Eigendom, artikelsgewijs commentaar van Elsevier Juridisch Mediation; onbenut potentieel in outsourcing, Computerrecht, Computerrecht 2005, nr. 33 Medeauteur van de uitgaven in NVvIR verband ‘Intellectuele eigendom in digitaal perspectief’(1996), 'Loshetzelfop.nl' over ADR in digitale context (2003) en redacteur (IT) Outsourcing (2004) (uitgegeven door Elsevier Juridisch)   
  Werkgever:Partner Wenckebach Bax & Brunt Advocaten, Haarlem
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Partner Höcker Advocaten Amsterdam
  BEKIJK CV
 • B.A.M. Cordemeyer mr.  Advocaat IT-recht     Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)  ABNAMRO Bank     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands (kantoor publicatie)  Diverse andere publicaties  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT-recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)
  • ABNAMRO Bank
  BEKIJK CV
 • A.W. Duthler mr. dr.  Advocaat Partner    Oprichter en partner van Duthler Associates te 's-Gravenhage  adviseur KPMG EDP Auditors    First Lawyers en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal  Nederlandse Docent ICT en recht, postdoctorale opleiding IT auditing, Erasmus Universiteit, vanaf 2011 Docent cursus toegepaste cryptografie, Toptech Studies Delft, vanaf 2000 Arbiter Stichting Geschillenoplossing automatisering lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal            Onderzoeker/universitair docent Universiteit Leiden, Centrum voor eLaw lid Meyers Instituut, faculteit der rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden lid Raad van Toezicht COA (Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers) lid Raad van Commissarissen van de Facultatieve Groep lid bestuur Meldpunt Discriminatie Amsterdam Gegevensbescherming en privacy Accountability en auditability Identiteitsmanagement Gezondheidsrecht, sociaal domein ICT-contracten, meer in het bijzonder die voor EPD's Het Europees privacyrecht in beweging (2013) "Automatiseringscontracten voor IT-auditors" (2006) "Digitale identiteit en pseudonieme digitale certificaten" (2004) "Privacy, veiligheid, efficiency en vertrouwen: de overheid voor nieuwe uitdagingen gesteld" (red., 2003) Diverse andere publicaties, artikelen in wetenschappelijke en populaire tijdschriften 
  Werkgever:First Lawyers en lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Oprichter en partner van Duthler Associates te 's-Gravenhage
  • adviseur KPMG EDP Auditors
  BEKIJK CV
 • H. Franken prof. mr.  hoogleraar informatierecht lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal    hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden lid van de Raad van State rechter in de rechtbank te Rotterdam   Universiteit Leiden Nederlandse voorzitter van diverse tuchtcommissies commissaris van een verzekeringsmaatschappij lid Raad van Toezicht van diverse maatschappelijke organisaties             Kroonlid van de SER (1992-2004) voorzitter van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk (2000) voorzitter van de Commissie computercriminaliteit (1987) voorzitter van de Onderzoekscommissie informatietechnologie en recht (1994-2002)       InLeiden tot de rechtswetenschap (1982-2003) 10 drukken Onafhankelijk en verantwoordelijk (1997) Nemo Plus (2001) Recht en Computer (vanaf 1992 5 drukken – 6e druk in voorbereiding) meer dan 350 artikelen over rechtstheorie en informatietechnologie en recht 
  Werkgever:Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • hoogleraar informatierecht
  • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Vorige functie(s):
  • hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden
  • lid van de Raad van State
  • rechter in de rechtbank te Rotterdam
  Momenteel niet beschikbaar als arbiter
  BEKIJK CV
 • S.J.H. Gijrath prof. mr. dr.  Advocaat Partner Hoogleraar telecommunicatierecht   Hoofd, IT- en IE praktijk Stibbe Amsterdam (2010-2012) Partner, voorzitter, IT- en telecommunicatierecht praktijkgroep, Baker & McKenzie (‘B&M’) Amsterdam (en van IE-praktijk 2001-2006); Voorzitter European IT Steering Committee B&M (tot 2007)   C-Legal B.V. en Universiteit Leiden Nederlandse Senior-docent, Center for Transnational Legal Studies (Computer Law Institute), Vrije Universiteit, Amsterdam Docent, Kluwer Opleidingen, Ondernemingspraktijk en IE-/ICT-recht Mede-redacteur, Concise European IT Law & Concise European Telecommunications Law Lid Scientific and Policy Committee, European Privacy Association Lid van diverse vakverenigingen           Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht     Systeem ontwikkeling en projecten: ERP, Agile, maatwerk, interfaces Outsourcing: Cloud, licenties, afgifte broncode, SLA-, vendor management Telecom: infrastructuur, netwerken, software, inkoop Informatiebeveiliging (security, IT-audit, data integriteit, ISO 27000) E-commerce (informatieverplichtingen, herroepingsrecht) en IoT (configuratie, data uitwisseling, beveiliging) "Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: over interoperabiliteit, innovatie, internationalisering & een imploderende soufflé ', Leiden 2014 "Juridische benadering DNB Cloud Richtlijnen", IIR 2013 "Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector", WPNR 6998/1092, 2013 Noot bij CBb, 22 juni 2012, Mediaforum 2013/2, 64 Diverse andere publicaties 
  Werkgever:C-Legal B.V. en Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  • Hoogleraar telecommunicatierecht
  Vorige functie(s):
  • Hoofd, IT- en IE praktijk Stibbe Amsterdam (2010-2012)
  • Partner, voorzitter, IT- en telecommunicatierecht praktijkgroep, Baker & McKenzie (‘B&M’) Amsterdam (en van IE-praktijk 2001-2006);
  • Voorzitter European IT Steering Committee B&M (tot 2007)
  BEKIJK CV
 • H.W. Gooskens  MMO IT adviseur / interim manager Arbiter en moderator Werkgever / werkkring: ITEM-C advies en interim management LOGIT.partners  Associé bij Telengy management advies Algemeen Directeur PinkRoccade Local Government B.V., IBS Nederland B.V., Consist B.V. en L+T Informatica B.V. Manager L+T Informatica B.V. Software Ontwikkelaar L+T Informatica B.V.   Nederlandse                Voorzitter NOiV werkgroep leveranciersmanifest open standaarden Voorzitter RvC Nicotech Ltd. (Moskou) Lid Business Partner Council IBM   Leveranciersmanagement en opdrachtgeverschap (bedrijfssoftware) Implementatieprojecten (bedrijfssoftware) Informatie architectuur en ERP Software engineering vraagstukken Inkoop & Aanbesteding Dilemma’s en Daadkracht (ISBN 90-809779-1-8) Informatietechnologie voor directeuren (ISBN 90-809779-2-6) De Gijzeling (over marktwerking bij gemeentelijke software) Gemeentelijke Bedrijfssoftware (mede auteur) Diverse publicaties in Computable, AG, FD, Digitaal Bestuur en Proces & Document 
  Huidige functie(s):
  • IT adviseur / interim manager
  • Arbiter en moderator
  • Werkgever / werkkring: ITEM-C advies en interim management
  • LOGIT.partners
  Vorige functie(s):
  • Associé bij Telengy management advies
  • Algemeen Directeur PinkRoccade Local Government B.V., IBS Nederland B.V., Consist B.V. en L+T Informatica B.V.
  • Manager L+T Informatica B.V.
  • Software Ontwikkelaar L+T Informatica B.V.
  BEKIJK CV
 • T.J. de Graaf mr. dr.  Universitair docent burgerlijk recht     Advocaat NautaDutih N.V.     Universiteit Leiden Nederlandse Universitair docent eLaw@Leiden, Universiteit Leiden  Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag Redacteur Computerrecht  Docent Grotius Academie nationaal en internationaal contracten                       Zie https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tycho-de-graaf/publicaties#tab-4     
  Werkgever:Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • Universitair docent burgerlijk recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat NautaDutih N.V.
  BEKIJK CV
 • P. Hagedoorn lr.  Secretaris-Generaal     CIO Océ CIO Hagemeyer Directeur Millennium Platform   European CIO Association Nederlandse Bestuurslid INSEIT, Co-chair European e-Skills Association               Voorzitter CIO Platform Nederland Lid Advisory Board EuroCIO (thans: European CIO Association) Voorzitter Stichting CIO Academy Voorzitter TaskForce e-skills Nederland       Colomnist CIO Magazine (ca. zes jaar)     
  Werkgever:European CIO Association
  Huidige functie(s):
  • Secretaris-Generaal
  Vorige functie(s):
  • CIO Océ
  • CIO Hagemeyer
  • Directeur Millennium Platform
  BEKIJK CV
 • J. Honkoop  BI RI Beëdigd Informaticadeskundige Makelaar in hard- en software LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige Arbiter/Mediator Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie Informatieanalist Staflid software- en systeemhuis Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB Enterprise architect Project-, interim- en programmamanager Zelfstandig (DGA) Nederlandse Voorzitter Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI) Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van CR-Delta / het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) Bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU) en de vereniging voor zelfstandige IT’ers IT-United Diverse geschillencommissies  Lid van de werkgroep ‘Appointing an Expert’ van het EGLE project van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI te Parijs (EGLE = European Guide for Legal Expertise).                 Projectmanagement, ontwikkelmethoden en architectuur Auteursrechtelijke inbreuken Mainframe- en MKB-applicaties Taxaties van Software Corrigeren, doorstarten of beëindigen stagnerende projecten ‘Auteursrechtelijke aspecten van software’ in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 86-95 Deskundig in de Rechtspraktijk. Het werk van gerechtelijke deskundigen belicht. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-059-4. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga Drie artikelen in Digitaal recht voor IT Professionals. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-061-7   
  Werkgever:Zelfstandig (DGA)
  Huidige functie(s):
  • Beëdigd Informaticadeskundige
  • Makelaar in hard- en software
  • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
  • Arbiter/Mediator
  • Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie
  Vorige functie(s):
  • Informatieanalist
  • Staflid software- en systeemhuis
  • Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB
  • Enterprise architect
  • Project-, interim- en programmamanager
  BEKIJK CV
 • F.C. van der Jagt-Vink mr.  Advocaat     Senior Legal Counsel Privacy Avast Software Advocaat Stibbe Advocaat Van Doorne   Hunter Legal Nederlandse Bestuurslid Stichting Vrienden van Cobbenhagen Redactielid Kluwer Online Module Privacy en Persoonsgegevens Commissielid Commissie Persoonsgegevens Amsterdam Fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen  Docent diverse privacycursussen           Commissielid Geschillencommissie Webshop Keurmerk     Privacy (Privacyverordening, beveiliging, PIA, privacy by design, compliance) E-commerce (informatieverplichtingen, herroepingsrecht) Cybersecurity (notification duties) IoT (privacy, data transfers, datauitwisseling, beveiliging)  “Maakt grenzeloos machteloos?”, in: “Grensoverschrijdend bestuursrecht”, Boom Juridisch 2017, p. 99 e.v. Wanneer het lekt bij de buurman: het contractueel afdichten van meldingsplichtige datalekken, Contracteren, afl. 3/2016 De klok nogmaals geluid: privacyrechtelijke aspecten van klokkenluidersregelingen, Bedrijfsjuridische berichten (Kluwer), 2016/14, nr. 45. "Het recht op bescherming van persoonsgegevens", in: "Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie", Ars Aequi Libri 2013 - onder redactie van prof. mr. J.H. Gerards, p. 163-183. 50 vragen over Privacy, E.P.M. Thole, F.C. van der Jagt en H.W. Roerdink, Kluwer 2010. 
  Werkgever:Hunter Legal
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Senior Legal Counsel Privacy Avast Software
  • Advocaat Stibbe
  • Advocaat Van Doorne
  BEKIJK CV
 • J.I. Krikke mr. dr.  Advocaat Partner    Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Onderzoeker Instituut van Informatierecht, Universiteit van Amsterdam    Stibbe Nederlandse Docent Grotius Informatierecht Docent en spreker bij trainingen en seminars op het gebied van ICT              Redactie diverse juridische tijdschriften, onder meer AMI     Talloze publicaties op het gebied van ICT en Intellectueel Eigendom          
  Werkgever:Stibbe
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
  • Onderzoeker Instituut van Informatierecht, Universiteit van Amsterdam
  BEKIJK CV
 • A.J.G. Kromwijk Drs.  Commisaris EXA AG Directeur eigenaar Glownexus SA, IT Sourcing Services Partner MAS Ltd, Management consultant Strategische Sourcing en Digitalizering   Directeur CIO office, Nestle SA Switzerland Directeur Global procurement ICT and BPO, Nestle SA Switzerland Directeur Supplier relations, Nestle SA Switzerland Directeur Program management, Nestle SA Switzerland  Onafhankelijk Zwitserland Bestuurslid SGOA in Switzerland Lid van Swiss ICT Sourcing and Cloud group Bestuurslid EuroCIO Lid Swiss IT Leadership Forum Lid Swiss Cognitive initiative           Bestuurslid GS1 Committee for Standards Bestuurslid GS1 Data Excellence         Kern EuroCio is belangenbehartiging in Brussel (Feb 2016) Zero based budgeting initiatives for Consumer Packaged Goods companies (April 2017)    
  Werkgever:Onafhankelijk
  Huidige functie(s):
  • Commisaris EXA AG
  • Directeur eigenaar Glownexus SA, IT Sourcing Services
  • Partner MAS Ltd, Management consultant Strategische Sourcing en Digitalizering
  Vorige functie(s):
  • Directeur CIO office, Nestle SA Switzerland
  • Directeur Global procurement ICT and BPO, Nestle SA Switzerland
  • Directeur Supplier relations, Nestle SA Switzerland
  • Directeur Program management, Nestle SA Switzerland
  BEKIJK CV
 • R.G. Leether mr.  Independent legal counsel gespecialiseerd in IT- en aanbestedingsrecht Voorzitter interdepartementale werkgroep nieuwe ICT model contracten voor de Rijksoverheid Lid presidium Commissie bedrijfsjuridisch Advies t.b.v. Rijksdienst  Verantwoordelijke voor meldpunt klachtenlijn Justitie/ICT Office  Tot augustus 2014 werkzaam als Legal counsel bedrijfsvoering van het ministerie van Veiligheid en Justitie Diverse juridische adviesfuncties binnen en buiten overheid    zelfstandig gevestigd Nederlandse Raadsheer plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag Arbiter SGOA Arbiter NAI Bestuurslid van enkele stichtingen en verenigingen                      Schrijver van diverse publicaties o.a. in Nederlands Juristenblad, Tijdschrift Contracteren, Automatiseringsgids en Digitaal Bestuur over IT-recht, aanbestedingsvraagstukken en algemeen thema’s inzake bedrijfsvoering. Regelmatig spreker op symposia (IT-rechtelijke thema’s, Patriot Act, aanbestedingsrechtelijke vraagstukken enz.). Vaste weblogger op iBestuur.nl.     
  Werkgever:zelfstandig gevestigd
  Huidige functie(s):
  • Independent legal counsel gespecialiseerd in IT- en aanbestedingsrecht
  • Voorzitter interdepartementale werkgroep nieuwe ICT model contracten voor de Rijksoverheid
  • Lid presidium Commissie bedrijfsjuridisch Advies t.b.v. Rijksdienst
  • Verantwoordelijke voor meldpunt klachtenlijn Justitie/ICT Office
  Vorige functie(s):
  • Tot augustus 2014 werkzaam als Legal counsel bedrijfsvoering van het ministerie van Veiligheid en Justitie
  • Diverse juridische adviesfuncties binnen en buiten overheid
  BEKIJK CV
 • J.J. Linnemann mr.  Advocaat en Partner          Kennedy Van der Laan Nederlandse Hoofddocent Grotius Academie opleiding Informaticarecht Redactielid van ITenRecht.nl Hoofdredacteur SGOA Signaal Voorzitter van het Disputes and Rights Subcommittee van het Technology Law Committee van de International Bar Association           Commissaris van InterEstate B.V. Voorzitter van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten Bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum Voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten Columnist IT-recht van Computable      Diverse publicaties op het gebied van IT-recht in wetenschappelijke en populaire tijdschriften en boeken (onder meer in het Nederlands Juristenblad, WPNR, Computerrecht, het Tijdschrift voor Internetrecht en Computable)     
  Werkgever:Kennedy Van der Laan
  Huidige functie(s):
  • Advocaat en Partner
  BEKIJK CV
 • A.P. Meijboom mr.  Advocaat Partner    Wetenschappelijk onderzoeker Instituut bij het Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1985-1992) Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy) te Amsterdam    Kennedy Van der Laan N.V. Nederlandse Redactielid Computerrecht arbiter World Intellectual Property Organization (WIPO) Geschillenbeslechter WIPO inzake gTLD en .nl domeinnaamzaken Geschillenbeslechter Czech Court of Arbitration inzake .eu domeinnaamzaken Lid Raad van Toezicht Droog Design           Hoofddocent Informatiarecht aan de Grotius Academie Medeoprichter en bestuurslid Vereniging Informaticarecht Advovcaten (VIRA) Redacteur Bedrijfsjuridische Berichten voor rubriek Informatica en Recht   Intellectuele eigendom Licenties IT contracten Distributie       
  Werkgever:Kennedy Van der Laan N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Wetenschappelijk onderzoeker Instituut bij het Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1985-1992)
  • Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy) te Amsterdam
  BEKIJK CV
 • E.M.L. Moerel prof. mr.  Of Counsel in global privacy & security team          Morrison & Foerster LLP Nederlandse Professor Global ICT Law bij de universiteit van Tilburg  Lid van Raad van Toezicht Wereld Natuur Fonds Bestuurslid Vereniging Rembrandt Arbiter en mediator Stichting Geschillenoplossing Automatisering Geregistreerd mediator Nederlands Mediation Instituut (NMI)                     Artikel " ICT-mediation bij de SGOA. Een evaluatie in het licht van de Europese en Nederlandse rechtsontwikkelingen" (co-author Prof. H Franken), Computerrecht (september 2013) Hoofdstuk 3 "Online advertising" in Elektronisch Contracteren, Monografieen Recht en Informatietechnologie, 2e herziene druk, SDU uitgevers (samen met Alex van der Wolk) (2013) Artikel "The long arm reach: does the Data Protection Directive apply to processing of personal data of EU citizens by websites worldwide?", (2011) 1 International Data Privacy Law, 23-41 Think Piece "Export of the rule of law. Corporate Self-regulation of Global Data Transfers", Think Piece for the Hague Institute for International Law Global Conferentie 2012, gepubliceerd in: The Law of the Future and the Future of Law, Law of the Future Series (2012)  Tientallen andere publicaties 
  Werkgever:Morrison & Foerster LLP
  Huidige functie(s):
  • Of Counsel in global privacy & security team
  BEKIJK CV
 • R.V. De Mulder prof. mr. MBA Emeritus hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam Directeur Andromatics B.V. Zelfstandig gevestigd management consultant en coach   Hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Dirksland Wetenschappelijk directeur Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid   Andromatics B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam Nederlandse Arbiter SGOA  Vertrouwenspersoon van het IJsselcollege                              
  Werkgever:Andromatics B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam
  Huidige functie(s):
  • Emeritus hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Directeur Andromatics B.V.
  • Zelfstandig gevestigd management consultant en coach
  Vorige functie(s):
  • Hoogleraar Informatica en Recht, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • Voorzitter commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Dirksland
  • Wetenschappelijk directeur Onderzoekschool Maatschappelijke Veiligheid
  BEKIJK CV
 • J. Oord  RM Arbiter  Business Mediator Adviseur   Algemeen Directeur IBS Nederland B.V. (v/h Consist) Algemeen Directeur Bridgeware Europe B.V. Directeur Venture Software Nederland B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen Kraan Bouwcomputing B.V. Voorzitter Raad van Commissarissen Deltacare B.V. ArMeCo – Arbitrage Mediation Consultancy Nederlandse Lid van het bestuur van de Stichting Parkinson Nederland Voorzitter NIMA Assessments Voorzitter Vereniging van ex IBM directeuren en senior managers                  Gestructureerd doorstarten of beëindigen van ontspoorde ICT projecten Behandelen van aansprakelijkheid vraagstukken in een ICT omgeving Behandelen van communicatieproblemen bij ICT onderhandelingen of bij de projectuitvoering Beëindigen of oplossen van geschillen over de interpretatie/exegese van ICT contracten Beoordelen of herdefiniëren van projectdoelstellingen of -specificaties "De computer in dienst van de winkelier" (Misset) "Ontwikkelingen in de Informatie Technologie", als onderdeel van de uitgave "Trends in marketing" (Samson) Co-auteur: "ICT Conflicten verstandig oplossen" "ICT mediation" in het maandblad Informatie  
  Werkgever:ArMeCo – Arbitrage Mediation Consultancy
  Huidige functie(s):
  • Arbiter
  • Business Mediator
  • Adviseur
  Vorige functie(s):
  • Algemeen Directeur IBS Nederland B.V. (v/h Consist)
  • Algemeen Directeur Bridgeware Europe B.V.
  • Directeur Venture Software Nederland B.V.
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Kraan Bouwcomputing B.V.
  • Voorzitter Raad van Commissarissen Deltacare B.V.
  BEKIJK CV
 • Ernst-Jan van de Pas mr.  Advocaat-partner Hoofd van sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht en Privacy         Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Nederlands Lid van de specialistenvereniging VIRA Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) Lid van Recht en de Vereniging voor Privacyrecht                       Zie voor actueel overzicht: http://www.dirkzwager.nl/mensen/pase/     
  Werkgever:Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat-partner
  • Hoofd van sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht en Privacy
  BEKIJK CV
 • P.G. van der Putt mr.  Advocaat Partner    Advocaat bij Lovells LLP (thans Hogan Lovells)     Vondst Advocaten N.V. Nederlandse Redactielid Tijdschrift voor Internetrecht Voorzitter redactie ITenRecht.nl Bestuur Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht             Voorzitter en bestuurder Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA) Voorzitter en bestuurslid Platform Outsourcing Nederland    Outsourcing Beveiliging Afdwingbaarheid contracten Big data Cloud De afdwingbaarheid van contracten bij falende IT-projecten, Computerrecht 2016/44 Noot bij Hof Den Haag 31 maart 2015 (Exact/Brandmeester's), Computerrecht 2015/162 Juridische aspecten van exitmanagement, Informatie oktober 2015 Distributie van software, Sdu, 2e druk 2013 (boek) Diverse andere publicaties 
  Werkgever:Vondst Advocaten N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Advocaat bij Lovells LLP (thans Hogan Lovells)
  BEKIJK CV
 • W.F.R. Rinzema mr.  Advocaat ICT recht Raadsheer-plv Gerechtshof Amsterdam Arbiter bij div. nationale en internationale instituten   Partner en lid bestuur Advocatenkantoor Stibbe Voorzitter Vereniging van Informaticarecht Advocaten (Vira)    Ventoux Advocaten, praktijkgroep IP/IT Communications Nederlandse Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Arbiter SGOA Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Arbiter WIPO Expert 'Commissie van Aanbestedingsexperts'            Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht    Problemen bij IT projecten Aanbestedingskwesties, overheid Problemen bij samenwerkingsvormen Kennis van ICT in de financiële sector (banken en verzekeraars) Kennis van ICT in de gezondheidszorg Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt? - Computerrecht 2014/150 Strategies for Resolutions in IT Quality Disputes - iTech 2013 Wat betekent het kooprecht voor zakelijke softwarelicenties? - Computerrecht 2/2013 Pleidooi voor het kopen van standaardsoftware. NJB 2012. 1601 Diverse andere publicaties 
  Werkgever:Ventoux Advocaten, praktijkgroep IP/IT Communications
  Huidige functie(s):
  • Advocaat ICT recht
  • Raadsheer-plv Gerechtshof Amsterdam
  • Arbiter bij div. nationale en internationale instituten
  Vorige functie(s):
  • Partner en lid bestuur Advocatenkantoor Stibbe
  • Voorzitter Vereniging van Informaticarecht Advocaten (Vira)
  BEKIJK CV
 • P.C. van Schelven mr.  Juridisch adviseur     Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT) Advocaat CMS Derks Star Busmann Bedrijfsjurist Capgemini Bedrijfsjurist Volmac Nederland Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht Nederlandse Directeur Agritect Advies Directeur Probatius Directeur Metix Lid Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN) Voorzitter bestuur van Stichting Software Continuïteitsvoorziening Centric Bestuurslid Stichting 12Build Secure Bestuurslid Stichting Manus Secure Bestuurslid Stichting Pro4All Secure Lid College van Beroep Stichting Examenkamer Bestuurslid Stichting Geschillenoplossing Automatisering  Docent/examinator Informaticarecht bij Grotius Academie Of Counsel Cordemeijer & Slager  Hoofddocent IIR-opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) Gastdocent voor diverse universiteiten en seminar-organisaties Columnist voor iBestuur en Security Vandaag Bestuurslid van Stichting ICT Milieu Bestuurslid Stichting Grijsgoed (WEB) Bestuurslid Stichting FENIT Escrow Bestuurslid Stichting Juristen Nederland ICT        Bescherming van software en chips vanuit juridisch perspectief - Vermande Uitgeverij, 1986 Softwarerecht – Kluwer (2e druk 2010, met H. Struik en W.A.J. Hoorneman) Van geschil tot oplossing – Kluwer (2009, eindredacteur en mede-auteur) De implementatie van de Europese mediationrichtlijn in het Nederlandse recht - Boom-Lemma Uitgevers (2013, met E.J.M. van Beukering-Rosmuller) Diverse artikelen, columns, annotaties en commentaren in boeken en tijdschriften 
  Werkgever:Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht
  Huidige functie(s):
  • Juridisch adviseur
  Vorige functie(s):
  • Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT)
  • Advocaat CMS Derks Star Busmann
  • Bedrijfsjurist Capgemini
  • Bedrijfsjurist Volmac Nederland
  • Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
  BEKIJK CV
 • W. Seinen mr.  Advocaat     Advocaat, CMS Derks Star Busmann  Advocaat, Van Doorne Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten    Baker & McKenzie Amsterdam Nederlandse lid redactie elektronische uitgave ICT-Modelcontracten (Delex) lid kernredactie ItenRecht.nl  docent IT & data protectie specialisatiecursussen, IIR                       Slimme producten en afschrikwekkende boetes, Product Magazine, juni 2014 Het recht om OntGoogeld te worden, ITenRecht.nl, mei 2014 Internetrecht voor de civiele praktijk, JurisDidact (PO Advocatuur elearning), mei 2014 Sport 2.0 en het privacyrecht, Tijdschrift voor Sport en Recht (Kluwer), april 2013 "Het recht loopt altijd achter de techniek aan" (Interview), Mr. magazine (Kluwer), oktober 2013 
  Werkgever:Baker & McKenzie Amsterdam
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Advocaat, CMS Derks Star Busmann
  • Advocaat, Van Doorne
  • Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten
  BEKIJK CV
 • J. Slager mr.  Advocaat IT recht     Bedrijfsjurist Union Oil, Hewlett Packard en Bull     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse Lid Raad van Toezicht SIDN Voorzitter SGOA                    ICT    Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Het arbitraal kort geding (in serie recht en praktijk, nr 169 Van Geschil tot Oplossing) Diverse artikelen in vaktijdschriften  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT recht
  Vorige functie(s):
  • Bedrijfsjurist Union Oil, Hewlett Packard en Bull
  BEKIJK CV
 • A. Sprokholt drs.  Adviseur Informatie Management (geassocieerd met Anderson MacGyver)     Member of the Executive Committee EquaTerra Europe Member of the Board Morgan Chambers Plc  CIO AEGON Nederland NV CIO Bührmann-Tetterode NV  Albert Sprokholt BV Nederlandse Promotieonderzoek: Bestuurbaarheid IT-dienstverlening Gastdocent Nijenrode Business Universiteit Gastdocent Antwerp Management School Gastdocent Academy for Information & Management                 IT-dienstverlening en uitbesteding IT-projecten Inkoop en aanbesteding Kennis van IT in de financiële sector (banken en verzekeraars) Kennis van IT in de logistiek en productie ‘Sourcingstrategie: de business is aan zet’ – ‘Voorop in innovatie’, ICT Media 2015 ‘Let nou eens niet op de kosten’; CIO Magazine 2014 ‘Dynamisch Raamwerk voor IT-outsourcing’; Informatie 2013 ‘Een typologie voor IT-dienstverlening’; Management en Organisatie 2013  ‘Het moet van twee kanten komen’; over innovatie en uitbesteding Outsource Magazine 2012 
  Werkgever:Albert Sprokholt BV
  Huidige functie(s):
  • Adviseur Informatie Management (geassocieerd met Anderson MacGyver)
  Vorige functie(s):
  • Member of the Executive Committee EquaTerra Europe
  • Member of the Board Morgan Chambers Plc
  • CIO AEGON Nederland NV
  • CIO Bührmann-Tetterode NV
  BEKIJK CV
 • H. Struik mr.  Advocaat Partner         CMS Derks Star Busmann Nederlandse Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Bosch Arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering              Oprichter/voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten VIRA Docent postdoctorale Grotius opleiding ICT Lid juridische commissie Nationaal Millennium Platform Bestuurslid stichting Skillcity  IT contracten en conflicten Software ontwikkeling en licensing Outsourcing   Softwarerecht - bescherming en gebruik van software sedert de Richtlijn Softwarebescherming, P.C. van Schelven/H. Struik, Kluwer 1995 (tweede druk 2010); Beschouwingen over Millenniumaansprakelijkheid, H. Struik/R.Leether (red.), uitg. Millennium Platform, Den Haag 1999 “Softwarelicenties in faillissement”, TvI 2002 (Insolad special), p. 280 “Auteursrecht” in: B.W. Slijk e.a. (red.) De (automatiserings-) deskundige in rechtspleging, Maastricht 2002, p. 167 Diverse andere publicaties 
  Werkgever:CMS Derks Star Busmann
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  BEKIJK CV
 • C. Stuurman prof. mr. drs.  Partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’ Centrum voor Recht Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg         Van Doorne / Universiteit van Tilburg Nederlandse Raad van Beroepsethiek van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors), Raad van Toezicht van het Juridisch Loket en Raad van Toezicht van NL-Net Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht Vereniging van Informaticarecht Advocaten, Vereniging voor Auteursrecht en Vereniging voor Media- en Communicatierecht International Bar Association ITechLaw                Ingeschreven in het NMi-register     2009: "Robots: met recht mensenwerk", in: 'Caught in the Cyber Crime Act', Kluwer 2009: "Voorkomen is beter dan genezen. ICT-contracten en conflictpreventue", in: 'Van geschil tot oplossing', serie Recht en Praktijk, Kluwer 2009: Annotatie bij Rechtbank Den Haag 31 december 2008 (Knooble/Staat en NNI), AMI/Tijdschrift voor auteurs-, media en informatierecht 2009/2 2008: "Consumentenbescherming bij elektronische handel", Contracteren 2008/4 2007: "Aanbestedingsautoriteit moet leveranciers te hulp schieten", Automatisering Gids 7 
  Werkgever:Van Doorne / Universiteit van Tilburg
  Huidige functie(s):
  • Partner bij Van Doorne en leidt de sectie Informatietechnologie
  • Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’ Centrum voor Recht Technologie en Samenleving (TILT) van de Universiteit van Tilburg
  BEKIJK CV
 • J.M. Suerink  RE RA Accountant IT-auditor    Hoofdaccountant-titulair bij de Rijksaccountantsdienst Lid van de maatschap BDO registeraccountants    2-Control B.V. Nederlandse Lid Raad van Beroep Nederlandse Organisatie van Register EDP-auditors (NOREA) Lid van Raad van advies van een accountantskantoor Arbiter SGOA             Universitair docent Erasmus Universiteit     Informatiebeveiliging (security, IT-audit, data integriteit, ISO 27000) Systeemontwikkeling (Agile, prototyping, testen, code review) Governance (aansturing, gebruikersorganisatie, planning, control, service level management) Financiële systemen (ERP-systems, bancaire systemen, vermogensbeheer) Accountancy (jaarrekening, register-accountant, accountantscontrole)  Leerboek Inleiding ict-auditing 6e druk 2013 (voorheen Inleiding EDP-auditing)     
  Werkgever:2-Control B.V.
  Huidige functie(s):
  • Accountant
  • IT-auditor
  Vorige functie(s):
  • Hoofdaccountant-titulair bij de Rijksaccountantsdienst
  • Lid van de maatschap BDO registeraccountants
  BEKIJK CV
 • J.A. Tempelman mr.  Advocaat in de wereldwijde Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) groep      Advocaat ICT bij Van Diepen van der Kroef  Legal manager bij Telfort  Litigation advocaat (in-house) bij KPN Advocaat ICT bij Baker & McKenzie  Clifford Chance LLP Nederlandse Docent ICT & Telecommunicatierecht Universiteit Leiden                    Ervaren internationale IT en telecom jurist, gespecialiseerd in technologie gerelateerde commerciële contracten en procesvoering, waaronder: • Outsourcing, systeemintegratie, software licenties, ontwikkeling en onderhoud, cloud diensten • Netwerk uitrol, (internationale) roaming en interconnectie, mast en site sharing, MVNE/MVNO overeenkomsten, managed services • Dataprotectie en cyber security      Inleiding Telecommunicatierecht, Monografieën Recht- en Informatietechnologie deel 9, Sdu: Den Haag 2014. Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht, vierde druk, Kluwer: Deventer 2014, hoofdstukken 6 en 11a. ‘Nieuwe regels met betrekking tot spam en telemarketing’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2009-5, p. 175-184. ‘Interoperabiliteit van diensten en vertrouwelijkheid van informatie’, hoofdstuk 6 in: Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht, P.C. Knol et al (red.), 3e druk, Deventer: Kluwer 2009. Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie, ITeR-reeks nr. 82, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2007. 
  Werkgever:Clifford Chance LLP
  Huidige functie(s):
  • Advocaat in de wereldwijde Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) groep
  Vorige functie(s):
  • Advocaat ICT bij Van Diepen van der Kroef
  • Legal manager bij Telfort
  • Litigation advocaat (in-house) bij KPN
  • Advocaat ICT bij Baker & McKenzie
  BEKIJK CV
 • P.C.M.M. Terporten mr.  Advocaat Free lance bedrijfsjurist    Bedrijfsjurist bij Digital Equipment Corporation (nu HP) Bedrijfsjurist bij Hollandse Signaalapparaten (nu Thales) Elektronikus bij Hollandse Signaalapparaten (nu Thales) Elektronikus bij de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland  Advokatenkantoor Terporten Nederlandse Lid van de raad van toezicht van de VEB NCVB               Lid van het bestuur van de NCVB     Certificat de français juridique du CCIP Curso de español jurídico, en Málaga, España (Cervantes Escuela Internacional)    Open Source Software: Een verkenning naar de juridische aspecten van open source software, preadvies van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR), Den Haag 2005 (medeauteur van de hoofdstukken over databankrecht en octrooirecht) Berkvens, J.M.A. et al (eds): ICT Modelcontracten, Modellen voor de Praktijk, Deventer 1991 (losbladig). Auteur van de contractmodellen E.1.1, E.3.3, E.3.5. en C.5.5. en updates daarvan. Algemene inleiding recht en ICT, Leereenheid 12 van de cursus Context van de Informatica van de Open Universiteit, Heerlen, 1997, en drie andere Leereenheden van die cursus. De volledige literatuurlijst is op aanvraag verkrijgbaar.  
  Werkgever:Advokatenkantoor Terporten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Free lance bedrijfsjurist
  Vorige functie(s):
  • Bedrijfsjurist bij Digital Equipment Corporation (nu HP)
  • Bedrijfsjurist bij Hollandse Signaalapparaten (nu Thales)
  • Elektronikus bij Hollandse Signaalapparaten (nu Thales)
  • Elektronikus bij de Koninklijke Luchtmacht in Duitsland
  BEKIJK CV
 • M. Voorhuis  MBA/MBI Partner     Eigenaar Software Bedrijf Timesoft Director bij Fintech Start Up Triquesta CEO bij Software bedrijf UReason   NexyZ Nederlandse Lid van de Jury bij Utrecht Inc Co-Founder Data Science Lab                   Software licentie contracten (Intellectual Property, SaaS, Escrow, Licenties) Software implementatie contracten (fixed price contracten, uren maal tarief, Moscow, scope creep) Bedrijfs (onderdeel) waarderingen (valuation, waardebepaling, cash flow, earn out, nabetaling)        
  Werkgever:NexyZ
  Huidige functie(s):
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Eigenaar Software Bedrijf Timesoft
  • Director bij Fintech Start Up Triquesta
  • CEO bij Software bedrijf UReason
  BEKIJK CV
 • H.W. Wefers Bettink mr.  Advocaat IT, Internet en Intellectuele eigendom Mediator (MfN geregistreerd) IT en andere zakelijke geschillen    Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015) Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993) Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991) Coördinator Wereldbank Project Herziening Scheepvaarwetten (Indonesië 1984-1987) Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)  Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies Nederlandse Adviseur start ups Yes!Delft Incubator programma Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Arbiter, mediator en domain name panelist WIPO (World Intellectual Property Organisation) Docent Grotius ICT-recht opleiding (2015-: Software, vermogensrecht en IE; 2001-2014: Elektronisch contracteren) Gastdocent Master opleiding Intellectuele Eigendom RU Leiden           Lid van de Adviescommissie IE van de Orde van advocaten (2006-2012)     Sinds de jaren 90 adviseur en procesadvocaat van internationale en nationale IT leveranciers en hun klanten. Veel ervaring met contractering van complexe IT projecten (EPD, Ziekenhuis IT systemen, IT en BP outsourcing, ERP systemen enz.)     Domeinnaamrecht in: Intellectuele Eigendom en ICT, Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU, juli 2015 Softwarebetrekkingen – E.D.C. Neppelenbroek (recensie) - Maandblad voor Vermogensrecht 2015/1 Digitaal procederen in het civiele recht - Computerrecht 2015/1 Elektronisch contracteren (eindredactie met prof. mr. C. Stuurman), Serie Monografieën Recht en Informatietechnologie - SDU,2013  Privacy: tips en tricks voor de praktijk - NGB reeks nr. 1 (2013) 
  Werkgever:Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT, Internet en Intellectuele eigendom
  • Mediator (MfN geregistreerd) IT en andere zakelijke geschillen
  Vorige functie(s):
  • Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015)
  • Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993)
  • Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991)
  • Coördinator Wereldbank Project Herziening Scheepvaarwetten (Indonesië 1984-1987)
  • Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)
  BEKIJK CV
 • C.T. de Wuffel  QC Directeur/Eigenaar Bestuurder/toezichthouder/commissaris    Algemeen Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV) Financieel Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV) Financieel directeur L+T Informatica BV Vennoot Accountantskantoor Van de Reek & Spoormakers Docent Economie en Handelswetenschappen Savuti bv Nederlandse Voorzitter Raad van Toezicht Savant Zorg (zorginstelling) Lid Raad van Commissarissen Dariuz bv (ICT bedrijf namens TNO) Lid Raad van Commissarissen, voorzitter Auditcie, Woningcorperatie Leystromen             Lid Arbitragecommissie Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie               
  Werkgever:Savuti bv
  Huidige functie(s):
  • Directeur/Eigenaar
  • Bestuurder/toezichthouder/commissaris
  Vorige functie(s):
  • Algemeen Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV)
  • Financieel Directeur PinkRoccade Civility BV(divisie PinkRoccade NV)
  • Financieel directeur L+T Informatica BV
  • Vennoot Accountantskantoor Van de Reek & Spoormakers
  • Docent Economie en Handelswetenschappen
  BEKIJK CV
 • G.J. Zwenne prof. dr. mr.  advocaat hoogleraar         Brinkhof N.V., Universiteit Leiden Nederlandse Raad van advies Nationaal Archief Adviescommissie Rechtsstatelijkheid Nederlandse Orde van Advocaten              Raad van advies Privacy Perfect     Privacy- en gegevensbeschermingsrecht          
  Werkgever:Brinkhof N.V., Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • advocaat
  • hoogleraar
  BEKIJK CV