Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De derde SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws rond Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

Aankondiging 2e SGOA Academy

24 September 2015

Thema: IT-geschillen: lessen uit de recente jurisprudentie
Datum: 1 oktober 2015
Tijdstip: 15:00 - 17:00
Locatie: Spaces Zuidas Amsterdam
Prijs: € 235,00 en € 190,00 voor SGOA Associates (prijzen zijn ex. BTW)

Door de LRGD zijn aan deze SGOA Academy 2 PE punten toegekend. Daarnaast zijn er aan deze SGOA Academy 2 PO punten toegekend. 

  LRGD kent de SGOA Academy 2 PE punten toe
MEER INFORMATIE

Nieuw vonnis: Maximumbedrag en wijzigende specificaties

23 September 2015

Het geschil tussen partijen betreft de nakoming van de overeenkomst inzake de levering en implementatie van een ERP-systeem en de programmering van diverse koppelingen. Klant is van mening dat zij leverancier rechtmatig in gebreke heeft gesteld en dat leverancier desondanks in gebreke is gebleven. Leverancier is van mening dat de vertraging in de oplevering van het systeem te wijten is aan klant, omdat klant regelmatig wijzigingen in de specificaties heeft aangebracht.

Lees verder voor het gehele geanonimiseerde vonnis.

MEER INFORMATIE

De tweede editie van SGOA Signaal is verzonden!

22 September 2015

Onlangs is de tweede SGOA Signaal verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met bedrijven.

In SGOA Signaal komen relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten aan de orde. SGOA Signaal verschijnt 3 keer per jaar.

Wilt u SGOA Signaal ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden

MEER INFORMATIE

3 September 2015
De SGOA reikt eens per twee jaar een scriptieprijs uit. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede-oprichter van de SGOA, voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA en hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden.
Lees verder...

Nieuw vonnis: Ontevredenheid over oplevering van software aangaande een veilingsite

13 July 2015

Afnemer richt zich op de exploitatie van webwinkels en een website; leverancier schrijft software en heeft met afnemer overeenkomsten voor de levering softwareprogrammatuur van twee webwinkels. De veilingsite valt buiten de arbitrage. Afnemer beroept zich op de opschorting, het regelend recht van 6:52 en 6:127 e.v. BW, er is echter per algemene voorwaarden afgeweken door de bevoegdheid uit te sluiten. De vordering tot betaling van de facturen wordt toegewezen en afnemer wordt veroordeeld in de arbitragekosten, iedere partij draagt eigen proceskosten.

Lees verder voor het gehele geanonimiseerde vonnis.

MEER INFORMATIE