Privacy & Security Kamer

 

 

SGOA beschikt over een gespecialiseerde ‘Privacy & Security Kamer’, die zich bezig houdt met het behandelen, oplossen en beslechten van geschillen en conflicten op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en informatiebeveiliging. De “Privacy & Security Kamer” is opgericht vanwege de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en het toenemende belang van IT-security.  

Door de AVG staat de bescherming van de privacy van de burgers in Europa volop in de belangstelling. De AVG raakt de samenleving breed, van grote bedrijven tot MKB. Ook ICT-bedrijven, zoals softwareleveranciers, Cloud-providers, hostingbedrijven en andere ICT-dienstverleners, geven met het oog op de belangen die hun opdrachtgevers bij een goede bescherming van persoonsgegevens hebben, uitgebreide aandacht aan de AVG. De AVG strekt zich uit van private tot publieke organisaties.

Het niet naleven van de wettelijke regels en contractuele bepalingen rondom privacy en security kan tot complexe conflicten en geschillen leiden. Sinds haar oprichting in 1989 heeft de SGOA zich inmiddels meermalen bezig gehouden met geschillen over privacy- en security, soms als onderdeel van een meeromvattend ICT-geschil. SGOA beschikt over deskundigen met een grote, jarenlange praktijkervaring in privacy- en securitykwesties, zowel juristen als ICT-deskundigen.

Een groot voordeel van de behandeling van geschillen op dit gebied door de SGOA is de volledige vertrouwelijkheid en geheimhouding die door middel van de SGOA-reglementen is gewaarborgd. Dat is anders bij inschakeling van de overheidsrechter, die immers in openbaarheid handelt. Naar hun aard mogen het securitybeleid en de securitymaatregelen van een organisatie vrijwel nooit ‘op straat’ komen te liggen. Vanuit die gedachte is de inschakeling van SGOA een vanzelfsprekende weg.

Met de ‘Privacy & Security Kamer’ geeft de SGOA invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om – duidelijker dan voorheen – een professionele, onafhankelijke en onpartijdige rol op het vlak van de geschil- en conflictbehandeling te spelen. Binnen de ‘Privacy & Security Kamer’ kan op basis van de bestaande SGOA-reglementen een geschil of conflict aan de SGOA worden voorgelegd.  De associates van de SGOA die deel uitmaken van de ‘Privacy & Security Kamer’ hebben stuk voor stuk uitgebreide en diepgaande expertise op dit gebied.

Er zijn privacy- en securitygeschillen in vele soorten en maten. De ‘Privacy & Security Kamer’ behandelt onder meer:

Voor de behandeling van geschillen tussen bedrijven en organisaties enerzijds en burgers van wie gegevens verwerkt worden, kunnen specifieke, op maat gemaakte arrangementen worden gemaakt.

Binnen de ‘Privacy & Security Kamer’ kunnen geschillen en conflicten worden behandeld volgens de bestaande SGOA-reglementen voor arbitrage, ICT-mediation, bindend advies, Rapid Conflict Resolution en deskundigenberichten

Nader informatie over de samenstelling en werkwijze van de ‘Privacy & Security Kamer’ kan worden verkregen bij het bureau van de SGOA.

Heeft u een conflict binnen de ICT branche?
en zoekt u naar professionele conflictbemiddeling?
Neem dan gerust Contact met ons op

Wij zullen snel contact met u opnemen