Wanneer te kiezen voor Bindend Advies Overeenkomst

Bij een bindend advies wordt aan één of meer personen gevraagd een advies uit te brengen aan partijen, waarbij deze zich vooraf door middel van een overeenkomst hebben gebonden om dat ‘advies’ uit te voeren. De bindend adviseur bij de SGOA is doorgaans een ICT-specialist met enige juridische kennis. Daardoor is de procedure goedkoop, want er hoeft geen externe ICT deskundige te worden ingeschakeld. Een andere mogelijkheid is dat een bindend adviseur zich laat bijstaan door een jurist voor het schrijven van het juridische deel van het bindend advies.

Een nadeel is dat nakoming van een bindend advies moeilijker is af te dwingen dan van een arbitraal vonnis als een partij zich achteraf toch niet wenst te houden aan de beslissing van de bindend adviseur. 

Indicaties voor bindend advies

  • Er is geen behoefte aan juridisch geschoolde adviseurs en aan een formele rechtsgang zoals bij arbitrage.
  • Voor geïsoleerde deelproblemen.
  • Beslechting door een ICT deskundige is gewenst.

Contra-indicaties voor ICT Bindend Advies

  • Geen executoriale titel (dus geen deurwaarder in te schakelen).
  • Bij omvangrijke geschillen.

Wanneer een goede juridische onderbouwing wordt gewenst.