ICT Conflictmanagement

ICT Conflictmanagement

Geschillen tussen ICT-leveranciers onderling en tussen leveranciers en hun klanten zijn anders dan die tussen buren of consument en winkelier. Er is bij ICT-geschillen meestal sprake van een langdurige onderlinge afhankelijkheid tussen partijen. Een (deels) geïmplementeerd ERP-systeem vervang je niet zomaar even, als je niet tevreden bent. Ook de leveranciers en dienstverleners in de ICT hebben vaak een stevige binding met hun klanten. Alle reden dus om bij een dreigend geschil niet direct naar de rechter te stappen. Toch gebeurt dat veelvuldig en dat leidt bijna onveranderlijk tot slepende procedures, die geen echte winnaar kennen.

De automatiseerder en zijn opdrachtgever zijn op elkaar aangewezen, zij hebben gemeenschappelijke belangen. Als één van beide partijen de rechtszaak wint, is het automatiseringsproject zelf meestal reddeloos verloren. De meeste geslaagde ICT projecten  zijn immers het resultaat van een succesvolle coproductie van opdrachtgever en leverancier. In een rechtszaak wordt de relatie tussen automatiseerder en klant vaak onherstelbaar beschadigd, waardoor van samenwerking in het project geen sprake meer kan zijn. Indien mogelijk is het veelal beter om de problemen te bespreken onder regie van een neutrale mediator, die partijen ook kan helpen om een schikking te treffen. Nog beter is het problemen te voorkomen, bijvoorbeeld door middel van conflictpreventie.