Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Deskundigenbericht

Deskundigenbericht

Een deskundigenbericht is een rapport van een onafhankelijke deskundige (meestal een ICT-specialist) die antwoord geeft op de vragen van de rechter(s) of arbiter(s) of partijen rechtstreeks. In het laatste geval willen partijen meestal eerst samen een beeld krijgen hoe hun conflict door een externe deskundige wordt beoordeeld alvorens gerechtelijke stappen te ondernemen.

Er is een verschil tussen een partijdeskundige en een door beide partijen gezamenlijk (of door de rechtbank of arbiters) benoemde onafhankelijke deskundige. Aangezien de SGOA zich uitsluitend neutraal en onafhankelijk wil opstellen, houdt een dergelijk bericht altijd een onafhankelijk oordeel in over de voorgelegde zaak.

De SGOA zal gezien haar maatschappelijke positie niet als partijdeskundige optreden, doch uitsluitend in opdracht van alle betrokken partijen een deskundigenbericht uitbrengen, een en ander conform het SGOA Reglement voor het deskundigenbericht.

Op verzoek van de rechtbanken, arbiters of betrokken partijen bemiddelt de Stichting in het vinden van deskundige. In het deskundigenbericht voor de rechtbank gaat de deskundige met name in op vragen, die de rechter in een bepaalde zaak heeft geformuleerd.

Indicaties voor deskundigenbericht

 • Onafhankelijke beeldvorming van de problematiek.
 • Vooruitlopend op een schikking.
 • Vooruitlopend op een eventueel te voeren procedure (gewone rechtspraak of arbitrage).
 • Partijen hebben geen kennis (meer) van hun eigen geschil.

Contra-indicaties voor deskundigenbericht

 • Wanneer een directe beslissing door een derde gewenst is.
 • Problemen met een gering financieel belang.