Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • Op donderdag 6 oktober 2016 organiseert de SGOA, in nauwe samenwerking met uitgeverij DeLex, de vierde SGOA Academy over IT-geschillen: lessen uit recente jurisprudentie.

  LEES VERDER

 • Onlangs is de eerste SGOA Signaal van 2016 verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen?

  AANMELDEN

 • Per 1 januari 2016 introduceert de SGOA een nieuw ICT-Mediation Reglement.

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

Nieuws

Hanneke Slager gastspreker op Swiss IT Leadership Forum 2016

Hanneke Slager, voorzitter van SGOA Nederland en bestuurslid van SGOA Swiss, is gastspreker op het Swiss IT Leadership Forum. De titel van haar presentatie is: IT Conflict resolution - recommandations from a lawyers perspective. Het Swiss IT Leadership Forum zal plaatsvinden van 5 tot 8 juni 2016.

MEER INFORMATIE

Nieuws

Peter van Schelven spreker op IT Litigation seminar

Op 30 juni vindt het Seminar: IT Litigation plaats bij Kennedy van der Laan. Peter van Schelven spreekt op dit seminar over de volgende onderwerpen:

 • SGOA arbitrage & conflictpreventie als nieuw instrument
 • Verzekeringsissues in de IT praktijk
MEER INFORMATIE

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, een lange doorlooptijd en een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten.

Teneinde te komen tot een kortdurende, onafhankelijke en deskundige dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, is in 1989 de Stichting Geschillenoplossing Automatisering opgericht. De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT conflictpreventie (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang. Ook diverse combinaties van deze vormen van ADR zijn mogelijk waardoor de SGOA in staat is om voor ieder geschil maatwerk te leveren. Lees meer over arbitrage, mediation, arbitraal kort geding, deskundigenbericht, bindend advies en ICT conflict conflictpreventie.