Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Nieuws

Het Nationaal IT-rechtcongres op 29 maart 2018 door deLex

Op donderdag 29 maart 2018 vindt het Nationaal IT-rechtcongres plaats in het Crowne Plaza South, Amsterdam. Tijdens het dit congres worden alle recente ontwikkelingen in wetgeving en rechtspraak besproken en wordt stilgestaan bij de impact daarvan op de praktijk. Met onder meer Judica Krikke, Peter van Schelven, Hendrik Struik en Wouter Dammers over Cloudcontracten, Agile & Scrum, IT geschillen, Robotisering, Visualisatie van Software en meer.

Lees meer Bekijk het programma

Nieuws

Op 1 maart 2018 – I-WIN Committee Webinar: IT Arbitration and Dispute Resolution - New Opportunities for Collaboration met Hanneke Slager en Clara-Ann Gordon

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) -projecten zijn doorgaans van lange duur, hebben een hoge mate van complexiteit en vereisen aanzienlijke investeringen in menselijke en andere hulpbronnen en kunnen tot veel conflicten of rechtszaken leiden.

Bemiddeling, arbitrage en andere vormen van alternatieve geschillenbeslechting (Alternative Dispute Resolution, ADR) zijn ideale opties voor het oplossen van ICT-conflicten. Bestaande regels kunnen echter vaak tot zeer hoge kosten leiden - soms niet altijd door de bijbehorende deskundigheid worden gerechtvaardigd.

Clara- Ann Gordon (lid van I-WIN) en Hanneke Slager zullen u laten zien hoe zij met succes een bemiddelings- en arbitrageorganisatie, SGOA , hebben opgebouwd in Nederland en Zwitserland. Ze zullen enkele interessante inzichten verschaffen over hoe SGOA dagelijks werkt en mogelijk ook door andere I-WIN-leden worden gebruikt.

Registreer nu (alleen Itech law leden):

INSCHRIJVEN

Nieuws

De laatste SGOA Signaal van 2017 is verzonden

Onlangs is de tweede SGOA Signaal verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met bedrijven.

In SGOA Signaal komen relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten aan de orde. SGOA Signaal verschijnt 3 keer per jaar.

Wilt u SGOA Signaal ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden

MEER INFORMATIE

Nieuws

Op dinsdag 20 juni jongstleden vond in Amsterdam een door de SGOA Academy georganiseerde bijeenkomst over cybersecurity plaats. Tijdens deze druk bezochte studiemiddag spraken drie deskundige juristen over deelonderwerpen van dit thema. Als eerste ging mr. Reinout Rinzema, gespecialiseerd IT-advocaat en al jarenlang arbiter/mediator bij de SGOA, in op een onlangs door de Cyber Security Raad gepubliceerd rapport over de zorgplichten die leveranciers en gebruikers van IT hebben rondom security. Vervolgens sprak mr. Vera Schönfeld, hoofd van de juridische afdeling van Fox-IT, over hacken en datalekken. De middag werd afgesloten door mr. Marianne Korpershoek, advocaat in dienstbetrekking bij DSM, die de vele contractuele voetangels en klemmen rondom security behandelde.


Lees verder...

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Projecten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie (ICT) kenmerken zich door een hoge mate van complexiteit, een lange doorlooptijd en een aanzienlijke investering in mensen en middelen. Mede daardoor is er in veel ICT-projecten sprake van meer of minder ernstige problemen. Een belangrijk deel daarvan is terug te voeren op specificatieproblemen. Daarnaast doen zich organisatorische problemen voor, gebrek aan goede interne samenwerking en sociale problemen.

Mediation, arbitrage en andere vormen van ADR zijn bij uitstek geschikt voor het oplossen van ICT conflicten.

Teneinde te komen tot een kortdurende, onafhankelijke en deskundige dienstverlening op het gebied van geschiloplossing, is in 1989 de Stichting Geschillenoplossing Automatisering opgericht. De SGOA biedt met mediation, arbitrage, arbitraal kort geding, bindend advies, deskundigenbericht en ICT conflictpreventie (allemaal vormen van Alternative Dispute Resolution of “ADR”) een aantrekkelijk alternatief voor de normale rechtsgang. Ook diverse combinaties van deze vormen van ADR zijn mogelijk waardoor de SGOA in staat is om voor ieder geschil maatwerk te leveren. Lees meer over arbitrage, mediation, arbitraal kort geding, deskundigenbericht, bindend advies en ICT conflict conflictpreventie.