Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De derde SGOA Signaal van 2021 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Tarieven

Tarieven

De tarieven van de SGOA die betrokken zijn bij een zaak, zijn verschuldigd (een enkele uitzondering is van toepassing, zie het arbitragereglement ).

De administratiekosten zijn afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Bij arbitrage van een eiser administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak; deze kosten zijn afhankelijk van de hoogte van het financieel belang. Indien gedaagde in een arbitrage zelf ook een vordering instelt, deze ook administratiekosten. Ingeval van een mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang. Het honorarium van de juristen en/of IT deskundigen die de zaak behandelen, wordt op uurbasis betaald. De door hen naar verwachting te tijd wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. De werkelijk beste tijd wordt doorbelast.Regelmatig is er na afloop van de zaak een saldo over dat dan wordt teruggestort aan partijen conform (schikkingsovereenkomst bijvoorbeeld. 

Op alle diensten van de SGOA is BTW van toepassing. Zaken kunnen eerst starten na betaling van de verschuldigde administratiekosten en voorschotnota. Kosten van de eigen advocaat van andere partijen gespeeld, tenzij anders tussen is dan uiteindelijk beslist. Lees meer over de kosten in de reglementen .

Richtlijnen voor tariefbepaling met ingang van 1 januari 2022

Het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en de richtlijnen voor het berekenen van dit uurtarief zijn als volgt:

Zaken met een belang Uurtarief*
Van 50.000 euro minder 210 euro
Tussen 50.001 - 200.000 euro 220 euro
Tussen de 200.001 - 500.000 euro 250 euro
Van 500.001 - 5.000.000 euro 275 euro
Van 5.000.001 - 30.000.000 euro 300 euro
Van 30.000.001 - 50.000.000 euro 325 euro
Meer dan 50.000.000 euro 350 euro

In zaken wordt gekozen voor één arbiter van één bemiddelaar in afwijking van het arbitragereglement cq mediationreglement bedraagt ​​het uurtarief 250 euro. Het uurtarief van de secretaris bedraagt ​​in geval van arbitrage 100 euro.

*Deze tarieven zijn richtlijnen en aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarief administratiekosten bij arbitrage

Het tarief voor de rekening te brengen administratiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak en is te berekenen met de tabel.

Belang
bestelwagen tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 800  
€ 10.001 € 50.000 € 1.000 1,00%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.400 0,60%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 7.100 0,40%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 13.100 0,05%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 14.350 0,03%
€ >7.500.000   € 15.100  

Indien er sprake is van een onbepaald belang van de administratiekosten 3.000 euro.

Nadere kosten
zijn afhankelijk van de berekenen en bedragen € 800 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximale bedrag bedraagt ​​€ 15.100 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is daarbij als volgt te berekenen:
Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het minimum in de betreffende categorie.

Tarief administratiekosten bij bemiddeling

Belang
bestelwagen tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 1.000  
€ 10.001 € 50.000 € 1.250 1,25%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.750 0,75%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 8.875 0,50%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 16.375 0,06%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 17.938 0,04%
€ >7.500.000   € 18.875  

Indien er sprake is van een onbepaald belang de administratiekosten 1.875 euro per partij.

Nadere uitgaven op de tabel:
De administratiekosten zijn afhankelijk van de bedragen minimaal € 1000 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximale bedrag bedraagt ​​€ 18.875 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is daarbij als volgt te berekenen: Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het minimum in de betreffende categorie.

Verschotten

Aan partijen voorschot verschotten in rekening gebracht ter dekking van zittingskosten, waaronder huur locatie, reis- en wordt boekingskosten. Er vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijke bedragen.

Alle bedragen exclusief BTW.

Voor de overige diensten van de SGOA verwijs ik u graag naar de aanhangsels zoals gepubliceerd hieronder.

Downloads

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het arbitragereglement 2022) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het arbitragereglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het ICT-Mediation Reglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven bij het bindend advies reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (overige reglementen) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven ICT conflictpreventie downloaden?