Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Moderators

Moderators

Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Hier vindt u een overzicht van al onze Moderators.
 • C. Barbiers drs.  RE RA Interim manager, gespecialiseerd in recovery en/of beëndiging van problematische IT-projecten Register mediator in zakelijke conflicten (MfN) Geregistreerd gerechtelijk deskundige in IT en Accountancy (LRGD) Register IT (EDP) Auditor, RE (NBA) Register Accountant, RA (NOREA) Programmamanager en -directeur Interim Directeur Operations & ICT Directeur Herstructurering BPO-organisatie Manager Quality Assurance & Risk Manager Corporate (business) controller, IT auditor en Accountant Zelfstandig gevestigd Nederlandse SGOA: Gerechtelijk deskundige (lid LRGD) en mediator (lid NMI) Trainer/docent: Internal Audit, IT governance, Grondslagen Bankbedrijf              Werkgroep ZekeRE Business NOREA E-commerce streamlead (E&Y) Docent Bestuurlijke Informatie Voorziening/Informatie Controle (Nyenrode) Cursusleider IT Governance (Nyenrode)  IT Governance: Mislukte IT-programma's en projecten, directie- en aandeelhoudersgeschillen bij IT-bedrijven Project- en programmamanagement: Prince2, MSP, Scrum, Agile Outsourcing: Cloud, licenties, SLA-, vendor management Systeem ontwikkeling: ERP, maatwerk, interfaces Data-management: data analyse, big data, kwaliteit en beveiliging van data Column Tijdschrift Conflict Hantering 2014,nr 2. iz. business mediation Hoofdlijnen van beheersing van ICT: Legacy systemen (Handboek ‘Automatisering v/d Informatie Voorziening’) ZekeRE Business (co-auteur), IT Audit normenkader voor E-commerce, NOREA Trends in ICT (co-auteur, jaarlijks onderzoek Ernst & Young Beheersing van Client-Server systemen (Ernst & Young) 
  Werkgever:Zelfstandig gevestigd
  Huidige functie(s):
  • Interim manager, gespecialiseerd in recovery en/of beëndiging van problematische IT-projecten
  • Register mediator in zakelijke conflicten (MfN)
  • Geregistreerd gerechtelijk deskundige in IT en Accountancy (LRGD)
  • Register IT (EDP) Auditor, RE (NBA)
  • Register Accountant, RA (NOREA)
  Vorige functie(s):
  • Programmamanager en -directeur
  • Interim Directeur Operations & ICT
  • Directeur Herstructurering BPO-organisatie
  • Manager Quality Assurance & Risk Manager
  • Corporate (business) controller, IT auditor en Accountant
  BEKIJK CV
 • J.A. van Boeschoten dr.  Sourcing consultant MfN-mediator    Regionaal Directeur CSC Research Services Benelux  Unit-manager bij Cambridge Technology Partners Unit-manager bij CSC Computer Sciences   Contrasticon Nederlandse                     Mediationsterkte: herstel van zakelijke samenwerking (i.p.v. exit mediation) IT-Conflictmanagement en -preventie IT Sourcing IT Outsourcing Leveranciersmanagement Making strategic sourcing and collaboration choices before you contract, IACCM Contracting Excellence Journal March 2019, met co-auteur Chris Buningh IT-Governance for the 21st century, CSC Research Full Report, met co-auteur Kirt Mead, februari 2006 Mediation met mindmapping, TIEM, Mei 2010 Mediation met computer mindmapping, Nederlands-Vlaams tijdschrift voor mediation en conflictmanagement, November 2010 How to incorporate everything as a service into your organization, met co-auteurs D. van Dijk en P. van der Ploeg (2013), in Right Sourcing, Enabling Collaboration, R. Dijkstra, J. Gøtze en P. van der Ploeg (red.) 
  Werkgever:Contrasticon
  Huidige functie(s):
  • Sourcing consultant
  • MfN-mediator
  Vorige functie(s):
  • Regionaal Directeur CSC Research Services Benelux
  • Unit-manager bij Cambridge Technology Partners
  • Unit-manager bij CSC Computer Sciences
  BEKIJK CV
 • M. Brink mr. dr.   Advocaat/mediator     Arbiter Docent Grotius Academie (Enquêterecht) Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV Commissaris Fujitsu Nederland BV Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht Nederlands Voorzitter Executive Committee Kikkoman Foods Europe B.V. Voorzitter Executive Committee Collewijn Berging B.V. Lid Advies commissie Mediation Nederlandse Orde van Advocaten Lid van de Raad van Advies Centrum voor Conflicthantering Editor in Chief van het Corporate Mediation Journal           Secretaris van de Foreign Bankers Association in the Netherlands Secretaris van de World Law Group Voorzitter Vereniging Corporate Mediation Lid IBA Working Group on Interstate Investment Mediation Rules Lid Adviescommissie van de Ministeries van Economische en Juridische Zaken met betrekking tot de flexibilisering van het BV recht Vennootschapsrecht Medezeggenschapsrecht Contractenrecht   Proefschrift: Due Diligence (Business) Mediation en Materiedeskundigheid Mediation Next Level (samen met mevrouw L. Rijerkerk) Mediationwet Light kan kloof overbruggen, ontwerp van wet (Advocatenblad 2017, 2) Corporate Mediation in the Netherlands, European Company Law Journal, March 2017, Volume 14, Issue 2 
  Werkgever:Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht
  Huidige functie(s):
  • Advocaat/mediator
  Vorige functie(s):
  • Arbiter
  • Docent Grotius Academie (Enquêterecht)
  • Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV
  • Commissaris Fujitsu Nederland BV
  • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
  BEKIJK CV
 • B.A.M. Cordemeyer mr.  Advocaat IT-recht     Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)  ABNAMRO Bank     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands (kantoor publicatie)  Diverse andere publicaties  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT-recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)
  • ABNAMRO Bank
  BEKIJK CV
 • H. Franken prof. mr.  hoogleraar informatierecht lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal    hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden lid van de Raad van State rechter in de rechtbank te Rotterdam   Universiteit Leiden Nederlandse voorzitter van diverse tuchtcommissies commissaris van een verzekeringsmaatschappij lid Raad van Toezicht van diverse maatschappelijke organisaties             Kroonlid van de SER (1992-2004) voorzitter van de Commissie grondrechten in het digitale tijdperk (2000) voorzitter van de Commissie computercriminaliteit (1987) voorzitter van de Onderzoekscommissie informatietechnologie en recht (1994-2002)       InLeiden tot de rechtswetenschap (1982-2003) 10 drukken Onafhankelijk en verantwoordelijk (1997) Nemo Plus (2001) Recht en Computer (vanaf 1992 5 drukken – 6e druk in voorbereiding) meer dan 350 artikelen over rechtstheorie en informatietechnologie en recht 
  Werkgever:Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • hoogleraar informatierecht
  • lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
  Vorige functie(s):
  • hoogleraar Encyclopedie tot de Rechtswetenschap Erasmus Universiteit Rotterdam en Universiteit Leiden
  • lid van de Raad van State
  • rechter in de rechtbank te Rotterdam
  BEKIJK CV
 • R.H.W. van Herpen mr.  Chief Legal Officer and member Global Leadership Team, Xebia Group International vanaf 2018 tot heden Directeur / eigenaar, MRKwadraat B.V. vanaf 2000 tot heden Vanaf 2000 werkzaam als gecertificeerd NMI/IMI en geregistreerd MfN mediator (en mediator bij de rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda) en als trainer, in het bijzonder voor juristen en mediators   Senior Director and General Counsel, RES Software van 2011 tot 2018 Advocaat Directeur Stichting Geschillenbehandeling Zuivel    Nederlandse Co-chair Platform Business Mediation Adviseur Independent Standards Commission International Mediation Institute (IMI) Nederlandse Vertegenwoordiger Mediation Training Institute International USA Diverse lidmaatschappen landelijke beroepsverenigingen in de ICT en Mediation Sector            Voorzitter Vereniging Corporate Mediation Klachtbehandelaar Nederlands Mediation Instituut (NMI) Voorzitter Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv)  Bestuurslid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)  De heer Van Herpen is gespecialiseerd in conflicten in zakelijke (ICT) relaties, relaties met overheden en arbeidsverhoudingen en is als MfN geregistreerd mediator verbonden aan de Rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda. De heer Van Herpen heeft vanaf begin 2000 vele honderden mediations begeleid waarvan ruim 85% met een positief resultaat.      Conflict met de mediator? Over klachtbehandeling en tuchtrecht, SDU Uitgevers 2009, Den Haag (co-auteur) Diverse artikelen in vaktijdschriften    
  Huidige functie(s):
  • Chief Legal Officer and member Global Leadership Team, Xebia Group International vanaf 2018 tot heden
  • Directeur / eigenaar, MRKwadraat B.V. vanaf 2000 tot heden
  • Vanaf 2000 werkzaam als gecertificeerd NMI/IMI en geregistreerd MfN mediator (en mediator bij de rechtbanken ’s-Hertogenbosch en Breda) en als trainer, in het bijzonder voor juristen en mediators
  Vorige functie(s):
  • Senior Director and General Counsel, RES Software van 2011 tot 2018
  • Advocaat
  • Directeur Stichting Geschillenbehandeling Zuivel
  BEKIJK CV
 • J. Honkoop  BI RI Beëdigd Informaticadeskundige Makelaar in hard- en software LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige Arbiter/Mediator Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie Informatieanalist Staflid software- en systeemhuis Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB Enterprise architect Project-, interim- en programmamanager Zelfstandig (DGA) Nederlandse Voorzitter Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI) Voorzitter van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens van CR-Delta / het Koninklijk Nederlands Rundvee Syndicaat (NRS) Bestuurslid Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO), Vereniging Mediators Regio Utrecht (VMRU) en de vereniging voor zelfstandige IT’ers IT-United Diverse geschillencommissies  Lid van de werkgroep ‘Appointing an Expert’ van het EGLE project van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI te Parijs (EGLE = European Guide for Legal Expertise).                 Projectmanagement, ontwikkelmethoden en architectuur Auteursrechtelijke inbreuken Mainframe- en MKB-applicaties Taxaties van Software Corrigeren, doorstarten of beëindigen stagnerende projecten ‘Auteursrechtelijke aspecten van software’ in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 86-95 Medeauteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga Drie artikelen in Digitaal recht voor IT Professionals. Uitgeverij DeLex, ISBN 978-90-8692-061-7   
  Werkgever:Zelfstandig (DGA)
  Huidige functie(s):
  • Beëdigd Informaticadeskundige
  • Makelaar in hard- en software
  • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
  • Arbiter/Mediator
  • Bemiddelingsdeskundige Auteurscontractenrecht bij De Geschillencommissie
  Vorige functie(s):
  • Informatieanalist
  • Staflid software- en systeemhuis
  • Directeur/eigenaar PC-verkooppunten gericht op het MKB
  • Enterprise architect
  • Project-, interim- en programmamanager
  BEKIJK CV
 • C. Stuurman prof. dr. mr. drs.  Juridisch adviseur Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University    Advocaat/Partner bij Van Doorne, PwC/Landwell en Kennedy Van der Laan Adviseur/Team lead Considerati     Juridische Praktijk Stuurman, Tilburg University Nederlandse Lid van de Raad van Beroepsethiek van de NOREA (Nederlandse Orde van Register EDP-Auditors) Voorzitter Programmaraad EGIZ NEN Lid Advisory Board Advanced Master Law and Digital Technologies, Universiteit Leiden Lid Adviescommissie Stormvloedkeringen West-Nederland-Zuid, Rijkswaterstaat                 IT-projecten / IT governance Outsourcing Softwareontwikkeling Cloud It en bouw/infrastructuur 2021: Standardisation of electronis health care information exchange. The Dutch 'new approach' in EU context, Proceedings 26th EURAS Annual Standardisation conference: Standardisation and Innovation, Aachen: Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, 24 p's (The EURAS Board Series) 2020: Parties, partners and the law: Some contractual and compliance issues in digital outsourcing (15 p's). In: E. Beulen & P. Ribbers (Eds.)., The Routledge companion to managing digital outsourcing, 2020. 2017: The digitisation driven impact of data protection regulation on the standardization process, Proceedings 22nd EURAS Annual Stadardisation Conference: Digitalisation: Challenge and Opportunity for Stadardisation. Jakobs, K. (ed.). Aachen: Verlagshaus Mainz GmbH Aachen, p. 337-350 14 p. (The EURAS Board Series)  2016: IoT standardization. The approach in the field of data protection as a model for ensuring compliance of IoT applications? (met Kamara, I.), 22 Aug 2016 4th International Conference on Future Internet of Things and Cloud Workshops: Workshop Proceedings. IEEE Computer Sciences, p. 336-341 2015: Technical standards and the draft general data protection regulation (met E. Kosta), The Law, Economics and Politics of International Standardization. Panagiotis, D. (3ed.). Cambridge University Press, p. 434-459 
  Werkgever: Juridische Praktijk Stuurman, Tilburg University
  Huidige functie(s):
  • Juridisch adviseur
  • Hoogleraar ‘Normering van Informatietechnologie’, Tilburg Institute for Law, Technology and Society, Tilburg University
  Vorige functie(s):
  • Advocaat/Partner bij Van Doorne, PwC/Landwell en Kennedy Van der Laan
  • Adviseur/Team lead Considerati
  BEKIJK CV