Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2021 week 39

SGOA Signaal 2021 week 39

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het volgende:

Vernieuwing

In april van dit jaar schreef ik over de SGOA community en het belang daarvan voor het bereiken van onze stichtingsdoelstellingen. Een sterke community van associates, bestuur, bureau en ambassadeurs is essentieel om de mogelijkheden en voordelen van alternatieve geschillenbeslechting goed uit te kunnen dragen. Inmiddels zijn we een half jaar verder en zijn we als bestuur verheugd dat er weer belangrijke stappen zijn gezet.

Allereerst hebben wij Polo van der Putt deze zomer verwelkomd als nieuw bestuurslid. Polo is advocaat en partner bij Vondst Advocaten, en al jaren actief als associate arbiter namens de SGOA. Polo was tot nu toe hoofdredacteur van SGOA Signaal. Dat stokje geeft hij door aan Ernst-Jan van de Pas, een true believer in de SGOA en advocaat-partner bij Dirkzwager Advocaten en Notarissen.

Dorine ten Brink en Eva Visser

Bovendien is de SGOA community recent twee nieuwe associate arbiters sterker. Dorine ten Brink is medeoprichter en advocaat-partner bij Ploum en een aanwinst voor de SGOA door haar grote expertise op het gebied van ICT-arbitrages. Zij stelt zich in verderop in deze nieuwsbrief aan u voor. Eva Visser is advocaat-partner bij Project Moore Advocaten met IT en Privacy als expertise. Eva is als docent Privacyrecht verbonden aan de Grotius Academie en medeoprichter van de Vereniging voor Privacyrecht. In het volgende nummer maakt u kennis met Eva.

Live bij elkaar

Natuurlijk willen we hier ook even stilstaan bij de ontwikkelingen rond COVID-19. De afgelopen tijd was ons beleid om arbitragezittingen en mediationbijeenkomsten standaard virtueel te doen, via Teams of Zoom. Tenzij de partijen het echt noodzakelijk vonden om live bij elkaar te komen, en alle deelnemers zich daar in konden vinden. We hebben als bestuur besloten om deze regel vanaf nu weer om te draaien. Bijeenkomsten zijn weer fysiek, behalve als de voorzorgsmaatregelen op de locatie van de zitting voor een of meerdere deelnemers onacceptabel zijn. In dat geval overleggen we over een alternatief: virtueel, hybride of met andere deelnemer(s). De arbiters/mediators stemmen hierover met partijen af en als er overeenstemming is bereikt, bevestigen zij dit vooraf schriftelijk. Dit om discussies ter plaatse op de zittingsdag, of achteraf - als er bijvoorbeeld een besmetting heeft plaatsgevonden - zoveel mogelijk te voorkomen.

We denken dat we hiermee verantwoord tegemoet komen aan de vele verzoeken van partijen en associates om zittingen weer live te doen. In dat kader, komend najaar staat de SGOA Academy weer op de rol. We hopen dat deze voor het eerst in lange tijd ook weer live plaatsvindt. Want virtuele bijeenkomsten zijn weliswaar praktisch en efficiënt gebleken, maar voor een sterke SGOA community heeft het elkaar live in de ogen kunnen kijken toch echt een grote meerwaarde.

Chris Barbiers, voorzitter SGOA

Kennismaken met Dorine ten Brink

Advocaat

“Mijn naam is Dorine ten Brink. Ik ben advocaat sinds 1991 en medeoprichter van Ploum | Rotterdam Law Firm. Ik ben al ruim 25 jaar werkzaam in de praktijk van de commerciële contracten en commerciële geschillen. Daarbinnen heb ik mij gespecialiseerd in ICT-contracten en -geschillen. Ik geef strategisch advies en onderhandel over contracten op het gebied van licenties, SaaS- en PaaS-diensten, cloud-diensten, e-commerce (webshops), maatwerksoftware, systeemintegratie, servicelevels, beheer en onderhoud, en escrow.

 

Daarnaast adviseer ik over privacyvraagstukken, zoals complexe internationale datatransfers, klokkenluidersregelingen, online digital marketing, verkoop van databestanden (ook in faillissementssituaties) en datalekken. Verder adviseer ik regelmatig over contracten op het gebied van agentuur, distributie, (internationale) koop en algemene inkoop- en verkoopvoorwaarden. Ik ben in verschillende hoedanigheden betrokken bij civiele procedures, met bijzondere belangstelling voor arbitrages en bindend advies. Het gaat dan onder andere om mislukte automatiseringsprojecten, geschillen over toerekenbare tekortkomingen (prijs/betaling meerwerk), ontbinding, opzegging, vaak ook in combinatie met geschillen over schadevergoeding wegens aansprakelijkheid of op grond van onrechtmatige daad.”

Secretaris en arbiter

“Ik ben redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Arbitrage, voorzitter van de Commissie van Beroep van SGR/SGRZ/Calamiteitenfonds/Voucherfonds en vaste secretaris van de scheidsgerechten in arbitrages die onder auspiciën van Het Koninklijke Comité van Graanhandelaren en NOFOTA plaatsvinden. Ook publiceer ik regelmatig over arbitragerechtelijke en ICT-rechtelijke onderwerpen. Ik ben getrouwd en moeder van drie dochters. In mijn vrije tijd houd ik van wandelen (minstens 10.000 stappen per dag) en ik rijd zo’n 5 keer in de week paard. Daarnaast houd ik van lekker eten en een goed glas wijn. Dit voorjaar ben ik gevraagd of ik bereid was om op de lijst van SGOA-arbiters te komen. Die vraag heb ik met een volmondig JA beantwoord: mijn kennis van het ICT-recht en het arbitragerecht komen hier prachtig samen. Het is mij een eer en een genoegen om als SGOA-arbiter op te treden.”

SGOA Academy op 4 november: IT jurisprudentie en privacy-actualiteiten

Sprekers: Polo van der Putt en Gerrit-Jan Zwenne

Op 4 november organiseert de SGOA een feestelijke bijeenkomst. De SGOA Academy: IT-jurisprudentie en privacy actualiteiten met aansluitend de uitreiking van de SGOA Hans Frankenprijs. De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel. Niet virtueel, maar live deze keer! Komt u ook?

Praktische informatie

Datum: Donderdag, 4 november 2021

Tijd: 15.30 – 17.30 uur, borrel na afloop

Plaats: Het Amsterdamse Proeflokaal, Stadionplein 300, 1076 CK Amsterdam

Prijs: Kosteloos

Inschrijven kan hier

 

Sprekers op 4 november zijn Polo van der Putt, Vondst advocaten, en Gerrit-Jan Zwenne, Pels Rijcken en Universiteit Leiden. Van der Putt bespreekt recente jurisprudentie op het vlak van IT. Zo zal onder meer de uitspraak van het Hof Amsterdam 20-10-2020, IT 3293, ECLI:NL:GHAMS:2020:2749 aan bod komen over een stroef lopend IT-project en de ‘onmogelijkheid’ van nakoming. Zie ook de noot van Reinout Rinzema hierover in Computerrecht 2021-04. Zwenne gaat in op privacy en bespreekt onder meer rechtspraak over inzagerechten, wat strafrechtelijke gegevens zijn en wat niet en het gerechtvaardigd belang na de voetbalTV-uitspraak.

 

Verslag van de SGOA Academy van 3 juni

Frédérique Ternede, redacteur Data Cybersecurity & Privacy, deLex Media doet verslag van een interessante virtuele middag.

Op 3 juni 2021 vond weer de SGOA Academy IT-actualiteiten plaats. De tientallen online deelnemers werden op donderdagmiddag bijgepraat door Astrid Sixma, advocaat bij Kennedy Van der Laan.

S/O naar Astrid

Ik zie tegenwoordig overal S/O staan en weet sinds eergisteren dat dit shout-out betekent. Laat ik voor de vorm net doen alsof ik dit alláng wist. Enfin, shout-out naar Astrid! Want Astrid bracht ons in een uur op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van IT en Tech, met name de invloed van techreuzen en algoritmes en de positie van IT-leveranciers. Een verfrissende blik op IT-vraagstukken, een fijne stem om naar te luisteren én een interessant verhaal.

Beteugeling van Big Tech

Hoe krijgt Europa grip op platforms als Google en Apple en hun algoritmes? Astrid beantwoordde deze vraag in eerste instantie simpelweg met: onderzoek en wetsvoorstellen. Maar zo simpel blijkt het in praktijk niet te zijn. Hoe leg je bewijs op tafel en hoe bescherm je burgers tegen oneerlijke praktijken van Big Tech bedrijven? We beginnen bij stap 1: het bewijs. Er lopen op dit moment meerdere onderzoeken vanuit de Europese Commissie om Big Tech aan te pakken. In de presentatie werden de onderzoeken vanuit mededingingsrechtelijk perspectief uitgelicht. De Europese Commissie onderzoekt samen met de ACM de praktijken van Apple. Denk aan verplichte betaalsystemen en commissie van 30%, interne concurrentie en de poortwachterstatus. Vorig jaar is er al een onderzoek gestart naar Google over machtsmisbruik in advertentiepraktijken. Ook dit jaar loopt hier weer een onderzoek naar.

Bescherming

Stap 2: bescherming door beteugeling. De Digital Service Package, waaronder de Digital Market Act en de Digital Service Act zou ons bescherming moeten bieden tegen de oneerlijke gedragingen van poortwachters, concurrentie en consumenten benadeling. “Ex ante”, hoor ik Astrid nog zeggen. Ook de nieuwe AI-verordening kwam aan bod met de daaraan gekoppelde risico-gebaseerde aanpak. Onvermijdelijk worden er as we speak handhavende en toezichtsorganen in Artificial Intelligence op nationaal en internationaal niveau in het leven geroepen. Daarover volgt later vast en zeker meer.

Deliveroo en Booking

Astrid sloot af met twee praktijkvoorbeelden als het gaat om oneerlijke mededingen van IT-leveranciers en het gebruik van algoritmes. Waar moeten IT-leveranciers vanaf nu alert op zijn? De Deliveroo-zaak (Hof Amsterdam 16 februari 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:392) ging over de gezagsrelatie tussen maaltijdbezorgers en Deliveroo. Deliveroo besloot in 2008 de arbeidsovereenkomsten over te zetten naar opdrachtsovereenkomsten. Dit, omdat de bezorgers via digitale systemen werden ingeroosterd en de vrijheid hadden zelf te bepalen wanneer zij een opdracht aannamen. Het hof heeft bepaald dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst met arbeidsrechtelijke werknemersbescherming als gevolg.

Tot slot, het controversiële Booking.com. Is Booking.com een reisagent? Nee, volgens Booking.com en beriep zich op technologische ontwikkelingen. Ook de rechtbank en het hof beantwoordden de vraag ontkennend. De Hoge Raad zegt volmondig ja. Met gevolgen voor Booking. En terecht.

JURISPRUDENTIE

Ontbinding na niet nakoming implementatie software

SGOA 2021,43, IT 3655; (Afnemer tegen leverancier)

Afnemer drijft haar onderneming in de vorm van een groothandel in de sector automotive. Leverancier levert softwareoplossingen, waaronder het ERP-product 'softwarepakket X'. Derde betrokkene is Bedrijf F. Afnemer én Bedrijf F aanvaarden een offerte en sluiten een overeenkomst met Leverancier, met als doel het invoeren van de nieuwe software, het onderdeel Projectsamenstelling. Oorspronkelijk zou Leverancier de software bij beide bedrijven tegelijkertijd invoeren, maar dit bleek complexer dan partijen hadden voorzien. Bedrijf F nam de software in 2018 als eerste in gebruik. Maar aan Afnemer levert Leverancier niet, ook niet na sommatie. Afnemer vordert dat Leverancier wordt veroordeeld tot terugbetaling van de betaalde aankoopsom voor het onderdeel Projectsamenstelling. Leverancier stelt in haar verweer dat de projecten bij Bedrijf F en Afnemer onterecht vermengd worden. De schuld van het uitstel van de livegang van de nieuwe software ligt volgens Leverancier bij Afnemer. Het scheidsgerecht oordeelt dat Leverancier tekort is geschoten in het nakomen van het onderdeel Projectsamenstelling van de overeenkomst: die wordt dan ook ontbonden.

Ordemaatregel gezamenlijk auteursrecht op software

Vzr. Rechtbank Rotterdam 31 mei 2021, IT 3632; ECLI:NL:RBROT:2021:7869, (Dmarcian Europe tegen A)

Kort geding. Verzet. De kern van het geschil tussen partijen ligt in de vraag wie de rechthebbende is van de intellectuele eigendomsrechten op software die de gedaagde ontwikkelde. Over de samenwerking tussen partijen, over de intellectuele eigendomsrechten op ontwikkelde en te ontwikkelen software en over de reikwijdte van de verleende/te verlenen licenties zijn geen eenduidig vastgelegde afspraken. Het is onduidelijk wie nu precies wat heeft ontwikkeld. De voorzieningenrechter neemt daarom aan dat er mogelijk sprake is van een gezamenlijk auteursrecht. Deze zaak leent zich bij uitstek tot het treffen van een ordemaatregel. Zolang het onderzoek van de Ondernemingskamer loopt en totdat er een gerechtelijk bodemvonnis is, moet de Eiser de blokkade van de computersystemen van (de medewerkers van) gedaagde opheffen en opgeheven houden. De voorzieningenrechter verbindt hieraan de voorwaarde dat gedaagde in verzet in ruil hiervoor vanaf heden een vergoeding van 20% van de inkomsten uit de verkoop van de software aan eiser in verzet afdraagt.

Herstelwerkzaamheden aan software vallen niet onder serviceabonnement

Rechtbank Noord-Holland 14 juli 2021, IT 3605; ECLI:NL:RBNHO:2021:5275, (Quadrant tegen Bioworqz)

Quadrant heeft aan Bioworqz software geleverd en die geïmplementeerd. Quadrant heeft zes facturen aan Bioworqz gestuurd, waarvan er maar twee zijn betaald. Bioworqz voert als reden aan dat de software niet goed werkt. De rechtbank vindt dit niet aannemelijk en constateert ook dat Quadrant niet in gebreke is gesteld. Ook faalt het verweer van Bioworqz dat van Quadrant gevraagde herstelwerkzaamheden onder de werkzaamheden vielen waarvoor Bioworqz een serviceabonnement had en waarvoor Bioworqz maandelijks € 159,00 betaalde. Bioworqz moet de niet-betaalde facturen alsnog betalen.

Kopers van auto met sjoemelsoftware hebben recht op prijsvermindering

Rechtbank Amsterdam 14 juli 2021, IT 3596; ECLI:NL:RBAMS:2021:3617, (Car Claim tegen gedaagden)

Car Claim komt in deze collectieve actie op voor de belangen van bezitters van auto’s met een dieselmotor met sjoemelsoftware van de merken Volkswagen, Audi, Škoda en Seat. Die software zorgde ervoor dat het bij de test leek alsof aan de normen voor uitstoot werd voldaan, terwijl de motor in feite meer uitstootte dan was toegestaan. De rechtbank oordeelt dat de autofabrikanten onrechtmatig hebben gehandeld en dat zij met de sjoemelsoftware de toezichthouder en de kopers van de auto’s opzettelijk hebben misleid. De autodealers hebben auto’s verkocht die door de sjoemelsoftware niet aan de redelijke verwachtingen van de kopers voldeden. Daarom hebben de kopers recht op prijsvermindering.

Opdrachtnemer mocht niet uitgaan van een volledige storingvrije beschikbaarheid

Hof Arnhem-Leeuwarden 29 juni 2021, IT 3578; ECLI:NL:GHARL:2021:6380, (Nagtzaam tegen Arcus IT)

De centrale vraag in deze procedure is of Nagtzaam op basis van de overeenkomst met Arcus ervanuit mocht gaan dat zij een 100% gegarandeerde toegang had tot de werkomgeving die Nagtzaam bij Arcus had ondergebracht. Het hof is van mening dat Arcus zo’n verplichting niet had. Arcus is dus ook niet tekortgeschoten in de nakoming daarvan. Het hof oordeelt dat Nagtzaam er (onder andere) op grond van de zorgplicht en het door Nagtzaam gekozen support-niveau niet vanuit mocht gaan dat ze altijd storingvrije beschikbaarheid tot de werkomgeving zou krijgen. Nagtzaam koos namelijk niet voor het hoogste support-niveau en had ook niet het gehele ICT-systeem ondergebracht bij Arcus.

Geen spoedeisend belang bij auteursrechtinbreuk roostersoftware

Hof Den Haag 15 juni 2021, IT 3548; ECLI:NL:GHDHA:2021:1552, (Scientia tegen Eveoh)

Kort geding. Scientia is een wereldwijde leverancier van roostersoftware voor onderwijsinstellingen, waaronder de Syllabus Plus en de Exam Schedular. Scientia maakt voor gebruik van twee databases (ESDB en RDB) die bestaan uit tabellen die door ‘views’ worden weergegeven. Ook Eveoh ontwikkelt software voor onderwijsinstellingen, waaronder de MyTimetable software. Bij klanten van Eveoh die de roostersoftware van Scientia afnemen, leest de MyTimetable de data van de databases uit. Scientia meent dat Eveoh inbreuk maakt op haar auteursrechten. Scientia wordt in het ongelijk gesteld vanwege het ontbreken van spoedeisend belang. Er is onvoldoende voortvarend opgetreden tegen het gestelde onrechtmatige handelen. Pas 2,5 jaar na ontvangst van een e-mail heeft Scientia Eveoh gesommeerd het kopiëren van de RDB naar haar eigen server te staken. Ook een belangenafweging leidt niet tot de conclusie dat Scientia een bodemprocedure niet meer kan afwachten. In die bodemprocedure zal worden onderzocht of sprake is van een auteursrechtinbreuk.

Geïndexeerde en gekopieerde inhoud databank is "hergebruik"

HvJ EU 3 juni 2021, IT 3544; ECLI:EU:C:2021:434, (CV-Online tegen Melons)

In deze zaak beantwoordt het Hof twee prejudiciële vragen over het databankenrecht. CV-Online beheert een databank voor vacatures. Melons beheert een zoekmachine voor vacatures. CV-Online is van mening dat Melons een substantieel deel van de inhoud van de databank hergebruikt in de zin van de Databankenrichtlijn, onder andere door het gebruik van hyperlinks naar de website van CV-Online. Het Hof gaat hierin mee en stelt dat Melons, door de inhoud van de websites te indexeren en naar haar eigen server te kopiëren, de inhoud van de databank van CV-Online zonder toestemming op een andere drager overdraagt. Dit levert volgens het Hof ook schade op, wanneer de wijze waarop gebruikers naar de databank worden geleid een andere is dan de samensteller had beoogd. Er is sprake van "opvraging" en "hergebruik" in de zin van de Databankenrichtlijn: de maker van de databank kan dat verbieden.

Geen dwaling bij licentieovereenkomst medische software

Rechtbank Den Haag 22 april 2020, IT 3502; ECLI:NL:RBDHA:2020:3847, MIC tegen Vrouwenpoli)

MIC houdt zich bezig met het ontwikkelen, produceren, uitgeven en ondersteunen van software voor de medische sector. Vrouwenpoli is een praktijk voor gynaecologische en verloskundige diagnoses en behandelingen. In 2017 gingen de twee partijen een licentieovereenkomst aan voor een zorginformatiesysteem, geproduceerd door MIC. Later ontstonden er performanceproblemen die tot een geschil leidden over de vraag aan wie de problemen te wijten waren: de gebrekkige software van MIC of de onvoldoende gekwalificeerde hardware van Vrouwenpoli? Dat laatste is de rechtbank van oordeel. MIC is niet tekortgeschoten in haar mededelingsplicht om Vrouwenpoli op de hoogte te stellen van de benodigde hardware voor het gebruiken van het zorginformatiesysteem.

Geen dealer-afhankelijkheid bij overstap naar andere SAP-dealer

Hof Arnhem-Leeuwarden 12 mei 2020, IT 3503; ECLI:NL:GHARL:2020:3683, (SW Solutions tegen De Vries Trappen B.V.)

Het geschil gaat over de ontwikkeling en levering van een softwarepakket. In eerste aanleg heeft de rechtbank bepaald dat De Vries Trappen de overeenkomst terecht mocht ontbinden op grond van tekortkomingen aan de kant van SW Solutions. Het hof vernietigt deze uitspraak en stelt dat er geen sprake is geweest van een tekortkoming aan de kant van SW Solutions. Er is volgens het hof geen sprake van zogenaamde dealer-afhankelijkheid, nu het in rekening brengen van kosten door een opvolgende SAP-dealer over het algemeen inherent is aan een overstap.

Nazorgverplichting na einde samenwerkingsovereenkomst

Hof Amsterdam 23 februari 2021, IT 3471, ECLI:NL:GHAMS:2021:534, (DataQuint tegen Antea)

Softwareontwikkelaar DataQuint verleende licenties op softwareproducten aan ingenieursbureau Antea die deze omzette in haar eigen huisstijl en aanbood aan klanten: Nederlandse gemeenten. De samenwerkingsovereenkomst is op 31 december 2019 geëindigd maar partijen zijn verdeeld over diverse afwikkelingskwesties. Daarbij gaat het onder meer over de vraag of DataQuint gehouden is om gedurende vier jaar na het einde van de overeenkomst licenties en ondersteunende diensten te blijven verlenen. Verder strijden partijen over de vraag of DataQuint concurrerende diensten mag aanbieden na het einde van de samenwerking. De rechtbank kwam tot een gedeeltelijke voortzetting van de dienstverlening, waar DataQuint tegen in beroep is gegaan. Maar het hof verwerpt de grieven van DataQuint en bekrachtigt het vonnis van de rechtbank. Het hof gaat ook niet mee in de vordering van Antea om DataQuint te verbieden concurrerende diensten aan te bieden.

Colofon

Hoofdredactie: Ernst-Jan van de Pas, Dirkzwager
Eindredactie: de nieuwsbrief wordt samengesteld door SGOA in samenwerking met deLex.