Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2018 week 38

SGOA Signaal 2018 week 38

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het volgende:

Nieuwe hoofdredacteur SGOA Signaal

Polo van der Putt, partner bij Vondst Advocaten en arbiter bij de SGOA is de nieuwe hoofdredacteur van SGOA Signaal. Hij neemt het stokje over van Joost Linnemann, CEO bij Kennedy van der Laan. Joost blijft als arbiter aan de SGOA verbonden. Wij danken Joost voor zijn geweldige werk in de afgelopen drie jaar en heten Polo van harte welkom.

Nieuw: gespecialiseerde oplossing voor privacy- en securityconflicten

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving waaraan bedrijven en organisaties sinds 25 mei 2018 moeten voldoen, heeft voor een aanzienlijke verzwaring gezorgd van de verplichting en sancties omtrent privacy en security. Daarom heeft de SGOA een gespecialiseerde Privacy- & Security Kamer in het leven geroepen. En zo een nieuwe faciliteit voor het oplossen en beslechten van privacy- en securityconflicten geïntroduceerd.

Lees verder

Maak kennis met Friederike van der Jagt-Vink

Vraag iemand hoe belangrijk privacy is, en je krijgt vaak een standaardantwoord: "ik heb niets te verbergen". Totdat iemand geconfronteerd wordt met datalekken, discriminatie of identiteitsfraude. Toen ik me ruim tien jaar geleden toelegde op het rechtsgebied privacy werd ik meestal meewarig aangekeken. Zo belangrijk was dat toch niet? Heel hoge boetes waren er niet en slechts zelden werd er ook echt een boete opgelegd. Als advocaat-stagiaire nam ik braaf de privacyrisico’s in het concept-DD-rapport op, maar het was meer uitzondering dan regel dat mijn input het definitieve rapport haalde.

 

Privacy op de kaart

Nu is alles anders. Met de komst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (mét hoge boetes) staat privacy ineens op de kaart. Daarom krijgen we bij de SGOA steeds meer te maken met privacygerelateerde geschillen. En ik vind het een eer dat ik deel mag uitmaken van de Privacy & Security Kamer van de SGOA.

Partijen blijven worstelen

In 2007 begon ik als privacyrechtadvocaat bij Van Doorne en in 2011 stapte ik over naar Stibbe. Voor Van Doorne werkte ik enige tijd op Curaçao. Dus u kunt ook publicaties van mijn hand vinden over privacybescherming op de voormalige Nederlandse Antillen. Na bijna 9 jaar advocatuur maakte ik de overstap naar het internationale antivirussoftwarebedrijf AVG Technologies/Avast, waar ik als Senior Legal Counsel Privacy meer inzicht heb gekregen in de issues waar het bedrijfsleven bij de toepassing van de privacyregels tegen aanloopt. Want laten we eerlijk zijn: erg praktisch is de privacywetgeving niet. Door de technologie-neutrale bewoordingen en open normen blijven partijen worstelen met wat er nu wel of niet van hen of elkaar verwacht wordt.

Juridisch en praktisch

Na een intensieve en leerzame periode in het bedrijfsleven ben ik ruim een jaar geleden gestart als zelfstandig privacyrechtadvocaat onder de naam Hunter Legal. Daarnaast ben ik lid van de Commissie bescherming persoonsgegevens Amsterdam, bestuurslid van de Vrienden van Cobbenhagen, docent bij de Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen en bij de Grotius-opleiding Nationaal en Internationaal Contracteren, fellow bij de Radboud Universiteit en bovenal, sinds eind maart van dit jaar: moeder van de allerleukste tweeling. Ook publiceer ik geregeld over privacygerelateerde onderwerpen en maak ik deel uit van de redactie van de SDU Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens.
Ik kijk ernaar uit om mijn expertise in te zetten om niet alleen tot juridisch correcte, maar waar mogelijk ook tot praktische oplossingen van privacygeschillen te komen.

Friederike van der Jagt-Vink is privacyrechtadvocaat bij Hunter Legal en arbiter bij de SGOA. Op 1 november verzorgt zij samen met Ernst-Jan van de Pas de SGOA Academy jurisprudentie IT & privacygeschillen.

Nu inzenden voor de Hans Frankenprijs 2019

Ook in 2019 reikt de SGOA de Hans Frankenprijs uit. De scriptieprijs is vernoemd naar prof. dr. mr. Hans Franken, medeoprichter van de SGOA, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA, hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden.

Voor de meest innovatieve scriptie ICT-recht

De Hans Frankenprijs is bedoeld voor de HBO/WO-student die in de afgelopen 2 jaar de meest innovatieve afstudeerscriptie op het gebied van ICT-recht heeft geschreven. Onder ICT-recht verstaan we: ICT-recht inclusief Internetrecht, Telecommunicatierecht en specifieke toepassingsgebieden van het recht in algemene zin op de ICT-sector: zoals ICT-arbeidsrecht, ICT-belastingrecht en ICT-aanbestedingen enz. Maar ook geschilbeslechting, mediation, arbitrage of conflictmanagement op het gebied van ICT.

Voor 30 december

Tot uiterlijk 30 december kunnen afstudeerscripties worden ingezonden. Die moeten aan een aantal criteria voldoen. Bijvoorbeeld: tussen 1 januari 2017 en 30 november 2018 geschreven zijn aan een Nederlandse HBO-instelling of ter afronding van een universitaire master-opleiding en beoordeeld met tenminste een voldoende.

Bekijk hier het reglement.

Een jury van vooraanstaande vertegenwoordigers uit het ICT-rechtsgebied onder leiding van prof. dr. mr. Serge Gijrath beoordeelt de ingezonden scripties. Inzendingen kunnen tot uiterlijk 30 december 2018 worden gestuurd naar: hansfrankenprijs@sgoa.eu.

SGOA Academy 1 november 2018: IT-jurisprudentie en privacyactualiteiten

Ook dit jaar organiseren we de jaarlijkse jurisprudentiebijeenkomst over IT-geschillen, dit keer uitgebreid met privacyactualiteiten. Twee associates van de SGOA geven een overzicht van de belangrijkste IT-jurisprudentie van het afgelopen jaar, waaronder HR JBZ/Alert IT 2519, Hof Amsterdam Staalbankiers /CGI, IT 2607. En de AVG: de ontwikkelingen sinds 25 mei 2018, waaronder het toezicht door de AP en Guidance vanuit Europa, de European Data Protection Board. Sprekers zijn: mr. Ernst-Jan van de Pas, IT-advocaat bij Dirkzwager law & taks en mr. Friederike van der Jagt, privacyadvocaat bij Hunter Legal.

Waar: Het Amsterdamse Proeflokaal, Stadionplein 300, 1076 BW Amsterdam
Wanneer: Donderdag 1 november van 15.30 tot 18.30 uur met aansluitend een borrel
Prijs: € 250,00 (excl. btw). Schrijft u in voor 1 oktober 2018, dan krijgt u 10% korting.

Inschrijven kan hier.

Succes dankzij focus op kwaliteit

Het proces van softwareontwikkeling is een stuk minder formeel geworden. Daar kan de kwaliteit van de software onder lijden. Ontwikkelen van kwalitatief goede software gaat niet vanzelf. Maar ook met SCRUM, low-code en de cloud zijn juridische conflicten over softwarekwaliteit niet nodig.

 

Nog niet zo lang geleden …

Toen ik een kleine 20 jaar geleden in de ICT-sector begon, was de wereld nog overzichtelijk. Een organisatie had inhoudelijke afdelingen (de business) en een ICT-afdeling. De business riep dat er een informatiesysteem moest komen en schreef wat vage eisen op een A4-tje. Waarop de ICT-afdeling een lijvig functioneel ontwerp schreef en vervolgens het systeem ontwikkelde, testte en implementeerde. Met de kwaliteitseisen die de ICT-afdeling zichzelf had opgelegd. Want de ICT-ers waren ook verantwoordelijk voor het onderhoud en in bedrijf houden van het systeem. Omdat de ICT-afdeling en de business elkaar niet altijd helemaal begrepen, mislukte een groot deel van de ICT-projecten. Terwijl er soms al jaren aan was gewerkt. Daarom werden er methodes bedacht om de miscommunicatie eerder bloot te leggen.

Scrum

Na een aantal pogingen, zoals DSDM, RUP en XP, brak een jaar of 10 geleden een radicaal andere aanpak door: scrum. Scrum was al in de jaren 90 bedacht met deze uitgangspunten: mensen en hun onderlinge interacties boven processen en hulpmiddelen, een werkend product boven allesomvattende documentatie, samenwerken met de klant boven contractonderhandelingen en inspelen op verandering boven een plan volgen. Zo min mogelijk formaliteiten dus.

the New Normal

Ondertussen speelde ICT een steeds grotere rol in vrijwel alle processen van de business. En ook thuis kreeg iedereen een smartphone, tablet en laptop. Op alle fronten gingen we het normaal vinden dat ICT een groot deel van ons leven beheerste en makkelijk maakte. En werden we sterk afhankelijk van ICT: the New Normal.
Door de komst van low-code/no-code platforms en de cloud smolten de business en ICT nog meer samen. Low-code platforms zoals Mendix en Outsystems claimen dat de business zelf software kan ontwikkelen zonder dat hiervoor technische kennis nodig is. De praktijk is iets weerbarstiger. Maar het is een feit dat het, met wat ondersteuning van ingehuurde ontwikkelaars, mogelijk is voor de business om eigen ICT te ontwikkelen. En alle software kan in de cloud draaien, waardoor ook voor de hardware geen experts meer nodig zijn.

Mislukkingen voorkomen

In the New Normal staat de traditionele ICT-afdeling met regeltjes en eisen buitenspel. Maar al die regeltjes en kwaliteitseisen waren er niet voor niets. Want wat als blijkt dat na een jaar ontwikkelen het systeem niet meer te onderhouden is? En elke toevoeging leidt tot diverse verstoringen? Als het systeem meerdere keren per dag onderuit gaat? Of alle klantgegevens gestolen worden, omdat er een lek is? Zonder ervaring en kennis van ICT-projecten kon de business deze problemen niet voorzien. Of had die ingehuurde ontwikkelaar dit allemaal moeten zien aankomen? Om mislukkingen te voorkomen moet opdrachtgever voortaan zélf actie ondernemen.

Focus

Ondanks dat het ontwikkelen van systemen steeds meer door robotics-software gedaan kan worden - of misschien juist daarom - is veel aandacht voor de kwaliteit noodzakelijk. De business kan de ISO-standaard 25010 omarmen. Deze opvolger van ISO 9126 definieert de kwaliteitsgebieden voor het ontwikkelen van software. Een opdrachtgever doet er goed aan om voor alle kwaliteitsgebieden een meetbare norm te definiëren, en er een paar uit te kiezen waar de echte focus op moet liggen. Je concentreren op álle kwaliteitsgebieden is meestal niet noodzakelijk en kost te veel tijd en geld.

Voor de start

Het vaststellen van de kwaliteitseisen moet voor de start van het scrum-traject plaatsvinden. Dus niet verderop in het agile traject. Het is erg onhandig om op driekwart van het project te besluiten dat de focus moet liggen op ISO-kwaliteitsgebied mate van wijzigbaarheid van de software. Want dat betekent dat een niet optimaal gestructureerd systeem helemaal opnieuw moet worden gebouwd.

Projectarchitect

Op alle momenten in het scrum-project moet de software getoetst worden aan de vooraf gedefinieerde kwaliteitseisen. Het helpt om een projectarchitect aan te stellen die meedenkt bij het opstellen van de criteria en die tijdens de realisatie de kwaliteit in de gaten houdt. Focus op kwaliteit maakt dat het project minder snel gaat dan de business wil. En dat het duurder wordt. Maar de kans op succes voor het business-IT project wordt wél een stuk groter. En de kans dat je bij de SGOA tegenover klanten, partners of leveranciers komt te staan een stuk kleiner.

Diederik Wentink is zelfstandig IT-architect en als arbiter aangesloten bij de SGOA.

Centric mag geen beroep doen op opschorting vanwege ondeugdelijke prestaties

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2018, IT 2619; ECLI:NL:GHARL:2018:7154 (Centric tegen Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel)

Aanbesteding. Gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hebben een Europese aanbestedingsprocedure gehouden voor de levering en implementatie van een ICT-applicatielandschap. Op basis daarvan is een overeenkomst gesloten met Centric. Er ontstaat een geschil over de voortgang en deugdelijkheid van de werkzaamheden. De gemeenten schorten hun betalingsverplichtingen op. Centric ontkent tekortschieten en schort werkzaamheden en gebruiksrechten op. De overeenkomst bevat een bepaling over opschorting. De rechtbank wijst de vordering van de gemeenten dat Centric de overeengekomen dienstverlening moet voortzetten toe. Centric gaat hiertegen in beroep en vordert ieder gebruik van hun computerprogrammatuur te staken. Het hof is van oordeel dat Centric niet bevoegd is het beroep op opschorting door de gemeenten te beantwoorden met een beroep op opschorting van eigen verbintenissen. Het hof bekrachtigt het vonnis van de rechtbank.

Datalek van energiegegevens moet worden onderzocht

Rechtbank Rotterdam 4 juli 2018, IT 2614; ECLI:NL:RBROT:2018:6452 (Kleinverbruik Energie der Nederlanden tegen gedaagden en Eregio)

Geschil over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon van een energieleverancier voor een datalek van energiegegevens van kleinverbruikers. Uit de getuigenverklaring van Snel blijkt dat op 1 september 2016 - toen het datalek aan het licht kwam - het door gedaagde opgegeven (kantoor-)IP-adres van Eregio uit het systeem van EABO was verwijderd en er twee nieuwe IP-adressen waren ingesteld. Volgens gedaagden zijn er alternatieve scenario’s denkbaar voor het datalek, waarbij zij verwijzen naar rapporten. De rechtbank gelast een deskundigenonderzoek.

Webshop voldeed: betaling verschuldigd

Hof 3 jul 2018, IT 2609; ECLI:NL:GHARL:2018:6117 (DB Aanhangwagens tegen Visualmedia)

Ontbinding. Opschorting. Visualmedia ontwerpt en ontwikkelt webshops. DB Aanhangwagens is een bedrijf dat onder meer aanhangwagens en de onderdelen ervan verkoopt: vanuit een showroom en via internet. Visualmedia heeft opdracht gekregen om een webshop te bouwen voor de verkoop via internet van onderdelen van de aanhangwagens. Partijen hebben daarover in oktober 2013 een overeenkomst gesloten. DB is niet tevreden over Visualmedia en wil de overeenkomst ontbinden. Visualmedia heeft in de oorspronkelijke conventie veroordeling van DB gevorderd tot betaling van € 10.090,17, vermeerderd met rente en kosten. Deze vordering strekt tot betaling van de tweede termijn van de overeenkomst. Omdat de overeenkomst is ontbonden weigert DB te betalen en vordert terugbetaling. Maar de kantonrechter wijst de vordering van Visualmedia toe. DB heeft niet geprotesteerd of aangegeven dat de webshop niet voldeed aan de eisen. Partijen bleven wel in overleg over de vulling ervan met artikelen, maar zelfs na ontvangst van de tweede factuur in september 2014 klaagde DB daar niet over. Er is dan ook geen sprake van verzuim. Dus geen plaats voor ontbinding of een daarop gebaseerde opschorting van de betalingsverplichting van DB. Het vonnis van de kantonrechter wordt bekrachtigd.

Geen recht op schadevergoeding op grond van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaringen

Hof Amsterdam 19 juni 2018, IT 2607; ECLI:NL:GHAMS:2018:2044 (CGI tegen Staalbankiers)

Overeenkomstenrecht. Afwikkeling mislukt ICT-project. In afwachting van de uitkomst van nader overleg zijn, met wederzijds goedvinden, de werkzaamheden gestaakt. Ruim een jaar later volgt ingebrekestelling en ontbinding door opdrachtgever. Heeft ontbinding de daarmee beoogde werking gehad? Leidt ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring door opdrachtgever in de gegeven omstandigheden tot verzuim? Artikel 6:83 BW. Is schade geleden als gevolg van ongerechtvaardigde ontbindingsverklaring? Als zij schade heeft geleden, dan is deze eerder het gevolg van de wederzijdse opschorting waarmee zij zelf heeft ingestemd. CGI heeft daarom geen recht op schadevergoeding op grond van de ongerechtvaardigde ontbindingsverklaringen. Het Hof wijst de vorderingen van CGI af en bekrachtigt het vonnis waarvan beroep [IT 2219].

Vordering afgewezen omdat de overeenkomst al rechtsgeldig was ontbonden

Rechtbank Noord-Holland 4 juli 2018, IEF 17846; IT 2605; ECLI:NL:RBNHO:2018:5536 (Drukkerij Inktvis tegen TNR Software)

Contractenrecht. Dwaling. Inktvis is op zoek gegaan naar een softwarepakket voor de financiële en boekhoudkundige processen. Op 30 juni 2016 komt een overeenkomst over het softwarepakket Multipress tot stand tussen Inktvis en TNR. Later blijkt dat Multipress niet voldoet aan de eisen van Inktvis en daardoor onbruikbaar is. Inktvis vordert dat de overeenkomst tussen partijen primair vernietigd en subsidiair ontbonden wordt, omdat het tot stand is gekomen onder invloed van dwaling. De kantonrechter oordeelt dat TNR tekort is geschoten in de nakoming. Er is geen sprake van dwaling, omdat niet vastgesteld kan worden dat er geen koppeling mogelijk is tussen de softwaresystemen. De vordering wordt afgewezen, omdat Inktvis het contract destijds al rechtsgeldig heeft ontbonden.

Schadevergoeding voor gebruik gekraakte software is licentiebedrag voor de module

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 20 juni 2018, IEF17783; IT 2590 (Siemens tegen Airopack Technology Groep)

Auteursrecht op software. Schadevergoeding. Een werknemer van ATG installeert een gekraakte versie van Siemens' NX-software op een computer. Siemens vordert in totaal € 590.694 aan schadevergoeding. De rechtbank sluit aan bij wat partijen zouden zijn overeengekomen als een licentie was afgenomen en acht het voldoende aannemelijk dat dan alleen de CAD/CAM 3 module zou zijn afgenomen. De schade wordt begroot op € 30.182: de rechtbank rekent geen premie voor inbreuk (geen double damages). Kosten voor vaststelling van inbreuk worden voor de helft toegewezen (€ 2.500). Er is geen sprake van onrechtmatig procederen en er past terughoudendheid bij het aannemen van misbruik. Siemens' proces- en beslagkosten worden na matiging op de voet van art. 1019h Rv begroot en toegewezen.

Beheerder van fanpagina en Facebook samen verantwoordelijk voor verwerking persoonsgegevens

HvJ EU 5 juni 2018, IEFbe 2588; IT 2576; ECLI:EU:C:2018:388; C-210/16 (ULD tegen Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein)

Privacy. Uit het persbericht: De beheerder van een fanpagina op Facebook is samen met Facebook verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens van de bezoekers van zijn pagina. De autoriteit voor gegevensbescherming van de lidstaat waarin deze beheerder is gevestigd kan, krachtens richtlijn 95/461, zowel tegen hem optreden als tegen de dochteronderneming van Facebook die in dezelfde staat is gevestigd.

Eiseres moet ook bij het aan de kaak stellen van een misstand grenzen in acht nemen

Rechtbank Midden-Nederland 11 april 2018, IT 2558;ECLI:NL:RBMNE:2018:1340 (Webapplicatieovereenkomst)

Partijen hebben een overeenkomst gesloten voor de realisatie van een webapplicatie waarbij gebruikers veilig en vertrouwd met elkaar kunnen communiceren. Eiseres is opdrachtgever en verwijt gedaagde dat hij is tekortgeschoten in de nakoming. Eiseres wenst de ontbinding van de gehele overeenkomst. Gedaagde is het alleen eens met een gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, namelijk die voor de laatste twee fases: de opleveringsfase en de nazorgfase. Geen van de overgelegde e-mailberichten van eiseres wordt als een deugdelijke ingebrekestelling aangemerkt. Gedaagde heeft niet verzuimd en er is dus geen grond voor ontbinding van de gehele overeenkomst. Eiseres was wel in verzuim met de betaling van de facturen voor de uitgevoerde werkzaamheden. Gedaagde vordert verder om eiseres te veroordelen zich te weerhouden van wat voor laster dan ook jegens hem. Gemachtigde van eiseres is van mening dat beunhazen in de IT-wereld moeten worden aangepakt. Maar als eiseres in het algemeen belang een misstand aan de kaak wil stellen, moet zij grenzen in acht nemen. In dit geval zijn die overschreden.

Deskundigenbericht nodig voor beoordeling complex van automatiseringsovereenkomsten

Hof Arnhem-Leeuwarden Overijssel 3 april 2018, IT 2555; ECLI:NL:GHARL:2018:3118 (Partners Network c.s. tegen Ctac)

Complex van automatiseringsovereenkomsten waarvan partijen de implementatieovereenkomst na uitgebreide onderhandelingen op regiebasis zijn aangegaan. Partners Network c.s. stelt dat Ctac in meerdere opzichten is tekortgeschoten in de uitvoeringen van vooral de implementatieovereenkomst. Ctac zou onder andere de fatale oplevertermijn niet hebben gehaald, het budget hebben overschreden en onterecht de betaling van facturen hebben opgeschort. Ter beoordeling van een en ander oordeelt het hof dat een deskundigenbericht nodig is om de vragen te beantwoorden. Verder wil het hof van de te benoemen deskundige een gemotiveerde opvatting over de vraag of de facturen in overeenstemming waren met de voortgang en kwaliteit van diverse tussenstanden van het werk.

Motiv niet aansprakelijk: tokens zijn niet gebrekkig geworden door de hack

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 september 2018, IEF 17959; IT 2630 (Politie tegen Motiv It Masters)

Contractenrecht. Hacking. Cryptobeveiliging. De politie en RSA hebben een overeenkomst gesloten over de afname van een digitaal beveiligingsproduct. Daarnaast heeft de politie een raamovereenkomst gesloten met Motiv. De politie stelt dat na de digitale inbraak bij RSA de beveiligingstokens - geleverd door Motiv - niet meer voldeden aan de verwachting, een zeer sterke cryptografische bescherming voor drie of vier jaar. De politie vordert een verklaring voor recht dat Motiv toerekenbaar tekort is geschoten en een schadevergoeding van € 1.166.235,85. De rechtbank [IT 2031] oordeelde dat de RSA-software niet onder de voorwaarden van de Raamovereenkomst valt en verwerpt de vorderingen. In hoger beroep vordert de politie dat Motiv tekort is geschoten in de nakoming. Van belang is dat de politie het beveiligingssysteem, zonder bemoeienis van Motiv, zelf heeft uitgekozen en dat de tokens toen ze werden geleverd wel aan de overeenkomst beantwoordden. Dat later een gebrek in de tokens is ontstaan, is toe te schrijven aan omstandigheden die zich geheel in de risicosfeer van RSA bevonden (te weten de hack en het feit dat er kennelijk steeds zijn bewaard, waardoor die konden worden gekopieerd). Motiv kon die niet beïnvloeden of voorkomen. Daar komt bij dat ieder computersysteem uiteindelijk kan worden gehackt: de politie kan dan ook geen volledig hackfree systeem verwachten. Motiv hoeft niet in te staan voor de gevolgen van het later opgetreden gebrek in de tokens. Het Hof bevestigt de uitspraak van de rechtbank.

Overeenkomst rechtsgeldig beëindigd op 1 januari 2017: afnemer betaalt leverancier voor onderhoud tot 1 januari 2017

SGOA arbitraal vonnis 7 februari 2018 (Beëindiging automatiseringsovereenkomst)

ICT. Leverancier richt zit op onder meer op het ontwikkelen, produceren, uitgeven en onderhouden van software. Afnemer doet in vermogensbeheer en beleggingsadvies. Afnemer en leverancier sluiten in 2007 een automatiseringsovereenkomst over de levering van een automatiseringssysteem voor het beheren van relaties en relatiecontacten. Eind 2015 wil afnemer een deel van het overeengekomen onderhoud opzeggen. Maar in de automatiseringsovereenkomst staat dat dit pas tegen de laatste kalendermaand kan en niet tussentijds. Op 22 januari 2016 laat afnemer per brief laten weten de automatiseringsovereenkomst te willen opzeggen per 1 januari 2017. Ook geeft afnemer de opdracht onderhoud aan vier onderdelen van het automatiseringssysteem te schrappen. Leverancier heeft hier niet op gereageerd. Afnemer wil de gehele overeenkomst ontbinden omdat de leverancier in verzuim is. Maar de leverancier stelt dat de afnemer de overeenkomst moet nakomen tot de einddatum. Afnemer sluit de toegang tot het systeem af, zodat Leverancier geen onderhoud meer kan leveren. Leverancier vordert dat de overeenkomst niet is geëindigd door opzegging per 1 januari 2017 en dat de afnemer daarom de onderhoudsverplichting moet betalen. De arbiters oordelen dat de afnemer onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat zij gerechtigd was om het onderhoud te verminderen en daardoor is er geen grond voor ontbinding van de overeenkomst. De overeenkomst is met de brief van 22 januari 2016 wel rechtsgeldig beëindigd. De primaire vordering wordt afgewezen. Afnemer moet de onderhoudsvergoeding betalen over de periode 21 juli 2016 tot 1 januari 2017, plus een compensatie voor het bedrag dat betaald zou worden als de overeenkomst niet was opgezegd, te weten € 49.870,32.

Colofon

Hoofdredactie: Polo van der Putt, Vondst Advocaten
Eindredactie: de nieuwsbrief wordt samengesteld door SGOA in samenwerking met deLex.