Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

SGOA Signaal 2017 week 16

SGOA Signaal 2017 week 16

SGOA Signaal 1 - 2017

Geachte lezer,

In deze editie van onze nieuwsbrief onder meer aandacht voor het volgende:

Wij heten onze nieuwe associates van harte welkom

Ernst-Jan van de Pas, advocaat Dirkzwager Advocaten & Notarissen
Martijn Voorhuis, partner bij NexyZ
Marjolein van Kampen, partner bij 4C Mediation

Zet het alvast in uw agenda: 20 juni, SGOA Academy

Advocaten, juristen, mediators en arbiters delen hun kennis over IT-conflictmanagement tijdens de SGOA Academy. De eerste SGOA Academy van 2017 is op 20 juni, van 15.00 tot 17.00 uur.

Cybersecurity

Het onderwerp dit keer is security in de B2B-omgeving. Wat zijn de juridische security-aspecten? Heeft het bedrijf de cybersecurity op orde? Hoe bescherm je de organisatie, de informatie, de systemen en de productieomgeving tegen cybercrime en datalekken? Welke IT-geschillen kunnen er ontstaan en vooral, hoe kun je die voorkomen?

Aansluitend op de SGOA Academy is er weer een netwerkborrel. De perfecte gelegenheid om bij te praten met de deelnemers, vakgenoten en sprekers. We houden u op de hoogte over de programmering. Noteert u 20 juni alvast in uw agenda?

Deelnemers aan de SGOA Academy ontvangen 2 PO-punten.

Locatie: Spaces Zuidas, Barbara Strozzilaan 201 in Amsterdam.

Sinds 1 april 2017: SGOA Rapid Conflict Resolution

SGOA Rapid Conflict Resolution SGOA Rapid Conflict Resolution

Rapid Conflict Resolution (RCR), de nieuwe dienst die de SGOA sinds 1 april aanbiedt, is een snelle en gedegen oplossing voor kleinere IT-geschillen. Twee doorgewinterde conflictmoderators (een IT-jurist en een IT-deskundige) met mediation- en onderhandelingsvaardigheden begeleiden de partijen binnen een dag naar een oplossing. De afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst

Snel en gericht

De partijen leveren geen stukken op, maar krijgen in plaats daarvan een korte vragenlijst. De moderators hebben zo snel en gericht inzicht in de aard en omvang van het geschil.
RCR is bedoeld voor niet al te complexe IT-geschillen met een financieel belang onder de € 50.000. Binnen twee weken na aanmelding wordt een RCR-traject afgerond. Voor RCR hanteren we een vaste totaalprijs van € 3.995 exclusief btw, in gelijke delen te betalen door de partijen.

Kijk op de SGOA website voor het reglement.

Vierde druk van Juridische aspecten van mediation

3 vragen aan de auteurs

Bij boekhandel Scheltema in Amsterdam werd eind maart de vierde druk van Juridische aspecten van mediation gepresenteerd. Jacqueline Spierdijk, mediator bij de SGOA, schreef het boek met Eva Schutte. Journalist en juridisch commentator Folkert Jensma stelde de auteurs een paar vragen.

 

Waarom dit boek?

Voor een geslaagde mediation is het niet alleen nodig dat partijen onder leiding van een vaardige mediator tot een oplossing van hun conflict komen, maar ook dat het mediationproces en het resultaat van de mediation juridisch onaantastbaar zijn. Tenslotte is mediation er om conflicten op te lossen. Het is dus belangrijk dat er geen nieuwe conflicten uit voortkomen.
De mediator heeft de verantwoordelijkheid om het mediationproces juridisch in goede banen te leiden, ook al hoeft hij niet in te staan voor de juridische houdbaarheid van de uitkomst van de mediation zelf. Een mediation die met een vaststellingsovereenkomst is afgerond, mag niet onnodig ruimte geven voor gerechtelijke procedures na afloop. Slaagt een mediation niet, dan kijken partijen met een andere blik op het mediationproces terug. Vragen naar de wijze van beëindiging, de vertrouwelijkheid, en de neutraliteit van de mediator kunnen dan een rol spelen.

Wat is er nieuw?

Kort gezegd: nieuwe regelgeving, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. De recentste wijzigingen van het MfN-mediationreglement en MfN-gedragsregels per 1 februari 2017 zijn bijvoorbeeld meegenomen, evenals het concept wetsvoorstel Wet bevordering mediation van juli 2016. Nieuwe jurisprudentie van de civiele rechter en de tuchtcolleges is vertaald naar het belang voor de praktijk. Denk bijvoorbeeld aan de strengere eisen rondom informed consent. Of hoe om te gaan met partijen die geluidsopnamen maken van de bijeenkomsten. En net als de vorige druk is dit boek in toegankelijke stijl geschreven voor zowel juristen als niet-juristen, en geïllustreerd met tientallen nieuwe praktijkvoorbeelden.

Nog tips voor mediators?

Het boek staat vol met suggesties voor een soepele praktijkuitoefening. Bijvoorbeeld de tip om te zorgen voor een uitgebreide considerans in de vaststellingsovereenkomst, zodat de bedoeling van partijen bij de afspraken ook vast ligt. Slaagt de mediation niet, dan zou de mediator met partijen een zogenaamd beëindigingsdocument kunnen opstellen. Daarin kunnen zaken staan zoals het aantal mediationbijeenkomsten, maar ook of er duidelijkheid is ontstaan over belangen of overeenstemming over feiten of oplossingsrichtingen, of over welke geschilpunten er nog zijn. Met zo’n ondertekend document kunnen partijen hun achterban of de rechter eenduidig informeren over het verloop van de mediation. Zonder dat zijn zij verplicht om de vertrouwelijkheid ook na afloop van een mislukte mediation te respecteren.

Over de auteurs

Eva Schutte was jarenlang als advocaat-partner verbonden aan een groot advocatenkantoor. Sinds 2011 is zij medeoprichter/partner van ReulingSchutte, een nichekantoor op het gebied van zakelijke ADR.

Jacqueline Spierdijk, eveneens oud-advocaat, begeleidt sinds 1998 als (rechtbank)mediator partijen in zakelijke geschillen. Daarnaast is zij trainer in conflicthantering, schriftelijke communicatie en beroepsvaardigheden voor juristen en mediators. Zij is als mediator verbonden aan de SGOA.
Eerder schreven zij samen Advocaat in mediation: tips, trucs en blunders.

SGOA Schweiz ontwikkelt zich verder

Antonius Kromwijk
Board member SGOA Switzerland

In oktober 2015 werd in Zwitserland onze zustervereniging opgericht: SGOA Schweiz. De doelstellingen zijn hetzelfde als die van de Nederlandse SGOA: het aanbieden van snellere, onafhankelijke en deskundige dienstverlening voor het oplossen van geschillen in de IT-sector.

Versterking gezocht

In mei 2016 werd het bestuur van deze vereniging benoemd: voorzitter Clara Ann Gordon voorzitter, secretaris Hanneke Slager (van SGOA Nederland), Pieter Schoehuijs (van SGOA Nederland), Rolf Weber, Richard Kirshaw en Antonius Kromwijk. Dankzij de royale ondersteuning van het bestuur van SGOA Nederland kon de Zwitserse SGOA snel opstarten. De eerste taken bestonden uit het maken van een marketingplan en het bij elkaar brengen van een juridisch en technisch expertnetwerk. Op dit moment is dit zo’n 20 mensen sterk met een ruime hoeveelheid van zeer ervaren IT-juristen en een kleiner contigent van technische experts waarvoor nog naar versterking wordt gezocht.

 
Hanneke Slager   Ann Gordon   Barry Schutte  

Hanneke Slager

 

Ann Gordon

 

Barry Schutte

 
 

Kick-off en cocktail

De echte kick-off was op 26 januari van dit jaar. Clara Ann Gordon hield een algemene introductie, Hanneke Slager ging in op de geschiedenis van SGOA en Rolf Weber gaf een academische inleiding over het belang van alternative dispute resolution in de IT-sector.
Ook waren er presentaties van Barry Schutte (manager Pro) en Judith Letschert (senior claims adjuster) van verzekeringsmaatschappij Chubb. Chubb brengt onder meer polissen op de markt voor beroepsaansprakelijkheid van IT-leveranciers en voor cybersecurity. Chubb is dus zeer goed ingewerkt in de IT-sector. Barry Schutte gaf achtergrondinformatie over de diverse polissen. Judith Letschert gaf een inkijkje over een conflict dat bij SGOA is neergelegd en waarbij een verzekerde van Chubb was betrokken. Letschert schetste de toegevoegde waarde van ADR in het algemeen en van de SGOA in het geval van IT-geschillen.
Tijdens de cocktail leerde iedereen elkaar beter kennen. De feedback over deze eerste grotere samenkomst was bijzonder positief.

 
Judith Letschert   Rolf Weber  

Judith Letschert

 

Rolf Weber

De volgende stap is de verdere bekendmaking van de dienstverlening van SGOA in Zwitserland. Dit doen we onder meer door het netwerk verder uit te breiden, opleidingen aan te bieden en introducties naar de vele ICT-verenigingen in Zwitserland te bezorgen.
Ik hou u natuurlijk graag op de hoogte.

Groeten vanuit Zwitserland,
Antonius Kromwijk

Toch 80% onverschuldigd betaald ná berekening licentiekosten

SGOA arbitraal vonnis 24 februari 2016, IT 2260 (“Business Social Media”)

ICT. Omstreeks 2012 is opdracht gegeven tot uitvoering van het Business Social Media project, een gefaseerd ICT-project. Er zijn afspraken gemaakt over maximale kosten voor gebruik van de licenties per jaar. Onder protest is de factuur voor de periode 1 juni 2014 tot en met 31 mei 2015 voldaan. Enkele dagen later heeft softwareleverancier de afnemer geïnformeerd dat het partnerschap met (haar) leverancier eindigt en per 1 januari 2015 dit programma niet meer kan bieden. Met medewerking van leverancier zet de afnemer het project voort met een andere leverancier. Een bewuste passage uit het besprekingsverslag kan moeilijk anders worden geïnterpreteerd dan dat het bedrag van € 50.000, een maximumbedrag is. Afnemer berekent de kosten aan de hand van de vergoedingen per actieve gebruiker, ad € 7 per maand, en professional, ad € 2 per maand. Met 35 gebruikers en 600 professionals, komt dat neer op € 10.115 aan licentievergoedingen. Leverancier moet het onverschuldigd betaalde bedrag van € 40.216 terugbetalen, te vermeerderen met rente ex 6:119a BW vanaf 21 oktober 2014.
De redelijke vergoeding voor de kosten van juridische bijstand komt het scheidsgerecht hoog voor (€ 21.190,33, met een kennelijke verschrijving van "inclusief btw"). Gezien de aard, complexiteit en de reikwijdte van deze zaak komt een bedrag van € 15.000 (excl. btw) redelijk voor. Aangezien zo’n 80% van de hoofdvordering wordt toegewezen, acht de arbiter het redelijk ook van dit bedrag 80% toe te wijzen.

Tekortkoming in nakoming ontwikkelen van apps, rechtsgeldige ontbinding serviceabonnement

Hof Amsterdam 24 januari 2017, IT 2251; (App your service tegen geïntimeerde)

De opdrachtnemer komt de afspraken over het ontwikkelen van een Android- en een iOS-app niet na. De opdrachtgever heeft daarop niet alleen de overeenkomst, maar ook de bijbehorende serviceabonnementen ontbonden. Zijn vordering tot terugbetaling van wat hij op grond van deze overeenkomsten heeft betaald, is terecht door de eerste rechter toegewezen.

Auteursrecht op server-exemplaar van software is uitgeput

Vzr. Rechtbank Amsterdam 10 maart 2017, IT 2246 (Formal Systems tegen Verum Software)

Software. Auteursrecht. FSEL is een door computerwetenschappers van Oxford University opgerichte onderneming en heeft software Failures-Divergences Refinement (FDR) ontwikkeld; voor analyse en verbetering van nieuwe computerprogramma's. Verum heeft een licentie afgenomen voor FDR2. Via internet maakt haar software een koppeling met servers waarop FDR2 draait. Na faillissement van Verum (oud) zijn de IE-rechten door de curator aan Verum (nieuw) verkocht. Partijen hebben een (nieuwe) heads of agreement gesloten. De auteursrechten op het exemplaar van de FDR2 op de server van Verum zijn uitgeput [vgl. Usedsoft. Ranks]. Het eigen gebruik door Verum van FDR 2 op haar server maakt daarmee geen inbreuk op het auteursrecht. Er zijn aanwijzingen dat mogelijk wel FDR2 gebruikt ten behoeve van derden, maar vanwege de complexiteit van de zaak is terughoudendheid op zijn plaats. De voorzieningenrechter weigert de gevraagde voorzieningen in conventie en reconventie.

Complexiteit van applicatie maakt van verzuimsoftware een werk

Rechtbank Rotterdam 15 februari 2017, IT 2237 (Track Innovations tegen Vijverberg Medical Consultants)

Rechtspraak.nl: Auteursrecht. Vastgestelde samenstelling en complexiteit maken dat verzuimsoftwareprogramma ‘Track Verzuim’ kwalificeert als werk. In aanzienlijke mate auteursrechtelijk beschermde elementen overgenomen in programma D-Care. Gebruik daarvan, na waarschuwing voor mogelijk illegale software, levert toerekenbare inbreuk op.

SAP-klant gaat nat op licentievoorwaarden

High Court of Justice 16 februari 2017, EWHC 189 (TCC) , IT 2229 (SAP tegen Diageo)

Buitenland. Omgerekend 64 miljoen euro. Bijna het bedrag dat Diageo tussen mei 2004 en november 2015 al betaalde voor het gebruik van SAP-software. Die rekening presenteerde SAP aan Diageo op grond van indirect gebruik dat niet onder de gesloten licentie werd vergoed. Of Diageo dat hele bedrag moet betalen, staat nog niet vast. Maar dat SAP een rekening kan indienen, is inmiddels door de rechter bekrachtigd. Lees verder AG Connect.

IT-outsourcing project met gezamenlijke stuurgroep eindigt in partieel stilzwijgend beëindigde overeenkomst

Rechtbank Amsterdam 18 januari 2017, IT 2219; (CGI tegen Staalbankiers)

Aanbesteding. IT. Verantwoordelijkheden stuurgroep, opdrachtgever en opdrachtnemer. Staalbankiers heeft een aanbestedingsopdracht gegund aan CGI. Partijen hebben een business-process-outsourcingovereenkomst getekend. CGI neemt daarmee bepaalde bancaire processen over as-is en maakt ter optimalisering en verbetering van de dienstverlening een ICT-ontwerp. Centric laat aan de Stuurgroep weten de transitie niet mogelijk te willen maken als Staalbankiers niet afziet van een claim wegens non-performance in het verleden. Mislukte transitie. Het management van de uitvoering is in handen gelegd van een gezamenlijk overlegorgaan (de Stuurgroep). Partijen gaan er vanuit dat de overeenkomst inmiddels (partieel) is beëindigd. CGI heeft geen BPO-diensten meer verleend, Staalbankiers heeft dat aanvaard en geen betalingen meer verricht. Ergo is (partieel) de overeenkomst met wederzijds goedvinden op enig moment stilzwijgend beëindigd. De rechtbank wijst de vorderingen af, met uitzondering van de verklaring voor recht dat als de belastingdienst aan CGI een aanslag oplegt voor btw-afdracht, de facturen alsnog worden voldaan.

Beroep op onbevoegdheid vanwege arbitrageclausule FENIT gehonoreerd

Hof 's-Hertogenbosch 17 januari 2017, IT 2213; (Holding tegen TOP Systems)

FENIT. Appellante is aandeelhouder van drie kinderdagverblijven en heeft met TOP overeenkomsten gesloten over automatisering van de bedrijfsvoering; de algemene voorwaarden verwijzen naar FENIT. De FENIT-voorwaarden bevatten een arbitrageclausule inhoudende geschilbeslechting overeenkomstig het Arbitragereglement van de SGOA. De rechtbank heeft het beroep op onbevoegdheid vanwege de arbitrageclausule in de FENIT-voorwaarden gehonoreerd. Het Hof bekrachtigt dit vonnis.

Moest IT-dienstverlener bruikbare back-up van huisartsenpraktijk maken voor installatie?

Rechtbank Limburg 11 januari 2017, IT 2205; (Back up huisartsenpraktijk)

IT-dienstverlening. Na niet-volledige installatie van een update en terugzetten back-up, zijn alle gegevens van de huisartsenpraktijk verloren gegaan. De dagelijkse back-ups op externe schijven bleken onbruikbaar. Het is niet aan de IT-dienstverlener om ervoor te zorgen of te controleren dat er bruikbare back-ups werden gemaakt. De IT-dienstverlener moest wel een back-up maken vóór de installatie van de update. De vraag is of deze back-up (ook) onbruikbaar zou zijn geweest, en/of de IT-dienstverlener een fout heeft gemaakt bij het terugzetten van de back-up door het verwijderen van een map en/of door de back-up niet te controleren. Partijen krijgen de gelegenheid zich hierover nader uit te laten.

Het staat ex-klant staat vrij om verveelvoudigingshandelingen ex 45j Aw te verrichten | Uitspraak

Rechtbank Midden-Nederland 28 december 2016, IT 2207; (Rainbow Solutions tegen Transport-Info en Besade)

Auteursrecht op software. Rainbow is actief als ICT-dienstverlener en heeft zich gespecialiseerd in onder meer bedrijfssoftware voor de logistieke dienstverlener. Zij heeft de T(ransport)M(anagement)S(ysteem)-broncode uit de activa van gefailleerde Nachon overgenomen. Het auteursrecht is door de maker overgedragen. De beslagexceptie ex artikel 2, derde lid, Aw (oud) is niet van toepassing. Het auteursrecht blijft buiten het faillissement ex artikel 21 onder 1˚ Fw. De vraag is welke onderhoudswerkzaamheden op grond van artikel 45j Aw zijn toegestaan aan gebruiker en derden. Het is de rechtmatige verkrijger van TMS-software hoe dan ook toegestaan om fouten in het programma te verbeteren en correcties aan te brengen. Een TMS-klant staat het vrij om na opzegging van de Raamovereenkomst verveelvoudigingshandelingen te verrichten die in artikel 45j Aw staan. Een TMS-gebruiker mag het toegestane onderhoud uitbesteden. Er hoeft niet gerectificeerd te worden.

Colofon

Hoofdredactie: Joost Linnemann, Kennedy Van Der Laan
Eindredactie: de nieuwsbrief wordt samengesteld door SGOA in samenwerking met deLex.