Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Onlangs is de eerste SGOA Signaal van 2017 verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

SGOA Academy

SGOA Academy

SGOA Academy: Cybersecurity

Welke zorgplichten heb je als leverancier, hoe ga je hier praktisch aan volden en hoe dient het contractueel te worden vastgelegd?

Thema: Cybersecurity
Datum: dinsdag 20 juni 2017
Tijdstip: 15:00 - 17:00 uur, met aansluitend een borrel
Locatie: Spaces Zuidas, Barbara Strozzilaan 201, Amsterdam
Prijs: € 250,00 (excl. BTW)

Op dinsdag 20 juni 2017 organiseert de Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA), in nauwe samenwerking met uitgeverij DeLex, de vijfde SGOA Academy.

Sprekers

Mr. Reinout Rinzema, advocaat bij Ventoux advocaten en associate bij de SGOA

Ieder bedrijf heeft digitale zorgplichten

Het leek science fiction maar het is realiteit: apparaten en systemen waarvan de bediening door kwaadwillende buitenstaanders wordt overgenomen of die worden gegijzeld. Denk aan het Japanse botnet Hajime dat honderdduizenden ‘slimme’ babyfoons, camera’s, waterkokers, thermostaten en deurbellen kaapte. Maar ook aan Medical Center in Los Angeles dat vorige jaar $17,000 in bitcoin aan hackers betaalde om de blokkade van haar ICT systemen op te heffen. En wat als de remmen van een zelfrijdende auto door een hacker worden uitgeschakeld?

De Nederlandse Cyber Security Raad, een adviesorgaan van de Regering, heeft in april een praktische ‘handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity’ uitgebracht. Lokke Moerel, Peter van Schelven en Reinout Rinzema, die als adviseurs bij deze handreiking waren betrokken, schreven op basis hiervan in het FD dat ‘Leveranciers nu al verplicht zijn digitale producten tegen hacken te beveiligen’. Wat houdt die zorgplicht in en hoe moet die worden toegepast? Wat als een leverancier tekortschiet? En wat is een effectieve manier om dergelijke geschillen te beslechten? Bij deze thema's zal Reinout Rinzema stilstaan.

Mr. Vera Schönfeldt – Manager Legal bij Fox-IT

Het niet op orde hebben van cybersecurity kan serieuze juridische gevolgen hebben voor een onderneming. Bedrijven moeten kunnen aantonen dat afdoende security maatregelen genomen zijn om digitale producten en persoonsgegevens te beschermen. Maar hoe zorg je ervoor dat wanneer je als bedrijf geconfronteerd wordt met een inbreuk op je security, je ook aan je juridische (meld) plichten kan voldoen? Heb je als bedrijf ook inzichtelijk wat er aan de hand is en kan alle informatie ook daadwerkelijk worden aangeleverd en inzichtelijk worden gemaakt om zowel intern een (juridische) risico analyse uit te voeren als te voldoen aan de verzoeken van bijvoorbeeld toezichthouders?

Mr. Marianne Korpershoek, Senior Legal Counsel ICT, DSM Group Business Services B.V.

In de handreiking voor bedrijven op het gebied van cybersecurity staat dat een bedrijf afspraken moet maken met andere bedrijven in de keten.

 • Hoe doe je dat: hoe contracteer je.
 • Hoe weet je welk niveau van beveiliging je nodig hebt.
 • Hoe maak je concreet welke mate van beveiliging je nodig hebt.
 • Hoe controleer je dat je partner de afgesproken maatregelen ook nakomt.
 • Welke rol spelen standaarden zoals ISO 27001 en 27002 en wat houdt assurance in?

PO / PE Punten 

Er worden aan deze Academy 2 PO punten en 2 PE punten door het LRGD toegekend. 

Inschrijven

Komt u ook op dinsdag 20 juni naar de SGOA academy over cybersecurity? Schrijf vandaag nog in via het onderstaande formulier.

Iedere deelnemer aan de SGOA Academy wordt in de gelegenheid gesteld kosteloos een relatie mee te nemen naar de SGOA Academy.

 Ja, ik schrijf mij graag in voor de SGOA Academy op 20 juni 2017