Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Nieuwe dienst: Rapid Conflict Resolution (RCR)

Nieuwe dienst: Rapid Conflict Resolution (RCR)

Rapid Conflict Resolution

Rapid Conflict Resolution

Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is.  Twee ervaren conflict moderators met mediation- en onderhandelingsvaardigheden (een IT-jurist en een IT deskundige) begeleiden partijen binnen één dag naar een gedragen oplossing, die wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.

De partijen wordt gevraagd een korte vragenlijst te beantwoorden in plaats van  stukken op te leveren. De moderators krijgen zo tijdens de voorbereiding snel en gericht inzicht in de aard en omvang van het geschil.

RCR is geschikt voor niet al te complexe IT-geschillen met een financieel belang dat kleiner is dan € 50.000. Het streven is om binnen twee weken na aanmelding een RCR-traject te hebben afgerond.  RCR wordt aangeboden voor een totale vaste prijs van € 3.995 exclusief BTW, in gelijke delen te dragen door de partijen.

MODEL AANVRAAG

HET REGLEMENT