Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Nieuws

Nieuws

Hier vindt u een overzicht van het laatste nieuws rond Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

De tweede editie van SGOA Signaal is verzonden!

22 September 2015

Onlangs is de tweede SGOA Signaal verschenen, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn: arbitrale uitspraken, publicaties, seminars, congressen, trainingen, wijzigingen in wet- en regelgeving, ontwikkelingen in mediation en interviews met bedrijven.

In SGOA Signaal komen relevante ontwikkelingen binnen de SGOA zoals onder meer het nieuwe arbitragereglement, de internationalisatie, digitale uitwisseling van processtukken, de activiteiten van de SGOA Academy en de jaaroverzichten aan de orde. SGOA Signaal verschijnt 3 keer per jaar.

Wilt u SGOA Signaal ontvangen? U kunt zich hier aanmelden. Er zijn geen kosten aan verbonden

MEER INFORMATIE

3 September 2015
De SGOA reikt eens per twee jaar een scriptieprijs uit. De scriptieprijs is vernoemd naar Prof. dr. mr. Hans Franken, mede-oprichter van de SGOA, voormalig lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal, voormalig bestuursvoorzitter van de SGOA en hoogleraar informatierecht aan de Universiteit Leiden.
Lees verder...

Nieuw vonnis: Ontevredenheid over oplevering van software aangaande een veilingsite

13 July 2015

Afnemer richt zich op de exploitatie van webwinkels en een website; leverancier schrijft software en heeft met afnemer overeenkomsten voor de levering softwareprogrammatuur van twee webwinkels. De veilingsite valt buiten de arbitrage. Afnemer beroept zich op de opschorting, het regelend recht van 6:52 en 6:127 e.v. BW, er is echter per algemene voorwaarden afgeweken door de bevoegdheid uit te sluiten. De vordering tot betaling van de facturen wordt toegewezen en afnemer wordt veroordeeld in de arbitragekosten, iedere partij draagt eigen proceskosten.

Lees verder voor het gehele geanonimiseerde vonnis.

MEER INFORMATIE

Gemeenten hoeven ICT conflict management niet uit de weg te gaan

30 June 2015
Naast arbiter bij de SGOA is Harrie Gooskens ook als associé verbonden aan Telengy Management & Advies dat vooral actief is bij gemeenten en daaraan gelieerde organisaties. Het viel hem op dat gemeenten regelmatig worstelen met opdrachtgeverschap / leveranciersmanagement maar nog nooit bij de SGOA hebben aangeklopt, zoals het bedrijfsleven veelvuldig doet. Daarom schreef hij deze blog voor de nieuwsbrieven van inGovernment en Telengy.
Lees verder

Nieuw vonnis: Software oplossing en wanprestatie

28 April 2015

In het jubileumjaar 2014 heeft de SGOA een 25 tal anonieme vonnissen uitgebracht. Deze kunt u vinden onder informatie/vonnissen. Gezien de positieve reacties hierop heeft de SGOA besloten vanaf heden regelmatig een geanonimiseerd vonnis te plaatsen. Het vonnis dat we ditmaal plaatsen gaat over een software oplossing en wanprestatie. X is een besloten vennootschap die zich richt op het leveren van koeriersdiensten. Y is een eenmanszaak die zich onder andere richt op het ontwikkelen en produceren van (maatwerk)softwareoplossingen. X en Y komen overeen dat Y een softwareoplossing ontwikkelt en X doet om die reden een aanbetaling. Over de uitvoering van Overeenkomst zijn tussen partijen problemen en geschillen ontstaan, over de inhoud en de gegrondheid waarvan partijen van mening verschillen.

Ook ITenrecht besteedt aandacht aan het vonnis. Voor een samenvatting en voornaamste rechtsoverweging kunt u kijken bij ITenrecht

MEER INFORMATIE