Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Missie

Missie

De SGOA wil het leidende, onafhankelijke instituut zijn op het gebied van ICT conflictmanagement voor bedrijven en organisaties, met inzet van de beste mensen op het vakgebied, daarbij ondersteund door een efficiënte en klantgerichte organisatie werkend tegen verantwoorde tarieven.

In juni 1989 is de SGOA van start gegaan als onafhankelijk arbitrage- en mediationinstituut. Sindsdien is de SGOA uitgegroeid tot een professionele en deskundige geschilleninstantie die kan rekenen op een brede maatschappelijke erkenning en vertrouwen in kringen van leveranciers en afnemers van informatie- en communicatietechnologie. Talloze zakelijke conflicten op het gebied van ICT - groot én klein - zijn in de afgelopen decennia ter oplossing of beslechting aan de arbiters, mediators en ICT-deskundigen van de SGOA voorgelegd. De SGOA voorziet met haar gespecialiseerde arbitrages, bindend advies procedures, mediations, deskundigenberichten en ICT Conflictpreventie onmiskenbaar in een maatschappelijke behoefte op het gebied van het oplossen, beslechten en voorkomen van ICT- en ICT gerelateerde geschillen.

Daarbij onderscheidt de SGOA zich door de vier S-en:

 • Specialisatie op het gebied van ICT
 • Snelheid waarmee procedures worden doorlopen
 • Stature van arbiters, mediators en deskundigen
 • Service-verlening aan partijen door het bureau