Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Stichting Geschillenoplossing Automatisering

Het doel van de stichting Geschillenoplossing Organisatie & Automatisering (SGOA) is het bemiddelen in en het oplossen en indien nodig beslechten van geschillen op het gebied van ICT, in de ruimste zin van het woord. Onder ICT-geschillen wordt verstaan: onenigheid tussen partijen welke een overeenkomst zijn aangegaan met betrekking tot hardware (computers, chips en randapparatuur), en/of software (programmatuur), consultancy, telecommunicatie en/of internet. SGOA rekent het tevens tot haar taak ervoor te zorgen, mits de betrokken partijen dat op prijs stellen, dat de gekozen oplossing, bindende adviezen en de arbitrale vonnissen overeenkomstig de bedoeling van betrokken partijen adequaat wordt uitgevoerd.

In de loop der jaren zijn er verschillende vormen van geschillenbeslechting ontwikkeld, zoals mediation, (kort) arbitraal geding, deskundigenbericht, bindend advies, samenwerkingsmonitoring en e-adr. Het aantal zaken neemt de laatste jaren gestadig toe. De door de SGOA aangeboden oplossingen hebben bijgedragen tot snelle en professionele beslechting van een geschil, waardoor de aandacht van alle partijen zich weer op constructievere zaken kon richten. Iedereen kan voor het oplossen van een ICT-conflict beroep doen op de SGOA. Men behoeft als opdrachtgever of leverancier geen lid te zijn van een branche- of beroepsvereniging.