Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Standaard clausules

Standaard clausules

Als u en uw wederpartij uw geschillen aan de particuliere rechtspraak van de Stichting Geschillenoplossing wensen te onderwerpen, dan moet u een geldige arbitrageafspraak met elkaar maken. De wet bepaalt dat u arbitrage schriftelijk moet overeenkomen. U kunt deze afspraken maken op het moment dat het geschil bestaat, maar ook is het mogelijk dat u al op voorhand - dat wil zeggen: in uw ICT-contract of in uw algemene voorwaarden – voor arbitrage kiest. Om u daarbij te helpen, presenteren wij u hierbij enkele modelbepalingen voor arbitrage.

De volgende modelclausules bevatten enkel een eenvoudige arbitragebepaling die u kunt opnemen in uw ICT-overeenkomst. In deze bepaling spreken u en uw contractuele wederpartij af dat u uw contractuele geschillen aan arbitrage bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering onderwerpt. Daardoor is de overheidsrechter in beginsel onbevoegd. De clausule spreekt over “leverancier” en “cliënt”, maar het is uiteraard ook mogelijk dat u deze woorden vervangt door bijvoorbeeld “opdrachtnemer” en “opdrachtgever”. Ook kunt u de namen van uw bedrijf en die van uw contractuele wederpartij noemen.

Downloads

DOWNLOAD

Modelbepalingen arbitrage