Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Model verzoekschriften

Model verzoekschriften

Als u een ICT-Mediation bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig wenst te maken, dan moet u de spelregels van het ICT-Mediation Reglement volgen. De procedure van een mediation start altijd met een "Aanvraag". De aanvraag kan door een der partijen worden ingediend, maar ook is het mogelijk dat de partijen die bij het ontwerp zijn een samengestelde aanvraag indienen. De aanvraag kan in een eenvoudige brief worden vastgelegd. In artikel 3 van het ICT-Mediation Reglement leest u precies welke gegevens in de aanvraag moeten zijn opgenomen. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag om een ​​eenvoudig model aan te brengen. Het gaat om een ​​door een der partijen bij het verzoek voor een ICT-Mediation.

De Stichting Geschillenoplossing Automatisering zonder meer in het uitvoeren van arbitrageprocedures. In het Arbitragereglement 2021 van de SGOA zijn de spelregels voor het starten en voeren van een arbitrage vastgelegd. Arbitrage kan worden gezien als particuliere rechtspraak. De arbiter(s) van de SGOA leggen hun bindende beslissingen vast in een of meer arbitrale vonnissen. Om u te gebruiken in het aanhangig maken van een arbitrale procedure, hieronder een model inleidend verzoekschrift aan.

Naast de gewone arbitrale procedure van de Stichting Geschillenoplossing Automatisering in de mogelijkheid van een arbitraal kort geding. Een kort proces is een kort beginproces dat is beslist in korte korte tijd een bericht krijgen over een spoedeisende uitgave snel moet worden. U kunt een voorlopige voorziening in een arbitrale procedure gebruiken om te vragen, als u de behandeling in een gewone arbitrale procedure niet kunt afwachten. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag om een ​​eenvoudig model aan te brengen.

Downloads

Model aanvraag voor een ICT- Rapid Conflict Resolution Procedure

Model aanvraag voor een ICT-Mediation

Model inleidend verzoekschrift voor arbitrageprocedure

Model inleidend verzoekschrift voor arbitraal kort geding