Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Informatie

Downloads

Een uitgebreide selectie van achtergrond artikelen over ADR van SGOA vindt u op het kennisplatform ICTConflict.nl. Lees onder meer verder over:

Downloads

Een uitgebreide selectie van achtergrond artikelen over ADR van SGOA vindt u op het kennisplatform ICTConflict.nl. Lees onder meer verder over: :
Kiezen tussen Rechter, Arbiter, Mediator of Bindend Adviseur
Conflictmanagement bij ICT geschillen
Arbitrage, Mediation en (Bindend) Deskundig Advies
Hoe werkt een ICT Deskundige?
Hoe werkt een ICT Arbitrage?
Hoe werkt ICT Bindend Advies?
Hoe werkt ICT Conflictpreventie?
Hoe werkt ICT Mediation?
Voorbeeld van een Arbitraal Vonnis inzake een ICT geschil
Wat kost een ADR Procedure?