Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Tarieven

Tarieven

De tarieven van de SGOA zijn als volgt opgebouwd:  beide partijen die participeren in een zaak, zijn conform het toepasselijke  reglement kosten (administratiekosten, honorarium en verschotten) verschuldigd (een enkele uitzondering is van toepassing, zie het arbitragereglement).

De administratiekosten zijn  afhankelijk van het financiële belang van de zaak. Bij arbitrage betaalt de eiser  administratiekosten bij het aanhangig maken van een zaak; deze  kosten zijn  afhankelijk van de hoogte van het financieel belang. indien gedaagde  in een arbitrage zelf ook een vordering instelt, betaalt deze ook administratiekosten.  Ingeval van een mediation betalen beide partijen administratiekosten over het gehele belang .  Het honorarium van de juristen en / of IT deskundigen die de zaak behandelen wordt op uurbasis betaald. De door hen naar verwachting te besteden  tijd wordt bij wijze van voorschot in rekening gebracht. De werkelijk bestede  tijd wordt doorbelast. Regelmatig is er na afloop van de zaak een saldo over hetgeen dan wordt teruggestort aan partijen conform (schikkings-) vonnis of vaststellingsovereenkomst bijvoorbeeld.

Op alle diensten van de SGOA is BTW van toepassing. Zaken kunnen eerst starten na betaling van de verschuldigde administratiekosten  en voorschotnota. Kosten van de eigen advocaat of andere deskundige(n) worden door ieder van de betrokken partijen zelf gedragen, tenzij anders tussen hen is overeengekomen dan wel dat daarover in een vonnis anders is beslist. Lees meer over de kosten in de reglementen .

Richtlijnen voor tariefbepaling met ingang van 1 januari 2022

Het uurtarief is afhankelijk van het belang van de zaak en de richtlijnen voor het berekenen van dit uurtarief zijn als volgt:

Zaken met een belang Uurtarief*
Van 50.000 euro minder 210 euro
Tussen 50.001 - 200.000 euro 220 euro
Tussen de 200.001 - 500.000 euro 250 euro
Van 500.001 - 5.000.000 euro 275 euro
Van 5.000.001 - 30.000.000 euro 300 euro
Van 30.000.001 - 50.000.000 euro 325 euro
Meer dan 50.000.000 euro 350 euro

In zaken wordt gekozen voor één arbiter van één bemiddelaar in afwijking van het arbitragereglement cq mediationreglement bedraagt ​​het uurtarief 250 euro. Het uurtarief van de secretaris bedraagt ​​in geval van arbitrage 100 euro.

*Deze tarieven zijn richtlijnen en aan deze bedragen kunnen geen rechten worden ontleend.

Tarief administratiekosten bij arbitrage

Het tarief voor de rekening te brengen administratiekosten is afhankelijk van het belang van de zaak en is te berekenen met de tabel.

Belang
vanaf tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 800  
€ 10.001 € 50.000 € 1.000 1,00%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.400 0,60%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 7.100 0,40%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 13.100 0,05%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 14.350 0,03%
€ >7.500.000   € 15.100  

Indien er sprake is van een onbepaald belang van de administratiekosten 3.000 euro.

Nadere kosten
Nadere kosten zijn afhankelijk van de berekenen en bedragen € 800 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximale bedrag bedraagt ​​€ 15.100 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is daarbij als volgt te berekenen:
Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het minimum in de betreffende categorie.

Tarief administratiekosten bij bemiddeling

Belang
vanaf tot en met
Basistarief (a) (b) plus over het meerdere
€ 0 € 10.000 € 1.000  
€ 10.001 € 50.000 € 1.250 1,25%
€ 50.001 € 1.000.000 € 1.750 0,75%
€ 1.000.001 € 2.500.000 € 8.875 0,50%
€ 2.500.001 € 5.000.000 € 16.375 0,06%
€ 5.000.001 € 7.500.000 € 17.938 0,04%
€ >7.500.000   € 18.875  

Indien er sprake is van een onbepaald belang de administratiekosten 1.875 euro per partij.

Nadere uitgaven op de tabel:
De administratiekosten zijn afhankelijk van de bedragen minimaal € 1000 bij een belang van maximaal € 10.000. Het maximale bedrag bedraagt ​​€ 18.875 en wordt bereikt bij een belang van € 7.500.000. Het bedrag is daarbij als volgt te berekenen: Bedrag onder a., te vermeerderen met een bedrag b, zijnde x % van het minimum in de betreffende categorie.

Verschotten

Aan partijen voorschot verschotten in rekening gebracht ter dekking van zittingskosten, waaronder huur locatie, reis- en wordt boekingskosten. Er vindt een afrekening plaats op basis van de werkelijke bedragen.

Alle bedragen exclusief BTW.

Voor de overige diensten van de SGOA verwijs ik u graag naar de aanhangsels zoals gepubliceerd hieronder.

Downloads

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het arbitragereglement 2022) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het arbitragereglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel bij het ICT-Mediation Reglement 2015) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven bij het bindend advies reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (overige reglementen) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven ICT conflictpreventie downloaden?