Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • Deze week is de derde SGOA Signaal van 2017 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen? of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • Rapid Conflict Resolution (RCR) is een nieuwe dienst van de SGOA voor de wat kleinere IT-geschillen waarvoor een snelle, gedegen oplossing gewenst is. 

  LEES VERDER

 • SGOA is het leidende, onafhankelijke non-profit instituut voor IT Conflict Management en is gespecialiseerd in conflictpreventie, mediation en arbitrage op ICT-gebied.

 • De SGOA is, als gespecialiseerde geschilleninstantie op het gebied van IT, het platform bij uitstek om conflicten en geschillen over IT-security te behandelen…

  LEES VERDER

Reglementen

Reglementen

Hier vindt u een overzicht van reglementen rond Stichting Geschillenoplossing Automatisering.

DOWNLOAD

Wilt u het ICT-Rapid Conflict Resolution reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het arbitrage reglement 2015 downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven Arbitrage reglement 2015 downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het ICT-Mediation reglement 2015 (ingang 1 januari 2016) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven bij ICT-Mediation reglement 2015 downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het bindend advies Reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het aanhangsel tarieven voor de bindend advies reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het deskundigenberichtreglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven (aanhangsel van de overige reglementen) downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u het ICT conflictpreventie reglement downloaden?

DOWNLOAD

Wilt u de tarieven van ICT conflictpreventie (aanhangsel van de reglementen) downloaden?