Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Mediation

Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de mediator of het mediation team de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun respectievelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen. De gezamenlijke oplossing wordt vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst tussen de partijen.

Bij mediation komen conflicten tot een oplossing door onderhandeling en bemiddeling. Mediation is vooral toepasbaar wanneer partijen de bereidheid hebben om er samen uit te komen en de relatie met elkaar in stand willen houden of niet nog slechter willen maken. Dit kan vooral bijvoorbeeld het geval zijn indien betrokken partijen een doorlopende zakelijke relatie hebben, waarbij heronderhandeling vaak beter is dan beëindiging van de overeenkomst. Ook komt het vaak voor dat partijen naast tegengestelde ook gemeenschappelijke belangen hebben, bijvoorbeeld schadevermindering, buiten de publiciteit blijven of zo snel mogelijk het project afronden. In een goede sfeer, die met name door de bemiddelaar kan worden gecreëerd, worden eerst alle belangen van de partijen op een rijtje gezet. Die belangen hoeven niet alleen te gaan over het conflict, maar kunnen zich ook uitstrekken tot de toekomstige relatie van partijen, waardoor het veld van oplossingsmogelijkheden vaak wordt verruimd.

De mediator heeft niet tot taak een voor partijen bindende beslissing over het conflict op te leggen. Partijen zelf zijn verantwoordelijk voor hun oplossing en zij verliezen in een mediation daarom niet de macht over het stuur.

Toepassing van mediation heeft nog een aantal andere voordelen. Mediations zijn relatief snel en goedkoop. De SGOA praktijk van de laatste jaren heeft aangetoond dat vrijwel elke ICT-mediation binnen enkele weken geheel kan zijn afgewikkeld. Voorwaarde voor een succesvolle mediation is dat partijen vrijwillig meewerken en dat zij zelf verantwoordelijk blijven voor de oplossing. 92 % van de bij de SGOA aangemelde en behandelde ICT-mediations zijn met succes (dus met een getekende vaststellingsovereenkomst) afgesloten.

Indicaties voor mediation

 • Partijen hebben de bereidheid er samen uit te komen (gezamenlijk belang).
 • Partijen willen de relatie met elkaar in stand houden of niet nog slechter maken.
 • Partijen verwachten dat een juridisch gevecht geen oplossing zal bieden.
 • Er is sprake van communicatiegeschillen in plaats van principiële belangentegenstellingen.
 • Partijen willen zelf verantwoordelijk blijven voor de oplossing.
 • Partijen zoeken een duurzame oplossing die wederzijds wordt gedragen.
 • Partijen zoeken een snelle oplossing.
 • Partijen zoeken een goedkope oplossing.
 • Het conflict is nog niet geëscaleerd tot op het niveau waarop men wraak wil.
 • Partijen wensen om reden van privacy geen openbare zitting (vertrouwelijkheid).
 • Partijen zijn bereid vrijwillig mee te werken.
 • Partijen zijn op zoek naar pragmatische, creatieve oplossingen.
 • Partijen zijn bereid ter wille van een schikking het verleden te laten rusten en naar de toekomst te kijken.

Contra-indicaties voor mediation

 • Eén van de partijen is niet bereid water bij de wijn te doen of wil zijn gelijk halen.
 • Partijen willen een openbare uitspraak van de overheidsrechter, bijvoorbeeld in verband met precedentwerking.
 • Partijen willen een executoriale titel (rechtspraak of arbitrage). Dit kan echter ook worden gerealiseerd door de vaststellingsovereenkomst notarieel vast te leggen.
 • Partijen willen zekerheid dat na afloop het geschil is opgelost.
 • Het conflict is zodanig geëscaleerd dat partijen elkaar willen beschadigen.
 • Een te grote machtsongelijkheid staat een gelijkwaardige onderhandeling in de weg.
 • Een van de partijen heeft belang bij een vertragingstactiek.

Als u een ICT-Mediation bij de Stichting Geschillenoplossing Automatisering aanhangig wenst te maken, dan moet u de spelregels van het ICT-Mediation Reglement volgen. De procedure van een mediation start altijd met een zogeheten “Aanvraag”. De aanvraag kan door een der partijen worden ingediend, maar ook is het mogelijk dat de partijen die bij het geschil betrokken zijn een gemeenschappelijke aanvraag indienen. De aanvraag kan in een eenvoudige brief worden vastgelegd. In artikel 3 van het ICT-Mediation Reglement leest u precies welke gegevens in de aanvraag moeten zijn opgenomen. Om u te helpen bij het opstellen van een aanvraag treft u hieronder een eenvoudig model aan. Het gaat hierbij om een door een der partijen bij het geschil ingediend verzoek voor een ICT-Mediation.

Downloads

DOWNLOAD

Model aanvraag voor een ICT-Mediation