Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
  • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

    LEES VERDER

  • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

    AANMELDEN
    LEZEN

  • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

ICT-Conflictpreventie

ICT-Conflictpreventie

Conflicten en dreigende conflicten die niet beheersbaar worden gemaakt, kunnen uit de hand lopen en zelfs tot een situatie leiden waarin het welslagen van een project in gevaar komt. Voorkomen is daarom beter dan genezen. De Stichting Geschillenoplossing Automatisering (SGOA) voorziet op dit vlak sinds kort echter in een nieuw instrument: ICT-Conflictpreventie.

ICT-Conflictpreventie beoogt irritaties, fricties en dreigende conflicten in een vroegtijdig stadium van het project te onderkennen, aan te pakken en mogelijke escalatie te weren. Een niet-juridiserende en de-escalerende aanpak staat daarbij voorop. De door de SGOA ingezette ICT-Conflictmoderator zal, gebaseerd op afspraken die ‘op maat’ met de betrokken partijen worden gemaakt, er werk van maken om tijdens de uitvoering van een ICT-project een klimaat te scheppen waarin irritaties, geschillen en dergelijke niet kunnen gedijen. Daarbij wordt niet alleen gelet op zakelijke en technische belangen, maar ook op persoonlijke posities van de betrokken projectmanagers en medewerkers.

Het gaat daarbij (ook) om persoonlijke eigenschappen als het hebben van empathie, een luisterend oor, sterke communicatieve vaardigheden en het vermogen te kunnen omgaan met tegenstrijdige belangen, stress en dreigende desintegratie van het project. De door de SGOA ingezette ICT-Conflictmoderator heeft uit hoofde van zijn professionaliteit en zijn specifieke expertise die vaardigheden bij uitstek in huis.