Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Dienstbeschrijvingen

Dienstbeschrijvingen

De SGOA voorziet met haar gespecialiseerde Arbitrages, Bindend Advies procedures, Mediations, Deskundigenberichten en ICT conflict procesbegeleiding onmiskenbaar in een maatschappelijke behoefte op het gebied van het oplossen en beslechten van ICT- en ICT gerelateerde geschillen. Deze diensten kunnen elk afzonderlijk worden ingezet voor het oplossen van een geschil, maar in complexe situaties ook als “lego-steentjes” aan elkaar worden verbonden waardoor op maat een geschilbehandeling kan worden samengesteld.

 • ICT-conflictpreventie is een instrument om te bevorderen dat bestaande conflicten binnen lopende projecten op het gebied van de informatie- en communicatietechnologie (ICT) worden opgelost en dat dreigende conflicten zoveel mogelijk worden voorkomen.
 • Mediation is een vorm van conflictbemiddeling, waarbij de mediator of het mediation team, de onderhandelingen tussen partijen begeleidt teneinde vanuit hun respectievelijke belangen tot gezamenlijk gedragen en voor ieder van hen optimale resultaten te komen.
 • Arbitrage is een wettelijke erkende en gewaarborgde vorm van rechtspraak waarbij particuliere scheidslieden (arbiters) volgens een door partijen te bepalen procedure tot een vonnis komen.
 • Bindend Advies is een methode van geschiloplossing waarbij wordt een conflict tussen partijen wordt beslecht door een onpartijdige derde die een beslissende uitspraak doet over hetgeen partijen gescheiden houdt, waarbij partijen vooraf zijn overeengekomen dat die uitspraak voor hen bindend zal zijn.
 • Een Deskundigenbericht is een rapport van een deskundige (meestal een ICT-specialist) die antwoord geeft op de vragen van de rechter of arbiter(s) of partijen rechtstreeks.