Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Privacy & Security Kamer

Privacy & Security Kamer

Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Hier vindt u een overzicht van onze Privacy & Security Kamer.
 • B.A.M. Cordemeyer mr.  Advocaat IT-recht     Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)  ABNAMRO Bank     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands (kantoor publicatie)  Diverse andere publicaties  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT-recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)
  • ABNAMRO Bank
  BEKIJK CV
 • F.C. van der Jagt-Vink mr.  Advocaat     Senior Legal Counsel Privacy Avast Software Advocaat Stibbe Advocaat Van Doorne   Hunter Legal B.V. Nederlandse Hoofddocent Grotius Academie specialisatieopleiding Privacy Plaatsvervangend lid (advocaat) Hof van Discipline Voorzitter Stichting Take Back Your Privacy Redactielid SDU Jurisprudentie Bescherming Persoonsgegevens Fellow bij het Onderzoekscentrum Onderneming en Recht van de Radboud Universiteit Nijmegen            Commissielid Geschillencommissie Webshop Keurmerk Commissielid Commissie Persoonsgegevens Amsterdam    Privacy (Privacyverordening, beveiliging, PIA, privacy by design, compliance) E-commerce (informatieverplichtingen, herroepingsrecht) Cybersecurity (notification duties) IoT (privacy, data transfers, datauitwisseling, beveiliging)  Kroniek Privacyrecht 2020 (samen met mr. M.P.M. Hennekens), Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken 2021, nr. 4, p.229-237. "Het recht op bescherming van persoonsgegevens", in: "Grondrechten. De nationale, Europese en internationale dimensie", Ars Aequi Libri 2020 - onder redactie van prof. mr. J.H. Gerards, p. 187-213.. "Schadevergoeding onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming", Maandblad voor Vermogensrecht 2019, nr. 7/8, p. 286-292   
  Werkgever:Hunter Legal B.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Senior Legal Counsel Privacy Avast Software
  • Advocaat Stibbe
  • Advocaat Van Doorne
  BEKIJK CV
 • N.M. Keijser CDPO mr. ing.  Adviseur Consultant LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige        Keijser Consultancy Nederlandse Secretaris Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI) Secretaris Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD) Voorzitter Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI Gastdocent Juridisch PAO faculteit rechten, Rijksuniversiteit Leiden, voor verdieping Burgerlijk Procesrecht en Specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundigen Bestuurslid van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI, Parijs  Betrokken bij organisatie en uitvoering diverse projecten EEEI op het gebied van deskundigen in Europa Lid van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens Dierendatabase van de Coöperatie CRV u.a.  Lid van de redactie van tijdschrift Expertise en Recht, uitgeverij Paris             Infrastructuur en netwerken Hardware en software Kantoorautomatisering en MKB toepassingen CRM, ERP ICT Contracten, SLA Medeauteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga  Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk, Land en Tuinbouw Bulletin, 2015/11-12, blz. 12 Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht, Flip van Spaendonck en Nico Keijser, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijk Macht, Februari 2014 Deskundigen en Deskundigenberichten' in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 80-85 Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen, ANWB Verkeersrecht, 7/8 2018, artikel 102, pp. 269 - 274 
  Werkgever:Keijser Consultancy
  Huidige functie(s):
  • Adviseur
  • Consultant
  • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
  BEKIJK CV
 • Q.R. Kroes mr.  Advocaat     Allen & Overy LLP (2000-2010) Loeff Claeys Verbeke (1995-1999)    Brinkhof N.V. Nederlands Bestuurslid van de Vereniging Privacyrecht Advocaen (VPR-A) Redactielid Mediaforum                   Privacyrecht Telecommunicatierecht Mediarecht IT-recht  Tekst & Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht (commentaren bij delen van AVG, UAVG, Telecommunicatiewet en Mediawet), Wolter Kluwer Concise European Data Protection, E-commerce and IT Law (commentaren bij delen van GDPR), Wolters Kluwer Mediaforum, verschillende artikelen en annotaties over privacyrecht, telecommunicatierecht en mediarecht   
  Werkgever:Brinkhof N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Allen & Overy LLP (2000-2010)
  • Loeff Claeys Verbeke (1995-1999)
  BEKIJK CV
 • C.J.T. Prickaerts   Director Managed Detection & Response     Forensic IT expert (2005 - 2015) Systeembeheerder Universiteit Maastricht (1998-2005)    Fox-IT Nederlandse Docent Grotius Academie Bestuurslid ACFE                    Systeem- en netwerkbeheer Netwerkcommunicatie Informatiebeveiliging Digitaal forensisch onderzoek Incident management      
  Werkgever:Fox-IT
  Huidige functie(s):
  • Director Managed Detection & Response
  Vorige functie(s):
  • Forensic IT expert (2005 - 2015)
  • Systeembeheerder Universiteit Maastricht (1998-2005)
  BEKIJK CV
 • P.C. van Schelven mr.  Juridisch adviseur     Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT) Advocaat CMS Derks Star Busmann Bedrijfsjurist Capgemini Bedrijfsjurist Volmac Nederland Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht Nederlandse Directeur Agritect Advies Hoofddocent Outvie opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) Of Counsel Cordemeijer & Slager  Functionaris Gegevensbescherming voor Open Line Bestuurslid Stichting Geschillenoplossing Automatisering  Docent/examinator Informaticarecht bij Grotius Academie          Bestuurslid van Stichting ICT Milieu Bestuurslid Stichting Grijsgoed (WEB) Bestuurslid Stichting FENIT Escrow Bestuurslid Stichting Juristen Nederland ICT  Lid Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN)      Bescherming van software en chips vanuit juridisch perspectief - Vermande Uitgeverij, 1986 Softwarerecht – Kluwer (2e druk 2010, met H. Struik en W.A.J. Hoorneman) Van geschil tot oplossing – Kluwer (2009, eindredacteur en mede-auteur) De implementatie van de Europese mediationrichtlijn in het Nederlandse recht - Boom-Lemma Uitgevers (2013, met E.J.M. van Beukering-Rosmuller) Diverse artikelen, columns, annotaties en commentaren in boeken en tijdschriften 
  Werkgever:Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht
  Huidige functie(s):
  • Juridisch adviseur
  Vorige functie(s):
  • Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT)
  • Advocaat CMS Derks Star Busmann
  • Bedrijfsjurist Capgemini
  • Bedrijfsjurist Volmac Nederland
  • Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
  BEKIJK CV
 • W. Seinen mr.  Advocaat     Advocaat, CMS Derks Star Busmann  Advocaat, Van Doorne Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten    Baker & McKenzie Amsterdam Nederlandse lid redactie elektronische uitgave ICT-Modelcontracten (Delex) lid kernredactie ItenRecht.nl  docent IT & data protectie specialisatiecursussen, IIR                       Slimme producten en afschrikwekkende boetes, Product Magazine, juni 2014 Het recht om OntGoogeld te worden, ITenRecht.nl, mei 2014 Internetrecht voor de civiele praktijk, JurisDidact (PO Advocatuur elearning), mei 2014 Sport 2.0 en het privacyrecht, Tijdschrift voor Sport en Recht (Kluwer), april 2013 "Het recht loopt altijd achter de techniek aan" (Interview), Mr. magazine (Kluwer), oktober 2013 
  Werkgever:Baker & McKenzie Amsterdam
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Advocaat, CMS Derks Star Busmann
  • Advocaat, Van Doorne
  • Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten
  BEKIJK CV
 • G.J. Zwenne prof. dr. mr.  advocaat hoogleraar         Brinkhof N.V., Universiteit Leiden Nederlandse Raad van advies Nationaal Archief Adviescommissie Rechtsstatelijkheid Nederlandse Orde van Advocaten              Raad van advies Privacy Perfect     Privacy- en gegevensbeschermingsrecht          
  Werkgever:Brinkhof N.V., Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • advocaat
  • hoogleraar
  BEKIJK CV