Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

J.J. Linnemann mr.

mr. J.J. Linnemann 

Personalia

Volledige naam:Joost Linnemann
Titel(s):mr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Kennedy Van der Laan
Huidige functie(s):
 • CEO
Nevenfunctie(s):
 • Bestuurslid SGOA
 • Redactielid van ITenRecht.nl
 • Lid van ICC Commission on the Digital Economy
Vorige nevenfunctie(s):
 • Commissaris van InterEstate B.V.
 • Voorzitter van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten
 • Bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum en Hoofdredacteur SGOA Signaal
 • Hoofddocent en docent Grotius Academie opleiding Informaticarecht en Voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten
 • Officer van het Technology Law Committee van de International Bar Association en Lid van de Smart Contract Werkgroep van de dutch Blockchain Coalition

Expertise gebieden

 • Ontwikkeling, integratie en implementatie van systemen (onder meer agile)
 • Blockchain
 • Elektronische handtekeningen
 • Outsourcing
 • Informatiebeveiliging
 • E-commerce
 • Internet of Things

Publicaties

 • Vele publicaties op het gebied van IT-recht in wetenschappelijke en populaire tijdschriften en boeken (onder meer in Computerrecht, het Tijdschrift voor Internetrecht, het Nederlands Juristenblad, WPNR en Computable)
 • Wetenschappelijk onder meer: Inleiding: "Blockchain ontketend", Computerrecht 2017/250 (met Erik Valgaeren); Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain, Computerrecht 2016/218
 • Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten: elektronische identificatie, Tijdschrift voor internetrecht Nr. 4 oktober 2016, p. 134 en Nr. 5/6 december 2015, p. 176
 • Contracteren over agile softwareontwikkeling, Computerrecht 2013/82 (met Christoph Jeloschek)
 • Intelligent contracteren, Computerrecht 2-1-, 175 (met Joost Schmaal)

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Redelijk
Spaans:Niet