Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

N.M. Keijser CDPO mr. ing.

mr. ing. N.M. Keijser CDPO 

Personalia

Volledige naam:Nico Keijser CDPO
Titel(s):mr. ing.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Keijser Consultancy
Huidige functie(s):
 • Adviseur
 • Consultant
 • LRGD geregistreerd gerechtelijk deskundige
Nevenfunctie(s):
 • Secretaris Nederlandse Vereniging van Beëdigde informatici (NVBI)
 • Secretaris Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (LRGD)
 • Voorzitter Nederlands Financieel Forensisch Instituut NFFI
 • Gastdocent Juridisch PAO faculteit rechten, Rijksuniversiteit Leiden, voor verdieping Burgerlijk Procesrecht en Specialisatieopleiding Gerechtelijke Deskundigen
 • Bestuurslid van het Europees Expert & Expertise Instituut EEEI, Parijs
 • Betrokken bij organisatie en uitvoering diverse projecten EEEI op het gebied van deskundigen in Europa
 • Lid van de Commissie Toezicht Gebruik Gegevens Dierendatabase van de Coöperatie CRV u.a.
 • Lid van de redactie van tijdschrift Expertise en Recht, uitgeverij Paris

Expertise gebieden

 • Infrastructuur en netwerken
 • Hardware en software
 • Kantoorautomatisering en MKB toepassingen
 • CRM, ERP
 • ICT Contracten, SLA

Publicaties

 • Medeauteur van: Deskundig in de Rechtspraktijk. Handboek voor gerechtelijke deskundigen in Nederland. Tweede druk. Uitgeverij Paris, ISBN 9789462512917. Auteurs: Jacques Honkoop, Nico Keijser, Ernst Peter Tamminga
 • Benoemd door de rechter: de deskundige in de rechtspraktijk, Land en Tuinbouw Bulletin, 2015/11-12, blz. 12
 • Kwaliteitsborging van deskundigenberichten in het civiel recht, Flip van Spaendonck en Nico Keijser, Trema, Tijdschrift voor de Rechterlijk Macht, Februari 2014
 • Deskundigen en Deskundigenberichten' in: K.G. van der Poel, F.J.M. Ruiterman en J. Honkoop (red), Informatisering in Perspectief, Utrecht: NVBI 2008, pp 80-85
 • Op weg naar een register voor letselschadedeskundigen, ANWB Verkeersrecht, 7/8 2018, artikel 102, pp. 269 - 274

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Duits:Niet
Frans:Niet
Spaans:Niet