Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

P.B. Hugenholtz prof. dr.

prof. dr. P.B. Hugenholtz 

Personalia

Volledige naam:Peter Bernt Hugenholtz
Titel(s):prof. dr.
Nationaliteit:Nederlandse

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam
Huidige functie(s):
 • Professor Emeritus
 • Of Counsel bij Brinkhof Advocaten
Vorige functie(s):
 • Directeur Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam
 • Advocaat en Partner, Stibbe, Amsterdam
 • Juridisch adviseur, ministerie van Cultuur, departement Radio, Televisie en Pers
Nevenfunctie(s):
 • Plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Den Haag
 • Hoogleraar Rechtenfaculteit Universiteit van Bergen
 • Juridisch adviseur (IE-recht, informatierecht)
 • Voorzitter Vaste Commissie Plagiaat Bumastemra
 • General Editor, Information Law Series (Kluwer Law International)
Vorige nevenfunctie(s):
 • Medeoprichter European Copyright Society
 • Oprichter Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC)
 • Vice-voorzitter Vereniging voor Auteursrecht (VVA)

Expertise gebieden

 • Auteursrecht & informatietechnologie (computersoftware, databanken, AI)
 • IE-recht
 • Informatierecht
 • Internetregulering
 • Mediarecht

Publicaties

 • Auteursrecht en Information Retrieval. Verveelvoudiging en openbaarmaking in het computertijdperk, Post Scriptum reeks, Kluwer e.a. 1982, 62 pp.
 • [met J.H. Spoor] Auteursrecht op software, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1987, 79 pp.
 • [met A.W. Hins] The Law of International Telecommunications in the Netherlands. Baden Baden: Nomos Verl. 1988, 231 pp.
 • Auteursrecht op informatie. Bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland (dissertatie Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1989, 198 pp.
 • Uitgebreide lijst van publicaties beschikbaar op https://www.ivir.nl/employee/hugenholtz/

Talen

Nederlands:Vloeiend
Engels:Vloeiend
Duits:Goed
Frans:Goed
Spaans:Redelijk
Overig:Noors - gevorderd