Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

M. Brink mr. dr.

mr. dr.  M. Brink 

Personalia

Volledige naam:Martin Brink
Titel(s):mr. dr.
Nationaliteit:Nederlands

Functie(s)

Werkgever/werkkring:Van Benthem & Keulen N.V. te Utrecht
Huidige functie(s):
 • Advocaat/mediator
Vorige functie(s):
 • Arbiter
 • Docent Grotius Academie (Enquêterecht)
 • Commissaris Digital Equipment B.V. en Digital Equipment Parts Center BV
 • Commissaris Fujitsu Nederland BV
 • Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Den Haag
Nevenfunctie(s):
 • Voorzitter Executive Committee Kikkoman Foods Europe B.V.
 • Voorzitter Executive Committee Collewijn Berging B.V.
 • Lid Advies commissie Mediation Nederlandse Orde van Advocaten
 • Lid van de Raad van Advies Centrum voor Conflicthantering
 • Editor in Chief van het Corporate Mediation Journal
Vorige nevenfunctie(s):
 • Secretaris van de Foreign Bankers Association in the Netherlands
 • Secretaris van de World Law Group
 • Voorzitter Vereniging Corporate Mediation
 • Lid IBA Working Group on Interstate Investment Mediation Rules
 • Lid Adviescommissie van de Ministeries van Economische en Juridische Zaken met betrekking tot de flexibilisering van het BV recht

Expertise gebieden

 • Vennootschapsrecht
 • Medezeggenschapsrecht
 • Contractenrecht

Publicaties

 • Proefschrift: Due Diligence
 • (Business) Mediation en Materiedeskundigheid
 • Mediation Next Level (samen met mevrouw L. Rijerkerk)
 • Mediationwet Light kan kloof overbruggen, ontwerp van wet (Advocatenblad 2017, 2)
 • Corporate Mediation in the Netherlands, European Company Law Journal, March 2017, Volume 14, Issue 2

Talen

Nederlands:Moedertaal
Engels:Vloeiend
Frans:Goed