Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
Stichting Geschillenoplossing Automatisering
 • SGOA kan nu ook uw ICT-rechtelijke incompany training verzorgen! Lees verder voor meer informatie over de invulling.

  LEES VERDER

 • De eerste SGOA Signaal van 2022 verzonden, een online nieuwsbrief met onderwerpen die voor ICT-conflictmanagement van belang zijn! Wilt u het SGOA Signaal ook ontvangen of de laatste versie lezen?

  AANMELDEN
  LEZEN

 • SGOA start met 'Privacy & Security Kamer'. Nieuwsgierig geworden? Lees hier snel verder!

Jurist arbiter

Jurist arbiter

Het hart van de SGOA wordt gevormd door onafhankelijke juristen en ICT deskundigen die bij de SGOA op de lijst staan; allen personen die excelleren in hun vakgebied. Hier vindt u een overzicht van al onze Jurist arbiters.
 • Th.P. ten Brink mr.  Advocaat / partner     NautaDutilh (1991-1995) Ploum | Rotterdam Law Firm (mede-oprichter in 1995)    Ploum | Rotterdam Law Firm  Nederlandse Voorzitter Commissie van Beroep Stichting Garantiefonds Reisgelden / Calamiteitenfonds / Voucherfonds Redactiesecretaris Tijdschrift voor Arbitrage Secretaris / griffier NOFOTA Secretaris / griffier Het Comité van Graanhandelaren            Voorzitter Raad van Commissarissen HuisartsenPost Midden-Nederland (2011-2019)     Automatiseringsgeschillen in brede zin Automatiseringscontracten in brede zin E-commerce Arbitrage Privacy Privacy in arbitrage, mr. Th.P. ten Brink, TvA 2020/55 ICT-geschillen en arbitrage, Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, G.J. Meijer & C.L. Schleijpen (red.), Going Dutch: ADR in Nederland, in het bijzonder bij het NAI, Onderneming & recht nr. 113, Deventer: Wolters Kluwer 2019 Het Nederlandse bankbeslag: hoe kunnen de knelpunten worden opgelost?, Th.P. ten Brink, M.H. Gardien en S.E. Poutsma, gepubliceerd in: S.J.W. van der Putten en M.R. van Zanten (red.), Compendium Beslag- en executierecht, Den Haag: Sdu Uitgevers 2018  Gezag van gewijsde van arbitrale vonnissen, Th.P. ten Brink, TvA2016/67 Het gebruik van arbitrage en bindend advies in de verzekeringspraktijk vanuit het perspectief van partijen, N. Vloemans en Th.P. ten Brink, gepubliceerd in: C.J.M. Klaassen, N. van Tiggelen-van der Velde, P.E. Ernste & A.Ch.H. Franken (red.), Verzekering en ADR, Onderneming & recht nr. 83, Deventer: Wolters Kluwer 2014 
  Werkgever:Ploum | Rotterdam Law Firm
  Huidige functie(s):
  • Advocaat / partner
  Vorige functie(s):
  • NautaDutilh (1991-1995)
  • Ploum | Rotterdam Law Firm (mede-oprichter in 1995)
  BEKIJK CV
 • B.A.M. Cordemeyer mr.  Advocaat IT-recht     Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)  ABNAMRO Bank     Cordemeyer & Slager Advocaten Nederlandse                          Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Doing business in the Netherlands (kantoor publicatie)  Diverse andere publicaties  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager Advocaten
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT-recht
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Nauta Dutilh (voorheen Nauta van Haersolte)
  • ABNAMRO Bank
  BEKIJK CV
 • S.J.H. Gijrath prof. mr. dr.  Advocaat Partner Hoogleraar telecommunicatierecht   Hoofd, IT- en IE praktijk Stibbe Amsterdam (2010-2012) Partner, voorzitter, IT- en telecommunicatierecht praktijkgroep, Baker & McKenzie (‘B&M’) Amsterdam (en van IE-praktijk 2001-2006); Voorzitter European IT Steering Committee B&M (tot 2007)   C-Legal B.V. en Universiteit Leiden Nederlandse Senior-docent, Center for Transnational Legal Studies (Computer Law Institute), Vrije Universiteit, Amsterdam Docent, Kluwer Opleidingen, Ondernemingspraktijk en IE-/ICT-recht Mede-redacteur, Concise European IT Law & Concise European Telecommunications Law Lid Scientific and Policy Committee, European Privacy Association Lid van diverse vakverenigingen           Bestuurslid Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht     Systeem ontwikkeling en projecten: ERP, Agile, maatwerk, interfaces Outsourcing: Cloud, licenties, afgifte broncode, SLA-, vendor management Telecom: infrastructuur, netwerken, software, inkoop Informatiebeveiliging (security, IT-audit, data integriteit, ISO 27000) E-commerce (informatieverplichtingen, herroepingsrecht)  "Telecommunicatierecht in het digitale tijdperk 3.0: over interoperabiliteit, innovatie, internationalisering & een imploderende soufflé ', Leiden 2014 "Juridische benadering DNB Cloud Richtlijnen", IIR 2013 "Toepassing van het contractenrecht in de telecommunicatiesector", WPNR 6998/1092, 2013 Noot bij CBb, 22 juni 2012, Mediaforum 2013/2, 64 Diverse andere publicaties 
  Werkgever:C-Legal B.V. en Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  • Hoogleraar telecommunicatierecht
  Vorige functie(s):
  • Hoofd, IT- en IE praktijk Stibbe Amsterdam (2010-2012)
  • Partner, voorzitter, IT- en telecommunicatierecht praktijkgroep, Baker & McKenzie (‘B&M’) Amsterdam (en van IE-praktijk 2001-2006);
  • Voorzitter European IT Steering Committee B&M (tot 2007)
  Momenteel niet beschikbaar als arbiter
  BEKIJK CV
 • T.J. de Graaf prof. mr.  Hoogleraar Technologie en Privaatrecht      Universitair hoofddocent burgerlijk recht Advocaat NautaDutih N.V.    Universiteit Leiden Nederlandse Universitair docent eLaw@Leiden, Universiteit Leiden  Rechter plaatsvervanger Rechtbank Den Haag Redacteur Computerrecht  Redacteur Maandblad voor Vermogensrecht (MvV) Vaste medewerker Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR) Docent VIRA/Grotius Academie informaticarecht Docent Grotius Academie nationaal en internationaal contracten Incidenteel docent bij o.a. diverse advocatenkantoren, bedrijven, opleidingsinstituten, rechterlijke instanties, universiteiten en verenigingen                  Zie https://www.universiteitleiden.nl/medewerkers/tycho-de-graaf/publicaties#tab-4     
  Werkgever:Universiteit Leiden
  Huidige functie(s):
  • Hoogleraar Technologie en Privaatrecht
  Vorige functie(s):
  • Universitair hoofddocent burgerlijk recht
  • Advocaat NautaDutih N.V.
  Momenteel niet beschikbaar als arbiter
  BEKIJK CV
 • P.B. Hugenholtz prof. dr.  Professor Emeritus Of Counsel bij Brinkhof Advocaten    Directeur Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam Advocaat en Partner, Stibbe, Amsterdam Juridisch adviseur, ministerie van Cultuur, departement Radio, Televisie en Pers   Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam Nederlandse Plaatsvervangend raadsheer Gerechtshof Den Haag Hoogleraar Rechtenfaculteit Universiteit van Bergen  Juridisch adviseur (IE-recht, informatierecht) Voorzitter Vaste Commissie Plagiaat Bumastemra General Editor, Information Law Series (Kluwer Law International)           Medeoprichter European Copyright Society Oprichter Vereniging voor Media- en Communicatierecht (VMC) Vice-voorzitter Vereniging voor Auteursrecht (VVA)   Auteursrecht & informatietechnologie (computersoftware, databanken, AI) IE-recht Informatierecht Internetregulering Mediarecht Auteursrecht en Information Retrieval. Verveelvoudiging en openbaarmaking in het computertijdperk, Post Scriptum reeks, Kluwer e.a. 1982, 62 pp. [met J.H. Spoor] Auteursrecht op software, Amsterdam: Otto Cramwinckel Uitgever 1987, 79 pp. [met A.W. Hins] The Law of International Telecommunications in the Netherlands. Baden Baden: Nomos Verl. 1988, 231 pp.  Auteursrecht op informatie. Bescherming van feitelijke gegevens en gegevensverzamelingen in Nederland, de Verenigde Staten en West-Duitsland (dissertatie Amsterdam UvA), Deventer: Kluwer 1989, 198 pp. Uitgebreide lijst van publicaties beschikbaar op https://www.ivir.nl/employee/hugenholtz/ 
  Werkgever:Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam
  Huidige functie(s):
  • Professor Emeritus
  • Of Counsel bij Brinkhof Advocaten
  Vorige functie(s):
  • Directeur Instituut voor Informatierecht (IViR), Universiteit van Amsterdam
  • Advocaat en Partner, Stibbe, Amsterdam
  • Juridisch adviseur, ministerie van Cultuur, departement Radio, Televisie en Pers
  BEKIJK CV
 • J.I. Krikke mr. dr.  Advocaat Partner    Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek Onderzoeker Instituut van Informatierecht, Universiteit van Amsterdam    Stibbe Nederlandse Docent Grotius Informatierecht Docent en spreker bij trainingen en seminars op het gebied van ICT              Redactie diverse juridische tijdschriften, onder meer AMI     Talloze publicaties op het gebied van ICT en Intellectueel Eigendom          
  Werkgever:Stibbe
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Advocaat De Brauw Blackstone Westbroek
  • Onderzoeker Instituut van Informatierecht, Universiteit van Amsterdam
  BEKIJK CV
 • R.G. Leether mr.  Independent legal counsel gespecialiseerd in IT- en aanbestedingsrecht Lid interdepartementale werkgroep ICT model contracten voor de Rijksoverheid Legal counsel Expatise Academy Raadsheer- plv. Gerechtshof Den Haag  Legal counsel bedrijfsvoering van de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (tot augustus 2014) Voorzitter interdepartementale werkgroep nieuwe ICT model contracten voor de Rijksoverheid lid presidium Commissie bedrijfsjuridisch Advies Rijksoverheid Initiatiefnemer en departementaal beheerder meldpunt klachtenlijn Justitie/ICT Office Diverse juridische adviesfuncties binnen en buiten overheid zelfstandig gevestigd Nederlandse SGOA Arbiter Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Bestuurslid/wnd voorzitter stichting             Bestuurslid verenigingen (tot september 2016)          Schrijver van diverse publicaties o.a. in Nederlands Juristenblad, Tijdschrift Contracteren, Automatiseringsgids en Digitaal Bestuur over IT-recht, aanbestedingsvraagstukken en algemeen thema’s inzake bedrijfsvoering. Regelmatig spreker op symposia (IT-rechtelijke thema’s, Patriot Act, aanbestedingsrechtelijke vraagstukken enz.). Vaste weblogger op iBestuur.nl.     
  Werkgever:zelfstandig gevestigd
  Huidige functie(s):
  • Independent legal counsel gespecialiseerd in IT- en aanbestedingsrecht
  • Lid interdepartementale werkgroep ICT model contracten voor de Rijksoverheid
  • Legal counsel Expatise Academy
  • Raadsheer- plv. Gerechtshof Den Haag
  Vorige functie(s):
  • Legal counsel bedrijfsvoering van de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid (tot augustus 2014)
  • Voorzitter interdepartementale werkgroep nieuwe ICT model contracten voor de Rijksoverheid
  • lid presidium Commissie bedrijfsjuridisch Advies Rijksoverheid
  • Initiatiefnemer en departementaal beheerder meldpunt klachtenlijn Justitie/ICT Office
  • Diverse juridische adviesfuncties binnen en buiten overheid
  BEKIJK CV
 • J.J. Linnemann mr.  CEO          Kennedy Van der Laan Nederlandse Bestuurslid SGOA Redactielid van ITenRecht.nl Lid van ICC Commission on the Digital Economy             Commissaris van InterEstate B.V. Voorzitter van de Commissie Diversiteit van de Nederlandse Orde van Advocaten Bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Ingeborg Douwes Centrum en Hoofdredacteur SGOA Signaal Hoofddocent en docent Grotius Academie opleiding Informaticarecht en Voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten  Officer van het Technology Law Committee van de International Bar Association en Lid van de Smart Contract Werkgroep van de dutch Blockchain Coalition Ontwikkeling, integratie en implementatie van systemen (onder meer agile) Blockchain Elektronische handtekeningen Outsourcing Informatiebeveiliging Vele publicaties op het gebied van IT-recht in wetenschappelijke en populaire tijdschriften en boeken (onder meer in Computerrecht, het Tijdschrift voor Internetrecht, het Nederlands Juristenblad, WPNR en Computable) Wetenschappelijk onder meer: Inleiding: "Blockchain ontketend", Computerrecht 2017/250 (met Erik Valgaeren); Juridische aspecten van (toepassingen van) blockchain, Computerrecht 2016/218 Uitvoering van de verordening elektronische identificatie en vertrouwensdiensten: elektronische identificatie, Tijdschrift voor internetrecht Nr. 4 oktober 2016, p. 134 en Nr. 5/6 december 2015, p. 176 Contracteren over agile softwareontwikkeling, Computerrecht 2013/82 (met Christoph Jeloschek) Intelligent contracteren, Computerrecht 2-1-, 175 (met Joost Schmaal) 
  Werkgever:Kennedy Van der Laan
  Huidige functie(s):
  • CEO
  BEKIJK CV
 • A.P. Meijboom mr.  Advocaat Partner    Wetenschappelijk onderzoeker Instituut bij het Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1985-1992) Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy) te Amsterdam    Kennedy Van der Laan N.V. Nederlandse Redactielid Computerrecht arbiter World Intellectual Property Organization (WIPO) Geschillenbeslechter WIPO inzake gTLD en .nl domeinnaamzaken Geschillenbeslechter Czech Court of Arbitration inzake .eu domeinnaamzaken Lid Raad van Toezicht Droog Design           Hoofddocent Informatiarecht aan de Grotius Academie Medeoprichter en bestuurslid Vereniging Informaticarecht Advovcaten (VIRA) Redacteur Bedrijfsjuridische Berichten voor rubriek Informatica en Recht   Intellectuele eigendom Licenties IT contracten Distributie       
  Werkgever:Kennedy Van der Laan N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Wetenschappelijk onderzoeker Instituut bij het Informatica en Recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam (1985-1992)
  • Advocaat bij Loeff Claeys Verbeke (thans Allen & Overy) te Amsterdam
  BEKIJK CV
 • Ernst-Jan van de Pas mr.  Advocaat-partner Hoofd van sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht en Privacy         Dirkzwager advocaten & notarissen N.V. Nederlands Voorzitter van de Practise Group IP, IT and Data Protection van TELFA Lid van de specialistenvereniging VIRA Lid van de Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (NVvIR) Lid van Recht en de Vereniging voor Privacyrecht                 Projectgeschillen en systeemontwikkeling: Implementatie, Agile, ZIS/EPD, ERP, CRM systemen IT/Tech: software, outsourcing, hardware, implementatie- en projectmanagement, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten, Algemene voorwaarden Privacyrecht: verwerkersovereenkomst, SaaS, Cloud, Big Data, Internet of Things E-Health/Healthtech: R&D overeenkomsten, Management Equipment Services, Technology Partnerships, Joint Development Agreements E-commerce: informatieverplichtingen, herroepingsrecht Zie voor actueel overzicht: http://www.dirkzwager.nl/mensen/pase/     
  Werkgever:Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat-partner
  • Hoofd van sectie Intellectueel Eigendom, IT-recht en Privacy
  BEKIJK CV
 • P.G. van der Putt mr.  Advocaat Partner    Advocaat bij Lovells LLP (thans Hogan Lovells)     Vondst Advocaten N.V. Nederlandse Redactielid Tijdschrift voor Internetrecht Voorzitter redactie ITenRecht.nl Bestuur Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht             Voorzitter en bestuurder Vereniging van Informaticarecht Advocaten (VIRA) Voorzitter en bestuurslid Platform Outsourcing Nederland    Outsourcing Beveiliging Afdwingbaarheid contracten Big data Cloud Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers, Computerrecht 2018-160 (samen met T. van de Bunt) De afdwingbaarheid van contracten bij falende IT-projecten, Computerrecht 2016/44 Juridische aspecten van exitmanagement, Informatie oktober 2015 Distributie van software, Sdu, 2e druk 2013 (boek) Diverse andere publicaties 
  Werkgever:Vondst Advocaten N.V.
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Advocaat bij Lovells LLP (thans Hogan Lovells)
  BEKIJK CV
 • W.F.R. Rinzema mr.  Advocaat ICT recht Raadsheer-plv Gerechtshof Amsterdam Arbiter bij div. nationale en internationale instituten MfN geregistreerd Mediator  Partner en lid bestuur Advocatenkantoor Stibbe Voorzitter Vereniging van Informaticarecht Advocaten (Vira)    Ventoux Advocaten, praktijkgroep IP/IT Communications Nederlandse Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Amsterdam Arbiter SGOA Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Arbiter WIPO en ICC Lid van de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) Vicevoorzitter klachtencommissie cliënten en naasten Lister          Raadsheer-plaatsvervanger Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden Rechter-plaatsvervanger Rechtbank Utrecht Expert ''Commissie van Aanbestedingsexperts''    Problemen bij IT projecten Aanbestedingskwesties, overheid Problemen bij samenwerkingsvormen Kennis van ICT in de financiële sector (banken en verzekeraars) Kennis van ICT in de gezondheidszorg Annotatie bij vonnis Rechtbank Amsterdam 18 december 2019 'Smart v. Allsafe'' - Computerrecht 3/2020 Annotatie bij Hoge Raad 11 oktober 2019 'Fraanje v. Alukon' - Computerrecht 3/2020 Hoe kan de kwaliteit van ICT systemen juridisch meetbaar worden gemaakt? - Computerrecht 2014/150 Strategies for Resolutions in IT Quality Disputes - iTech 2013 Diverse andere publicaties 
  Werkgever:Ventoux Advocaten, praktijkgroep IP/IT Communications
  Huidige functie(s):
  • Advocaat ICT recht
  • Raadsheer-plv Gerechtshof Amsterdam
  • Arbiter bij div. nationale en internationale instituten
  • MfN geregistreerd Mediator
  Vorige functie(s):
  • Partner en lid bestuur Advocatenkantoor Stibbe
  • Voorzitter Vereniging van Informaticarecht Advocaten (Vira)
  BEKIJK CV
 • P.C. van Schelven mr.  Juridisch adviseur     Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT) Advocaat CMS Derks Star Busmann Bedrijfsjurist Capgemini Bedrijfsjurist Volmac Nederland Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht Nederlandse Directeur Agritect Advies Hoofddocent Outvie opleiding Certified Data Protection Officer (CDPO) Of Counsel Cordemeijer & Slager  Functionaris Gegevensbescherming voor Open Line Bestuurslid Stichting Geschillenoplossing Automatisering  Docent/examinator Informaticarecht bij Grotius Academie          Bestuurslid van Stichting ICT Milieu Bestuurslid Stichting Grijsgoed (WEB) Bestuurslid Stichting FENIT Escrow Bestuurslid Stichting Juristen Nederland ICT  Lid Raad van Toezicht Stichting Internet Domeinregistraties Nederland (SIDN)      Bescherming van software en chips vanuit juridisch perspectief - Vermande Uitgeverij, 1986 Softwarerecht – Kluwer (2e druk 2010, met H. Struik en W.A.J. Hoorneman) Van geschil tot oplossing – Kluwer (2009, eindredacteur en mede-auteur) De implementatie van de Europese mediationrichtlijn in het Nederlandse recht - Boom-Lemma Uitgevers (2013, met E.J.M. van Beukering-Rosmuller) Diverse artikelen, columns, annotaties en commentaren in boeken en tijdschriften 
  Werkgever:Zelfstandig kantoor BIJ PETER – Wet & Recht
  Huidige functie(s):
  • Juridisch adviseur
  Vorige functie(s):
  • Juridisch adviseur/Interim directeur bij Nederland ICT en rechtsvoorgangers (ICT-Office en FENIT)
  • Advocaat CMS Derks Star Busmann
  • Bedrijfsjurist Capgemini
  • Bedrijfsjurist Volmac Nederland
  • Wetenschappelijk medewerker Erasmus Universiteit Rotterdam
  BEKIJK CV
 • W. Seinen mr.  Advocaat     Advocaat, CMS Derks Star Busmann  Advocaat, Van Doorne Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten    Baker & McKenzie Amsterdam Nederlandse lid redactie elektronische uitgave ICT-Modelcontracten (Delex) lid kernredactie ItenRecht.nl  docent IT & data protectie specialisatiecursussen, IIR                       Slimme producten en afschrikwekkende boetes, Product Magazine, juni 2014 Het recht om OntGoogeld te worden, ITenRecht.nl, mei 2014 Internetrecht voor de civiele praktijk, JurisDidact (PO Advocatuur elearning), mei 2014 Sport 2.0 en het privacyrecht, Tijdschrift voor Sport en Recht (Kluwer), april 2013 "Het recht loopt altijd achter de techniek aan" (Interview), Mr. magazine (Kluwer), oktober 2013 
  Werkgever:Baker & McKenzie Amsterdam
  Huidige functie(s):
  • Advocaat
  Vorige functie(s):
  • Advocaat, CMS Derks Star Busmann
  • Advocaat, Van Doorne
  • Advocaat, Cordemeyer & Slager advocaten
  BEKIJK CV
 • J. Slager mr.  Advocaat IT recht Partner    Bedrijfsjurist Union Oil, Hewlett Packard en Bull     Cordemeyer & Slager / Advocaten (CSLaw) (www.cordemeyerslager.nl) Nederlandse Lid Raad van Toezicht NLNet Board member IGAL, International Grouping of Accountants and lawyers Docent en examinator Grotius, postacademische specialisatieopleiding IT recht Docent IT - recht bij IIR Docent contract- en IT recht SJSSN (Paramaribo) Initiator en founding board member van het eerste ADR instituut voor IT-geschillen in Zwitserland (www.itdr.ch) Arbiter en mediator IT geschillen         Voorzitter SGOA (van 2010 tot maart 2020) Raad van Toezicht SIDN Docent IT recht Juridische Academie   Contracten (bijv. mislukte IT projecten of conflicten over distributie van software) Aansprakelijkheid (bijv. in verband met cyber aanvallen) Beveiliging Cloud ADR (Alternative dispute resolution) Wegwijzer automatisering en recht Werken met Source Code Escrow Het arbitraal kort geding (in serie recht en praktijk, nr 169 Van Geschil tot Oplossing) Diverse artikelen in vaktijdschriften  
  Werkgever:Cordemeyer & Slager / Advocaten (CSLaw) (www.cordemeyerslager.nl)
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT recht
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Bedrijfsjurist Union Oil, Hewlett Packard en Bull
  BEKIJK CV
 • H. Struik mr.  Raadsheer 1984-2018 advocaat/partner CMS Derks Star Busmann         Gerechtshof Amsterdam Nederlandse Arbiter Stichting Geschillenoplossing Automatisering Voorzitter Stichting Breadline Africa              Voorzitter College Klachten & Beroep SIDN Oprichter/voorzitter Vereniging Informaticarecht Advocaten VIRA Docent postdoctorale Grotius opleiding ICT Lid juridische commissie Nationaal Millennium Platform Bestuurslid stichting Skillcity IT contracten en conflicten Software ontwikkeling en licensing Outsourcing Privacy  "Softwarerecht" (handboek over bescherming en gebruik van software) Struik/Van Schelven/Hoorneman, Kluwer 2010; "Auteursrecht en cloud-gebruik" in: Tijdschrift voor Internetrecht 2017, nr. 4; "AVG: What's old?"in: P&I - Privacy & Informatie 2017/158; "Past de UsedSoft-constructie ook in de Auteursrechtrichtlijn?" in: AMI 2014, p. 47; "Hof negeert ten onrechte gebruiksvoorwaarden website"- www.itenrecht.nl, IT 746 (2012) en diverse andere publicaties 
  Werkgever:Gerechtshof Amsterdam
  Huidige functie(s):
  • Raadsheer
  • 1984-2018 advocaat/partner CMS Derks Star Busmann
  BEKIJK CV
 • J.A. Tempelman mr.  Advocaat in de wereldwijde Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) groep      Advocaat ICT bij Van Diepen van der Kroef  Legal manager bij Telfort  Litigation advocaat (in-house) bij KPN Advocaat ICT bij Baker & McKenzie  Clifford Chance LLP Nederlandse Docent ICT & Telecommunicatierecht Universiteit Leiden                    Ervaren internationale IT en telecom jurist, gespecialiseerd in technologie gerelateerde commerciële contracten en procesvoering, waaronder: • Outsourcing, systeemintegratie, software licenties, ontwikkeling en onderhoud, cloud diensten • Netwerk uitrol, (internationale) roaming en interconnectie, mast en site sharing, MVNE/MVNO overeenkomsten, managed services • Dataprotectie en cyber security      Inleiding Telecommunicatierecht, Monografieën Recht- en Informatietechnologie deel 9, Sdu: Den Haag 2014. Tekst & Commentaar Telecommunicatie- en privacyrecht, vierde druk, Kluwer: Deventer 2014, hoofdstukken 6 en 11a. ‘Nieuwe regels met betrekking tot spam en telemarketing’, Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2009-5, p. 175-184. ‘Interoperabiliteit van diensten en vertrouwelijkheid van informatie’, hoofdstuk 6 in: Tekst & Commentaar Telecommunicatierecht, P.C. Knol et al (red.), 3e druk, Deventer: Kluwer 2009. Delen van bedrijfsmiddelen in de telecommunicatie, ITeR-reeks nr. 82, Den Haag: Sdu Uitgevers, 2007. 
  Werkgever:Clifford Chance LLP
  Huidige functie(s):
  • Advocaat in de wereldwijde Technologie, Media en Telecommunicatie (TMT) groep
  Vorige functie(s):
  • Advocaat ICT bij Van Diepen van der Kroef
  • Legal manager bij Telfort
  • Litigation advocaat (in-house) bij KPN
  • Advocaat ICT bij Baker & McKenzie
  BEKIJK CV
 • Eva N.M.  Visser mr.  IT/Privacy Advocaat Partner    Advocaat Stibbe IT/Privacy     Project Moore Advocaten Nederlandse Docent Grotius Privacyrecht Lid van diverse (specialisatie)verenigingen: *Vereniging Informaticarecht Advocaten (www.vira.nl) *Vereniging Privacyrecht Advocaten (www.vpra-a.nl) *Nederlandse Vereniging voor Informatietechnologie en Recht (www.nvvir.nl) *Vereniging voor Privacyrecht (www.verenigingprivacyrecht.nl)          Mede-oprichter en bestuurslid Vereniging voor Privacyrecht  Bestuurslid VIRA Bestuurslid NVvIR Docent UvA MBA Big Data & Business Analytics Docent en spreker bij trainingen en seminars op het gebied van IT en Privacy IT-projecten: ontwikkeling (waterval, agile/scrum), implementatie, ERP, maatwerk, IE-rechten IT-contracten: ARBIT/GIBIT, NLdigital, algemene voorwaarden Outsourcing: cloud, licenties, afgifte broncode, SLA, exit IT/Tech: software, hardware, implementatie- en projectmanagement, licentiecontracten, exploitatieovereenkomsten, blockchain/smart contracts, IoT Privacyrecht: AVG, verwerkersovereenkomst, SaaS, Cloud, Big Data, compliance, beveiliging, DPIA, accountability, doorgifte persoonsgegevens, datauitwisseling Diverse publicaties op het gebied van IT en privacyrecht     
  Werkgever:Project Moore Advocaten
  Huidige functie(s):
  • IT/Privacy Advocaat
  • Partner
  Vorige functie(s):
  • Advocaat Stibbe IT/Privacy
  BEKIJK CV
 • H.W. Wefers Bettink mr.  Advocaat IT, Internet en IE (technologie) Mediator zakelijke geschillen (IE, Technologie, Contracten) en Aandeelhoudersgeschillen Arbiter IT geschillen (SGOA)   Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015) Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993) Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991) Coördinator Wereld Bank Project Herziening Scheepvaar Wetgeving (Indonesië 1984-1987) Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)  Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies Nederlandse Arbiter Nederlands Arbitrage Instituut (NAI) Arbiter, mediator WIPO (World Intellectual Property Organisation) WIPO Panelist in domeinnaam geschillen sinds 2000; ca. 200 beslissingen             Onderzoeker Ondernemingskamer (2021) Legal Counsel in Residence Yes!Delft Incubator programma TU Delft (2015-2022) Docent Grotius ICT-recht opleiding (2001-2021) Lid van de Adviescommissie IE van de Orde van advocaten (2006-2012)  Geschiloplossing IT contracten (EPD, Outsourcing, SLA, Source Code Escrow)) Intellectuele eigendom (o.a. auteursrecht software, octrooirecht, bescherming know how, merkenrecht, domeinnamen) Licentie contracten Beveiliging en integriteit van data, Privacy Verschillende publicaties over auteursrecht (o.a. op software), domeinnamen, IT overeenkomsten en elektronisch contracteren     
  Werkgever:Wefers Bettink Mediation - Arbitrage - Strategisch advies
  Huidige functie(s):
  • Advocaat IT, Internet en IE (technologie)
  • Mediator zakelijke geschillen (IE, Technologie, Contracten) en Aandeelhoudersgeschillen
  • Arbiter IT geschillen (SGOA)
  Vorige functie(s):
  • Partner IT, Internet en IE Houthoff Buruma (1993-2015)
  • Advocaat Houthoff Buruma (1991-1993)
  • Advocaat Nauta Dutilh (1987-1991)
  • Coördinator Wereld Bank Project Herziening Scheepvaar Wetgeving (Indonesië 1984-1987)
  • Stafjurist Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1980-1984)
  BEKIJK CV